GERİ DÖN Muhtasar Beyanname 301 - 302 - 303 Kodlarının Kullanılması
05.07.2014
Genel Açıklama : BDP Programının Muhtasar beyanname 24. versiyonunda eklemiş oldukları 301 302 303 kodları aynı versiyonda Zirve'ye de eklenmiş ama otomatik hesaplama işlemi yapılmamıştı. Bize gelen istekler üzerine 301 302 303 kodlarının otomatik hesaplanması eklenmiştir. Şu anda doldurulması zorunlu alanlar olmadığı için isteyenler bu alanları silerek de beyannameyi gönderebilmektedir...


301 : Damga Vergisi Kanununa göre yapılan ödemelerle ilgili kağıtlar.
Açıklama : Resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil) nedeniyle, kişiler tarafından resmi dairelere verilen ve belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına, kişiler adına açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya emir ve havalelerine tediyesini temin eden kağıtlar

302 : Damga Vergisi Kanununa göre yapılan ödemelerle ilgili kağıtlar.
Açıklama : Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve benzeri her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan paralar (avans olarak ödenenler dahil) için verilen makbuzlar ile bu paraların nakden ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtlar.

303 : Damga Vergisi Kanununa göre yapılan ödemelerle ilgili kağıtlar.
Açıklama : Ödünç alınan paralar için verilen makbuzlar veya bu mahiyetteki senetler.