GERİ DÖN 030715-02 versiyon numaralı yeni güncellememiz çıkmıştır.
10.07.2015


030715-02 Güncelleme İçeriği

1) Kurum Geçici Vergi Beyannamesinde GİB'nın değişikliğine istinaden güncelleme...
2) Gelir Geçici Vergi Beyannamesinde GİB'nın değişikliğe istinaden güncelleme...
3) Muavin modülünde Yazdırma ekranına direkt excel aktarımı için buton eklendi...
4) Bazı bankaların pdf dosya formatlarında yaptıkları değişiklikler nedeniyle, Banka/Excel aktarım modülü yeni pdf formatlarına göre düzenlendi...


030715-01 Güncelleme İçeriği

1) Muhtasar Beyannamede GİB’nın yaptığı değişikliğe istinaden düzenleme...
2) Yevmiye Defteri yazdırma modülüne, defteri direk excel formatında dosya olarak oluşturabilme özelliğine sahip buton eklentisi...

Not: 030715-01 versiyon numaralı güncellemeyi internet sitemizin GÜNCELLEMELER bölümünden indirebilirsiniz...