GERİ DÖN e-Defter'de Evrak Numarası Verme Şekli
06.02.2015

Sayın Kullanıcılarımız,

GİB' nın biz yazılım firmalarını davet ederek düzenlediği toplantıda, yetkililerinin yaptıkları açıklamalara istinaden aşağıdaki konularda sizleri bilgilendirme ihtiyacı gördük.

E-Deftere tabi mükelleflerin, muhasebe kayıtlarında her evrak için bir fiş olacak şekilde kayıt yapmaları gerekmektedir. Özellikle fatura ve fatura özelliği taşıyan evraklarda bu hususa dikkat edilmelidir. 

Muhasebe fişlerinde evrak numarası mutlaka girilmelidir. Amortisman kaydı, virman kaydı gibi durumlarda evrak numarası girilmeyebilir.

Banka ekstrelerinde her kayıt için ayrı fiş oluşturmaya gerek yoktur. Banka ekstresinin tamamına kullanıcı tarafından bir evrak numarası atanarak 10 günlük yasal süreyi geçmemek kaydıyla tek fişte muhasebe kaydı oluşturulabilir.

Evrakları tek fişte girenler yada fatura-excel özelliğimiz ile kayıt oluşturanlar için, programımızda Fiş İşlemleri bölümündeki Fiş Böl uygulamasına "Evrak Numaralarına Göre" özelliği eklenmiştir. 


Saygılarımızla

Zirve Yazılım