GERİ DÖN 011116-01 versiyon numaralı yeni güncellememiz çıkmıştır.
31.10.2016

011116-01 Güncelleme İçeriği

1- 294 Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği'ne istinaden, 2. vergi dilimine geçilmesi nedeniyle, personelin net ücretinin 1.300,99 TL'nın altında kalan kısmının Asgari Geçim İndirimi'ne ilave edilmesi ile ilgili düzenleme yapılmıştır...


Güncellemeler bölümünden ilgili güncellemeyi alabilirsiniz.

Konuyla ilgili tebliğ