Zirve Blog

Yeni Eklenenler

7326 Sayılı Kanun Taşınmazların ve Amortismana Tabi İktisadi Kıymetlerin Yeniden Değerlemesine İlişkin Düzenlemeler Ve Zirve Programında Yeniden Değerleme İşlemleri

4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununa, 16/5/2018 tarihli ve 7144 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 5 inci maddesi ile eklenen geçici 31 inci madde uyarınca, bilanço esasına...

Defter Beyan Sistemi Nedir?

Defter Beyan Sistemi nedir sorusu, kayıtlarının elektronik ortamda tutulmasına, defterlerin elektronik ortamda oluşturulup saklanmasına, belge düzenlemeye ve beyannameleri, bildirim ve dilekçelerin internet üzerinden...

Beyanname Nedir?

En basit haliyle beyanname, vergi dairelerine yapılan bildirimler olarak düşünülebilir. Vergi mükellefleri, vergi türlerine göre ilgili kurumlara çeşitli beyanlarda bulunmakla yükümlüdür. Beyannamelerin pek...

Haftanın en çok okunanları

Bizi Sosyal Medyada Takip Edin