GERİ DÖN 010716-01 versiyon numaralı yeni güncellememiz çıkmıştır.
12.07.2016

010716-01 Güncelleme İçeriği

1- KDV1 Beyannamesinde GİB tarafından yapılan değişikliğe (Sonuç Hesapları Bölümüne Belge Sayıları) istinaden düzenleme. Belge sayıları manuel doldurulacaktır...
2- Kurum Geçici ve Gelir Geçici Beyannamelerine faaliyet kodlarına göre hesap kodları tanımlama ve tanımlanan kod tablosuna göre otomatik matrah çekme özelliği eklenmiştir...
3- Muhtasar Beyannamenin görüntüsü BDP programı görüntüsüne göre düzenlenmiştir...
4- Muhtasar Beyanname Ekler kısmına "G.V.K. Geçici 80. Madde Kapsamında Gelir Vergisi Stopajı Teşvikine İlişkin Bildirim" bölümü eklenmiştir...
5- KDV2 Beyannamesinin görüntüsü BDP programı görüntüsüne göre düzenlenmiştir...
6- GİB, bazı mükelleflerin KDV1 beyannamesi için vergi dairelerini ayırmasından dolayı Firma Bilgilerinin Faaliyet Bilgileri sekmesine "KDV1 Beyannamesi İçin Vergi Dairesi Kodu" kutucuğu eklenmiştir...
7- Firma Bilgilerinin Faaliyet Bilgileri sekmesindeki yoğunluğu azaltmak için Taşeron Bilgileri sekmesi eklenmiştir...
8- Bordro/Personel bölümünde İcra butonuna "İcra Listesi" raporu seçeneği eklenmiştir...
9- Bordro/Personel Bölümünde Eksik Gün Nedenleri güncellenmiştir...
10- İşe giriş bildirgesinde personelin öğrenim durumları güncellendi, mezuniyet yılı ve bölümü alanları eklendi e-işe giriş bildirgesi güncellendi...
11- Ofis Otomasyon bölümünde sms gönderme modülünde sms sayısı ve karakter sayacı eklendi...
12- Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Karşıt İnceleme raporlarında düzenleme yapıldı...
13- Muhtasar Beyannamesine excel den veri almada Adres No çekilmesi için alan eklendi...

Güncellemeler bölümünden ilgili güncellemeyi alabilirsiniz.