Bugün (30 Haziran) destek ekibimiz 20:00, satış ekibimiz 19:00'a kadar e-Dönüşüme geçiş ve destek talepleriniz için hizmetinizde!
Bizi Arayın
Satış | Ankara

0 (312) 473 30 33
Satış | İstanbul
0 (216) 550 65 65
Teknik Destek

0 (312) 473 28 00

Zirve Finansman Paketi SQL

Zirve Finansman Paketi SQL

Son Versiyon: 09.05.2022 tarihli ve 09052022-03.1 numaralı versiyondur.

  • Tevkifat kodları ve tam istisna kod listesi güncellendi.
  • Dövizli fişlerde kur tablosunda satış seçildiğinde, fişlerde alış kur değeri gelmesi sorunu düzeltildi.
  • Ayın 15 ile bir sonraki ayın 14'ü arası bordro hazırlamada, hayat ve sağlık sigortasından kaynaklı vergi indiriminin eksi gelme sorunu düzeltildi.
  • Bazı datalarda kıdem tazminatı bordrosu veya ihbar tazminatı bordrosu hazırlandığında programda görülen kilitlenme sorunu düzeltildi.
  • E-defter fiş kontrolü modülünde belge türü 8-diğer seçilen ve evrak numarası olmayan fiş ile ilgili uyarı vermesi sağlandı.
  • Kurum geçici beyannamesinde ekler indirimli kurumlar vergisi tablosundaki hata düzeltildi.
  • Tevkifat kodları ve tam istisna kod listesi güncellendi.
  • Bazı datalarda miktar kısmında f1 ile açılan stok depo durumu penceresinde, depo kodu ve mevcut miktar görünmeme sorunu düzeltildi.
  • Kurum geçici vergi beyannamesi 31.Versiyon güncellemesi yapıldı.
  • Genel muhasebe, ayarlar/kısa yollar modülü yenilendi.
  • Express aktarım, tevkifatlı satış muhasebe kaydında yaşanan sorun düzeltildi.
  • Express aktarım (stoklu) modülde fiş kesme biçimi alanında son kullanılan değerin hafızada kalması sağlandı.
  • Express aktarım (paraşüt) sağ klik fatura göster özelliği eklendi.
  • Express aktarım (zirve), indirimli faturaların muhasebeleştirilmesindeki hata düzeltildi.
  • Express aktarım modülünde, geçmiş yıllardan hesap kodlarını kopyalama seçeneği eklendi.
  • 5000/30000 tl e-arşiv buton adları 2000/5000 tl olarak güncellendi.
  • Ziraat katılım pdf aktarım için banka pdf seçeneklerinde bulunan ziraat pdf-2 seçeneği güncellendi.
  • Halk bankası, banka pdf aktarılmama sorunu düzeltildi.
  • Albaraka, banka pdf seçeneği eklendi.
  • Bordroda sabit oranlı gelir vergisi seçilerek hazırlanan bordrolarda net ücret alan personellerin brütündeki hesaplama sorunu düzeltildi.
  • Bordro personel modülünde, izin cetveli raporunda yıl seçimi filtresine 2021 yılı eklendi.
  • Personel seçildikten sonra, bordro sayfasında başka modül açılıp kapandığında aynı personel konumunda kalması sağlandı.
  • Ücret pusulası raporunda, saatlik personeller için çalışma günü ve sigorta saati alanına gelen değerlerdeki hata düzeltildi.
  • Maaş tipi ayın 15'i ile bir sonraki ayın 14'ü arası seçeneğinde damga vergisindeki hesaplama hatası düzeltildi.
  • Bordro personel modülü, sabit oranlı gelir vergisi alanına 15 seçeneği eklendi.
  • Raporlu personel kontrolü modülünde, zirveye rapor kaydı ekle butonu aktif hale getirildi.
  • 7326 matrah artırımı modülündeki, değerleme öncesi net aktif değer (c) hesaplama düzeltildi.
  • Bazı datalarda fiş işlemlerinde gezinirken yaşanan yavaşlık sorunu giderildi.
  • Bazı datalarda fiş yazdırmadaki kitlenme sorunu düzeltildi.
  • Fiş yazdırma ayarlarına “açıklamaya döviz kuru eklensin” seçeneği eklendi.
  • Kdv 1 beyannamesinde muhasebe fişi oluşturma işleminde fiş onayı varsa, muhasebe fişi oluşturması engellendi.
  • Hesap planında, hesap kodu bilgi girişi/düzeltme sayfasında stopaj belge türü s.M.M. Makbuz seçildiğinde ilgili verinin kaydetmeme sorunu düzeltildi.
  • İşletme defteri, tevkifat oranı satırında f1 ile açılan tablodaki tevkifat kodları güncellendi.
  • İşletme defteri internet vergi dairesinden faturaların aktarımında, firma defter türü serbest meslek ise 161 değeri yazılacak şekilde düzenlendi.
  • İşletme defteri modülünde hesap planı kullanan firmaların kayıt işlemlerinde yavaşlık sorunu düzeltildi.
  • E-beyanname indirirken muhsgk “hizmet” ve “tahakkuk” pdf dosya isimleri şubelere ait ise merkez yerine şubenin ismi yazması sağlandı.
  • Personel kartına, asgari ücret istisnası uygulanmasın seçeneği eklendi.
  • Şirket kredi kartı modülü, evrak ve kart ekranları yenilendi.
  • Tl faturalarda stoklar birden fazla satırda girildiğinde oluşan kuruş farkı sorunu düzeltildi.
  • Faturayı düzeltmeye alındığında renk beden tablosundaki değerlerin gelmeme sorunu düzeltildi.
  • Fatura excel aktarımında bazı dosyalarda cari kodu olmasına rağmen bulunmadı hatası için aktarım kütüphaneleri güncellendi.
  • Fatura girişinde kdv siz işlemlerde kdv istisna kodu alanına gelince çıkan uyarıya tamam denildiğinde işleme devam etmesi sağlandı.
  • E-irsaliye, asıl alıcı bilgileri tablosunda cari seçildiğinde ad soyad alanının ters gelmesi sorunu düzeltildi.
  • E-irsaliye ek bilgiler tablosunda bulunan varsayılan taşıyıcı alanında birden fazla taşıyıcı kaydedilmesi için geliştirme yapıldı.
  • Bazı datalarda irsaliyeden faturaya aktarım yapıldığında reçete kaydı var ve reçete üretimi uyarısına evet denilince, sarf kayıtları yapılıyor ekranındaki donma problemi çözüldü.
  • Stok karakter sayısı 100'den fazla ise devir işlemlerinde karşılaştır butonuna basıldığında gelen hata düzeltildi.
  • Banka kredi fişinde devir evet ise muhasebe fişi kesmesi engellendi.
  • Cari kart türü 'personel' ve kart kilitli ise bankadan maaş ödeme fişinde kilitli cari için uyarı vermesi sağlandı.
  • Entegrasyon işlemleri, evrak seçim, cari/banka/kasa sekmesinde banka adı filtresinin çalışmama sorunu düzeltildi.
  • Stok hareketi yoğun olan bazı datalarda, hareketlerin yavaş açılma sorunu düzeltildi.
  • Stok, raporlar, 7.Satış raporunda özelkod 2 filtresinin doğru çalışması sağlandı.
  • Bazı datalarda cari, raporlar, borç bakiye analizi veya alacak bakiye analizi raporları alındığında sayfalar oluşturuluyor şeklinde kalma sorunu düzeltildi.
  • Stok ekstresi raporuna, stok kartı görünsün filtresi eklendi.
  • Mevcut stok değeri raporuna, stok kartı görünsün filtresi eklendi.
  • Stok durum raporuna, stok kartı görünsün filtresi eklendi.
  • Stok hareketleri listesi raporuna, stok kartı görünsün filtresi eklendi.
  • Stok durumu (detaylı) raporuna, stok kartı görünsün filtresi eklendi.
  • E-defter fiş kontrolü modülü eklendi. E-defter oluşturmadan önce, yevmiye kayıtlarına ait hata ve uyarıların tespit edilebilmesi ve bu düzeltmeleri nasıl yapabileceğine dair bilgilerin sunulduğu modüldür.
  • Gelir vergisi beyannamesi -> ekler -> ortaklar -> ticari kazanç / serbest meslek tablolarında teşebbüs veya ortaklığın unvanı alanına kazanç bildirim detayına göre veri gelmesi sağlandı.
  • Gelir vergisi beyannamesi -> kazanç bildirim detayı ->diğer kazanç ve iratlara ilişkin bildirim detayı tablosunda bulunan safi kazanç ve irat alanını xml'e atmama sorunu düzeltildi.
  • Gelir vergisi beyannamesi -> konut kira bedeli detayı tablosunu xml'de doğru satıra atması sağlandı.
  • Asgari ücretli, engelli personellerde ek ödeme veya fazla mesai olduğunda vergi indirimi uygulamama sorunu düzeltildi.
  • 27103 kanun numarası ve belge türü 32 olan saatlik ücret alan personelin işveren sgk hissesini yanlış hesaplaması sorunu düzeltildi.
  • Bordro yazdırma -> standart bordro -> sürekli form (geniş) raporunda yazdırılan gelir vergisi alanındaki hata düzeltildi.
  • Bordro yazdırma -> bordro, puantaj cetveli ve ücret pusulası raporunda, saatlik ücret alan personeller için gün ve saat alanındaki hata düzeltildi.
  • Demirbaş satış fişinde aynı yıl içerisinde alınıp satılması durumunda; satış tarihi değerleme yaptığı ayın son gününe denk geliyorsa bir önceki döneme göre değerleme yapma hatası düzeltildi.
  • Amortisman tipi azalan seçilmiş olan bir demirbaşın amortisman hesaplatma sorunu düzeltildi.
  • 7326 yeniden değerleme muhasebe fişi kesildiğinde fiş tarihi ve evrak tarihinin farklı yıl tarihli kesilmesi düzeltildi.
  • Banka faiz geliri fişinde enter veya tab ile geçiş yapılarak girilen evraklarda banka hareketine yansımama sorunu düzeltildi.
  • Gelir vergisi beyannamesi 20.versiyon güncellemesi yapıldı.
  • İşletme defteri, gider sayfasında bulunan kolon filtreleme alanında bulunan 100 yazısı Belge Türü (F1) olarak düzeltildi.
  • Fatura girişinde tevkifat kodu ve tevkifat oranı doldurulduktan sonra tevkifat oranının silinmeme sorunu düzeltildi.
  • Banka faiz geliri fişinin banka hareketine yansımama sorunu düzeltildi.
  • MUHSGK Beyannamesi, Arge tablosu doluysa beyanname göndermede gelen hata düzeltildi.
  • %100 dpi ekran ayarında, tam ekranda yaşanan kayma sorunu düzeltildi.
  • İrsaliyeyi faturaya aktarmada yaşanan, Döviz cinsi sistemde bulunmadı hatası düzeltildi.
  • %100 dpi ekran ayarında, tam ekranda yaşanan kayma sorunu düzeltildi.
  • Demirbaş 2021 yılı aralık ayı tefe oranı 19,08 olarak güncellendi.
  • Muhsgk beyannamesi yazdırma formuna, işyeri çalışan bilgileri eklendi.
  • Muhsgk beyannamesinde, 4691 tablosunda prim ve bölge içi 30 günden az olan personelin terkin hesaplamasındaki hata düzeltildi.
  • Muhsgk beyannamesinde bulunan 4691 madde kapsamına ilişkin bildirim tablosuna, bordroda bulunan 5746 takip modülünden teknopark ve proje adının otomatik olarak doldurulması sağlandı.
  • Muhsgk beyannamesinde bulunan ödemeler sekmesinde tür kodu 140 seçildiğinde kesinti tutarına sıfır yazamama sorunu düzeltildi.
  • Gekap beyannamesi yazdırma formuna 3 aylık beyanname seçenekleri eklendi.
  • Gekap beyannamesi yazdırma formuna, yurt içinde üretilecek piyasaya arz edilen ürünlere ilişkin gekap bildirim, ithal edilerek yurt içinde piyasaya arz edilen ürünlere ilişkin gekap bildirim, önceki dönem depozito kaynaklı oluşan gekap bildirim, mahsup edilecek gekap (plastik poşet hariç), gekap 11.Tahsil edilmeyecek ürünler ve sonuç hesapları sekmeleri eklendi.
  • Gelir tablosunu geçici vergi beyannamesine yapıştırma işleminde gelen "mahsup edilecek geçmiş yıl zararları" uyarısı yenilendi.
  • Kurum geçici vergi beyannamesi -> ekler › kanunen kabul edilmeyen giderler kod tablosunda klavyede bulunan aşağı yön tuşu ile ilerlemede 'bağış ve yardımlardan' sonra bir altındaki seçeneklere geçmiyor sorunu düzeltildi.
  • Stoklu express aktarım muhasebeleştirme penceresine bilgi(i) butonu eklenerek renk açıklamaları ve kullanım bilgileri penceresi eklendi.
  • Express aktarımda dövizli ve kdv siz faturaların muhasebeleştirme hatası düzeltildi.
  • E-arşiv fatura indirme modülünde önceden aktarılan kayıtları kontrol et işleminde hem vkn hem de tckn ye göre kontrol etmesi sağlandı.
  • Fiş işlemleri -> fiş/fişleri yazdır (f12) -> döküm tipi windows(yeni) -> evrak no ve tarihi ayrı göster” seçeneği eklendi.
  • Genel muhasebe -> fiş yazdırma -> windows (yeni) döküm tipine belge türü görünsün filtre seçeneği eklendi.
  • Genel muhasebe -> muavin -> sıralı muavin ekranında başlangıç bitiş tarih aralığı filtreleme seçeneği eklendi.
  • İşletme defteri beyan edilecek kdv alanı ayarlarda bulunan 6-tevkifat alanını aç seçeneğine bağlandı.
  • Bordro hazırlama ekranında sıhhi izin tipi alanına "her rapor için 2 prim gününü işveren karşılar" seçeneği eklendi.
  • Bordro modülünde sıhhi izin 2 kayıt olarak girildiğinde ve 2 prim gününü işveren karşılar seçildiğinde ücret gününü 32 olarak getirme sorunu düzeltildi.
  • Personel kartında çalışma günü, 30 günden az evet ise bordro hazırlamada işe giriş ve işten çıkış tarihine göre gün sayısı getirmesi sağlandı.
  • Bordro - personel ->maaş excel modülüne yapı kredi bankası excel formatı eklendi.
  • Bordro, puantaj cet. Ve ücret pusulası raporunda günlük brüt ücret alanının 0 gelme sorunu düzeltildi.
  • Bordro -> muhasebe (hesap kodu) bilgileri sekmesinde bulunan başka personelden hesap kodu kopyalama işleminde icra kesintisi hesap kodu alanında kopyalanması sağlandı.
  • Bazı datalarda karşılaşılan bordro yazdırma işleminde personellerin mükerrer şekilde rapora gelme sorunu düzeltildi.
  • Ayın 15'inden 14'üne şeklinde hazırlanan bordrolarda ücret pusulası 2 yazdırmada çocuk sayısının iki katı gelme sorunu düzeltildi.
  • Bordro -> personel kartında bulunan otomatik bes / özel sigorta sekmesine poliçe başlangıç bitiş tarihi alanları eklendi bu alanların bordro yazdırmada bulunan excel'e aktar seçeneklerine eklenmesi sağlandı.
  • Müşteri cari takip -> raporlar -> cari hesap ekstresi raporundaki kuruş hatası düzeltildi.
  • İşletme defteri, indirilecek kdv listesi raporuna ggb tescil no'su ve belgenin indirim hakkının kullanıldığı kdv dönemi alanları eklendi.
  • Kdv-1 beyannamesinde bulunan tablolar, cxgrid'e çevrilerek yenilendi.
  • İşletme defteri hesap planı cxgrid'e çevrilerek yenilendi.
  • Gelir geçici beyannamesinde bulunan tablolar, cxgrid'e çevrilerek yenilendi.
  • Kurum geçici beyannamesinde bulunan tablolar, cxgrid'e çevrilerek yenilendi.
  • Genel muhasebe -> otomatik dönem sonu işlemleri -> mali tablolar ->satışların maliyeti modülü cxgrid'e çevrilerek yenilendi.
  • Bordro -> bildirgeler raporlar -> 9.Eksik gün bildirim formu modülü cxgrid'e çevrilerek yenilendi.
  • Silinen fişler listesi cxgrid'e çevrilerek yenilendi.
  • Firma bilgileri -> firma listesi yaz modülündeki şablon adları tablosu cxgrid'e çevrilerek yenilendi.
  • Online banka entegrasyonu banka ayar formu yenilendi.
  • Finansbank, banka pdf aktarım şablonu güncellendi.
  • Fibabank, banka pdf aktarım şablonu güncellendi.
  • Akbank pdf aktarım şablonu güncellendi.
  • Genel kurul kararı raporunda imza kısmına ortakların gelmesi sağlandı.
  • Genel kurul toplantı tutanağı raporunda imza kısmına ortakların gelmesi sağlandı.
  • Firma bilgilerinde şube kodu, adı kısmına kaydırma çubuğu eklendi ve şube adı uzun olan kayıtların görüne bilirliği sağlandı.
  • Üretim ve finansman paketlerinde firma girişinden sonra ticari yerine muhasebe yada üretim sayfalarının da varsayılan modda açılması, otomatik olarak son sekme kaydedilmesi sağlandı.
  • Bordro hazırlama ekranında sıhhi izin tipi alanına "her rapor için 2 prim gününü işveren karşılar" seçeneği eklendi.
  • E-paket sayfasında pdf indirmeme sorunu için geliştirme yapıldı.
  • Faaliyet (nace) kodları güncellendi.
  • Vadesi gelmiş faturalar modülü eklendi, vadesi gelmiş faturalarınız bulunmaktadır uyarısı yenilendi ve vadesi gelmiş faturalar modülü için fatura penceresine buton eklendi.
  • Kamu faturası oluşturulup, düzeltmeye alıp farklı bir kamu olmayan cari seçildiğinde kamu fatura bilgilerinin temizlenmesi sağlandı.
  • Fatura girişinde, tevkifat kodu seçilince tevkifat oranının otomatik getirilmesi sağlandı.
  • Siparişi faturaya aktarmada evrak seçim penceresi seçeneklerine ihracat faturası seçeneği eklendi.
  • Kredi kartı taksitli çekimde taksit listesi vade tarihlerinin yıl kısmının 1900 gelmesi sorunu düzeltildi.
  • Banka -> banka gider makbuzu girişinde dosya no alanı ithalat ihracat modülüne bağlandı.
  • Banka kredisi işleminde sağ klik, kesilecek muhasebe fişi butonuna basıldığında hazırlanacak olan fiş görüntüsünün ekrana gelmeme sorunu düzeltildi.
  • Tahsilat fişi veya cari ödeme işlemlerinde sağ tık kesilen muhasebe fişi ile genel muhasebede ilgili fişe konumlanması sağlandı.
  • Kasa -> raporlar -> 2.Kasa işlemleri listesi raporunda fiş türü filtresinde maaş ödemesi kasa seçeneğindeki filtrelememe sorunu düzeltildi.
  • Bazı datalarda stok durumu raporu alındığında, depodaki stok miktarının raporda iki katı gelme sorunu düzeltildi.
  • Bazı datalarda 2021 ve 2022 envanter raporu tutmama sorunu düzeltildi.
  • Ticari raporlar -> faaliyet raporları -> 8.Stoklara göre satışlar raporunda bazı datalarda faturaların eksik gelme sorunu düzeltildi.
  • Cari -> raporlar -> 15.Vadesine göre evraklar (alacak) raporunda iptal olan e-arşiv faturayı rapora dahil etmemesi sağlandı.
  • Stok ->raporlar -> satışların maliyeti raporunda stok adı alanı 250 karaktere yükseltildi.
  • Ba/bs kontrol listesi raporunda sıra no alanının 1'den 19'a kadar gidip tekrar etmesi sorunu düzeltildi.
  • Excel'den irsaliye aktar'da ırsalıyeack kolon adı tanım zorunluluğunun kaldırıldı.
  • Entegrasyon işlemlerinde bulunan belirtilen tarih ve öncesinde işlem yapılmasına izin verme penceresinde cariye ait yetkilerin çalışmama sorunu düzeltildi.
  • Üretim reçetesi, stok kodu veya adı kısmında f1 ile stok modülüne bağlanması sağlandı.
  • Makina modülünde üretim kayıtlarının gözükmeme sorunu düzeltildi
  • Firma bilgileri -> firma listesi yaz modülündeki şablon adları tablosu cxgrid'e çevrilerek yenilendi.
  • Genel kurul kararı raporunda imza kısmına ortakların gelmesi sağlandı.
  • Genel kurul toplantı tutanağı raporunda imza kısmına ortakların gelmesi sağlandı.
  • Firma bilgilerinde şube kodu, adı kısmına kaydırma çubuğu eklendi ve şube adı uzun olan kayıtların görüne bilirliği sağlandı.
  • Üretim ve finansman paketlerinde firma girişinden sonra ticari yerine muhasebe yada üretim sayfalarının da varsayılan modda açılması, otomatik olarak son sekme kaydedilmesi sağlandı.
  • Faaliyet (nace) kodları güncellendi.
  • Muhsgk beyannamesi 14.Versiyon güncellemesi yapıldı.
  • Muhsgk2 beyannamesi 6.Versiyon güncellemesi yapıldı.
  • KDV2 beyannamesi 11.Versiyon güncellemesi yapıldı.
  • Gelir Geçici Vergi Beyannamesinin Matrah Bildirimi Kulakçığında yer alan İndirimler kısmına "KVK Geçici Mad. 14/1-a kapsamında değerlemeden doğan kazanç istisnası" satırı eklendi.
  • Sabit oranlı gelir vergisi seçeneği seçili olan bordrolardaki hesaplama sorunu düzeltildi.
  • 7349 sayılı kanunu ile 193 sayılı gelir vergisi kanununda 2022 yılı ücret istisnalarına ilişkin düzenlemeler yapıldı.
  • Taşıt kiralama gider kısıtlaması 2022 yılı için 8.000TL olarak güncellendi.
  • 2022 yılı için binek otomobil demirbaş kısıtlamasındaki tutarlar güncellendi.
  • Yeniden değerleme oranları güncellendi.
  • İşletme defterinde, yön tuşları ile tevkifat tutarı alanına gelip f1 yapıldığında cariler tablosunun açılma sorunu düzeltildi.
  • İşletme defteri gider kaydında demirbaş KDV'si kodunda KDV oranı değiştirilememe sorunu düzeltildi.
  • Muhsgk beyannamesi tür kodu tablosunda bulunan 020 kodu "Muhtarlar/Elçiliklerde Çalışan Personel/GVK23/11 Kapsamında Çalışanlar/Diğer" olarak güncellendi.
  • 812299 - Başka yerde sınıflandırılmamış diğer bina ve endüstriyel temizlik faaliyetleri (binaların dışı, pencere, baca, fırın, kalorifer kazanı, havalandırma kanalı, egzoz ünitesi, sanayi makinesi temizliği vb. uzmanlaşmış temizlik faaliyetleri) (sterilizasyon faaliyetleri hariç) faaliyet (Nace) kodu eklendi.
  • 006283-Ankara Kurumlar Vergi Dairesi Müdürlüğü eklendi.
  • Ayarlar modülüne, 5000/30000 e-arşiv fatura kontrol değerlerinin girilebileceği ayar seçeneği eklendi.
  • Excelden fatura aktarımında KDV istisna kodu ve açıklamasının aktarılmama sorunu düzeltildi.
  • 812299 - Başka yerde sınıflandırılmamış diğer bina ve endüstriyel temizlik faaliyetleri (binaların dışı, pencere, baca, fırın, kalorifer kazanı, havalandırma kanalı, egzoz ünitesi, sanayi makinesi temizliği vb. uzmanlaşmış temizlik faaliyetleri) (sterilizasyon faaliyetleri hariç) faaliyet (Nace) kodu eklendi.
  • 006283-Ankara Kurumlar Vergi Dairesi Müdürlüğü eklendi.
  • İşletme defterinde 'd' harfi ile kdv dahil/hariç değiştirme kısa yolunda, hesaplama yapmama sorunu düzeltildi.
  • İşletme defterinde '*' tuşu ile hesap makinesi açmama sorunu düzeltildi.
  • İşletme defteri gelir, gider sayfalarında bulunan kod alanında f1 ile kod listesinin açılmama sorunu düzeltildi.
  • İşletme defteri, hesap planında bulunan defter beyan türleri alanında '...' ile açılmama sorunu düzeltildi.
  • Muavin modülünde fatura kontrolü işleminde, ilgili sayfanın arka planda gelmesi sorunu düzeltildi.
  • Perakende cari kodu tablosunun devir işlemleri ile bir sonraki yıla devredilmesi sağlandı.
  • Yeni yıla ilk defa girildiğinde otomatik açılan devir ekranından işlem yapıldığında banka bakiyelerini devretmeme sorunu düzeltildi.
  • Stok -> barkod işlemleri modülünde yoğun datalarda yaşanan yavaşlık sorunu düzeltildi.

  06.12.2021-09.1 Güncelleme İçeriği

  • İşletme defterinde satılan mal/hizmet alanından CTRL + Enter tuşlarına tıklanınca, KDV %'sini hizmet alanına atma sorunu düzeltildi.
  • Bordro hazırlama ekranında ek kesinti tutarı yazılıp bordro hazırlandığında (kesinti tanımında işçi sigorta prim tutarı evet ise) sair kesinti alanına kesintinin 2 katı gelmesi sorunu düzeltildi.
  • Detay hesap kodu girmek istiyorum seçeneği kaldırıldığında, evrak numarasına bir sonraki numara kısayolu olan (+) tuşuna basınca tarih atıyor sorunu düzeltildi.
  • İşletme defteri excel aktarım hatası düzeltildi
  • İşletme defterinde hesap makinesinden F2 ile rakam aktarma sorunu düzeltildi.
  • Standart bordro raporunda, saatlik çalışan personellerde prim günü ve çalışma günü alanları düzeltildi.

  06.12.2021-06.1 Güncelleme İçeriği

  • MUHSGK Beyannamesi 13.Versiyon güncellemesi yapıldı.
  • MUHSGK2 Beyannamesi 5.Versiyon güncellemesi yapıldı
  • Demirbaş modülüne, 7326 sayılı kanun taşınmazların ve amortismana tabi iktisadi kıymetlerin yeniden değerlemesine ilişkin düzenlemeler modülü eklendi.
  • 7326 sayılı kanun taşınmazların ve amortismana tabi iktisadi kıymetlerin yeniden değerlemesine ilişkin düzenlemeler modülüne muhasebe fişi entegrasyonu sağlandı.
  • TÜRMOB e-Birlik VKN sorgulama servisi alanı eklendi. Ayarlar kısmında TÜRMOB entegrasyon anahtar kodu kaydetme alanı eklendi.
  • 2022 yılı resmi tatil günleri bordro hesaplamalarına eklendi.
  • MUHSGK › Ekler › G.V.K geçici 80. Madde tablosu › bulunduğu il/ilÇe alanına “07100 - Kırıkkale” eklendi.
  • 01.10.2021 tarihinden itibaren kira stopaj oranı %20 olacak şekilde güncellendi.
  • KDV1 Beyannamesi › Ekler › Tam ve Kısmi İstisnalara İlişkin Bildirim tablosundaki belge sahibinin vergi kimlik numarası kolonunda girilen verilerde başında sıfır giriliyorsa silinme sorunu düzeltildi.
  • KDV1 beyannamesinde ihraç kayıtlı satış varsa ödenmesi gereken kdv alanındaki hesaplama sorunu düzeltildi.
  • KDV beyannamesinde tecil edilecek kdv tutarı varsa, ilgili tutarın "bu dönemde ödenmesi gereken KDV" alanından düşmesi sağlandı.
  • MUHSGK beyannamesinde, şubede bordrosu hazırlanmamış personeller var ise uyarı vermesi sağlandı.
  • 5000/30000 e-arşiv faturaları muhasebeleştirme işleminde dövizli faturaları sıfır olarak aktarma sorunu düzeltildi.
  • Express Aktarım fatura ekranında fiş türü “1” veya “2” seçilip ilgili kayıtlar muhasebeye aktarıldığında tüm kayıtların fiş numarası “000000001” olarak aktarma sorunu düzeltildi.
  • Express Aktarım (Mikro portaldan) indirilen faturalarda kamu faturalarının indirilmesi sağlandı.
  • Express Aktarımda bir faturada birden fazla KDV var ise yevmiye fişinde yaşanan borç alacak tutarsızlığı sorunu düzeltildi.
  • Express Aktarım (Paraşüt) toplam tutar ve ödenecek tutarın aynı gelmesi sorunu düzeltildi.
  • Rasyolar analizi tablosunda hesaplama yapıldığında gelen access hatası düzeltildi.
  • Bordro hazırlama ekranında icra kesintisi ve nafaka kesintileri tanımlarına manuel veri girişi ile bordro hazırlamada kesintilerin net ücretten düşmeme sorunu düzeltildi.
  • Bordro hazırlama ekranında, prim gününün tamamını sgk karşılar seçeneğindeki hata düzeltildi.
  • Meslek kodları tablosu güncellendi.
  • 2 prim gününü işveren karşılar seçeneği, her rapor için ayrı ayrı çalışması sağlandı.
  • Fazla mesai verilerek oluşturulan bordro yazdırıldığında net mesai ücretinin vergi dilimlerine göre oranlama yapması sağlandı.
  • Sabit gelir vergisi oranı seçilerek hazırlanan bordrolarda, ücret şekli net ücret olan personellerdeki hesaplama hatası düzeltildi.
  • İşe giriş bildirgesi kontrolünde yoğun firmalarda gelen hata düzeltildi.
  • Kıdem ve ihbar tazminatı bordrolarının işletme defteri entegrasyonu sağlandı.
  • İbraname raporunda ek ödeme brüt veya net, iki durumda da raporda yazacak şekilde geliştirmesi yapıldı.
  • Eksik gün bildirim formunda, personelin belge türü 29, 30, 31, 32 ise işe giriş tarihinden itibaren forma gelmesi sağlandı.
  • İzin cetveli tablosunda 50 yaş üzeri izin gün sayısı şartı eklendi.
  • Bordro, puantaj cetveli ve ücret pusulası raporunda, ilgili personel şubede ise SGK işyeri numarasının şubeye göre gelmesi sağlandı.
  • Puantaj 2 den özel ödeme bordrosu hazırlamama sorunu düzeltildi.
  • Kebir defteri yazdırma seçeneklerinde bulunan belge türü yazılmasın seçeneği işaretliyken, raporda belge türü yazma hatası düzeltildi.
  • Yeni açılan kullanıcıda BA-BS form ayarlarının boş gelme sorunu düzeltildi.
  • Müşavir stok envanter raporunda aynı tarihli alış ve satış girilmiş ise tutar kısmının yanlış hesaplaması düzeltildi.
  • İşletme defteri cxGrid, güncellemeleri yapıldı.
  • İşletme defterine, kısmi istisna kodu kolonu eklendi.
  • İşletme defterinde girilen kısmi istisna kodlarının, KDV beyannamesinde kısmi istisna kapsamına giren işlemler tablosuna otomatik olarak aktarılması sağlandı.
  • İşletme defterine, ödeme tür kodu kolonu eklendi.
  • İşletme defterinde girilen ödeme tür kodlarının, KDV2 beyannamesine otomatik olarak aktarılması sağlandı.
  • İşletme defterinde, diğer işlemler KDV beyannamesi seçildiğinde kdv beyannamesinde diğer işlemler tablosuna otomatik olarak aktarılması sağlandı.
  • İşletme defteri; tevkifatlı gider kayıtlarının, KDV2 beyannamesine otomatik aktarması sağlandı.
  • İşletme defteri; belge türü gümrük beyannamesi seçildiğinde vergi / TC No alanına otomatik 1111111111 verisi getirildi.
  • İşletme defteri; belge türü gümrük beyannamesi seçildiğinde fatura alanında değer varsa 16 hane girilmelidir uyarısı eklendi.
  • İşletme defteri; gümrük beyanname no alanı eklendi.
  • İşletme defteri; belge türü gümrük beyannamesi seçilen kayıtların, KDV1 beyannamesi indirimler sekmesi, ithalde ödenen KDV alanına otomatik aktarması sağlandı.

  06122021-09.1 Güncelleme İçeriği

  Stok ekstresi yazdırma işleminde, ekstre raporu alınıp kapatıldıktan sonra tekrar rapor alındığında gelen "duplicates not allowed" hatası düzeltildi.

  06122021-06.1 Güncelleme İçeriği

  • KDV istisna kodu alanına 329 - eğitimde fırsatları artırma ve teknolojiyi iyileştirme hareketi (FATİH) projesi kapsamında Milli Eğitim Bakanlığına yapılacak mal teslimi ve hizmet ifalarında istisna maddesi eklendi.
  • KDV istisna kodu alanına 337 - Türk Akım Gaz Boru Hattı Projesine ilişkin anlaşmanın (9/H) maddesi kapsamındaki gaz taşıma hizmetleri maddesi eklendi.
  • 650 diğerleri tevkifat kodu listeden kaldırıldı.
  • Birim fiyatı 0,001 olarak kaydedilen faturaların gönderilememe sorunu düzeltildi.
  • Ticari ayarlarda bulunan, ihracat faturalarında navlun tutarını genel toplama dahil et seçeneği aktif hale getirildi.
  • TÜRMOB e-Birlik VKN sorgulama servisi alanı eklendi. Ayarlar kısmında TÜRMOB entegrasyon anahtar kodu kaydetme alanı eklendi.
  • Excelden fatura aktarımında, KDV istisna kodu (ıstısnakodu) ve açıklaması (ıstıosnaack) alanları eklendi.
  • Toplu fatura oluşturma şablonunda, stok kartına tanımlanan istisna kodunun açıklamalarının stok satırına gelmesi sağlandı.
  • Toplu fatura oluşturma şablonunda, stok kartına tanımlanan indirimin faturaya otomatik gelmesi sağlandı.
  • Faturada, irsaliye aktarma işleminde özel kod'a göre filtreleme yapılıp aktarılması sağlandı.
  • Devir işlemleri, şirket kredi kartı modülünün devredilmesi banka seçeneğine bağlandı.
  • Devir işlemleri, envanter raporuna göre devretme seçeneğinde rapora göre fark oluşan datalardaki sorun düzeltildi.
  • Şirket kredi kartı takip modülünde bakiye bilgisi geliştirmesi yapıldı.
  • Şirket kredi kartı modülünde işlem silindiğinde, hareketlerin otomatik olarak yenilenmesi sağlandı.
  • Bazı datalarda, depo transfer fişi kaydedememe sorunu düzeltildi.
  • e-İrsaliye ek bilgiler tablosunda, varsayılan taşıyıcı bilgilerini silme butonu eklendi.
  • Cari kartında ülke kodu seçildiğinde ülke adını otomatik yazması sağlandı.
  • Gider -> Raporlar -> 11.Gider durum raporu (ana kodlu liste) raporunda ayarlanan filtrelerin rapora yazdırılması sağlandı.
  • Siparişlerin dökümü raporuna, cari şube detaylı filtresi eklendi.
  • Cari hesap ekstresi raporunda; kdv dahil kesilen faturalar için tutar alanında geliştirme yapıldı
  • Borç dekontu kaydında, gelir modülüne mükerrer kayıt atma
  • KDV-1 Beyannamesi 34. versiyon güncellemesi yapıldı.
  • KDV-4 Beyannamesi 4. versiyon güncellemesi yapıldı.
  • Kurum Geçici Beyannamesi, ekler sekmesi, kanunen kabul edilmeyen giderler tablosuna 7326 Sayılı Kanun kapsamında oluşan kkeg satırı eklendi.
  • TÜRMOB e-Birlik VKN sorgulama servisi alanı eklendi. Ayarlar kısmında TÜRMOB entegrasyon anahtar kodu kaydetme alanı eklendi.
  • Demirbaş modülüne, 7326 Sayılı Kanun taşınmazların ve amortismana tabi iktisadi kıymetlerin yeniden değerlemesine ilişkin düzenlemeler modülü eklendi.
  • Yeniden değerleme oranı güncellendi.
  • Kurum Geçici Vergi Beyannamesi 30. versiyon güncellemesi yapıldı.
  • Kurum Geçici Vergi Beyannamesine "Gerçek Faydalanıcı Bildirimi" alanı eklendi.
  • SGK borcu yoktur modülü yenilendi.
  • Ba-Bs Formunda Muhtelif Satıcılar / Alıcılar kısmında xml düzeltmesi yapıldı.
  • Ziraat Bankası pdf aktarım şablonu güncellendi.
  • Halkbank pdf aktarım şablonu güncellendi.
  • Anadolu Bank pdf aktarım şablonu güncellendi.
  • 5000/30000 TL e-Arşiv fatura aktarım modülünde, işletmeye entegre olan kayıtları otomatik arşivleme yapması sağlandı.
  • KDV-1 Beyannamesi ->Kısmi Tevkifat Uygulanan İşlemler tablosunda bulunan 650 işlem kodu kaldırıldı.
  • Ba-Bs Mutabakat mektubu raporunda kağıt belge, e- belge ve toplam belge ayrımları yapıldı.
  • Ba-Bs yazdırma raporunda kağıt belge, e- belge ve toplam belge ayrımları yapıldı.
  • MUHSGK -> SGK Bildirimi sekmesinde kanun numarası 6111 ve 5510 olan iki satır olarak listeye gelen personellerde oranlama yapıldı.
  • MUHSGK -> Ekler -> istihdam teşvikine ilişkin bildirim tablosunda prim günü 30 günden az olan personellerdeki hesaplama hatası düzeltildi.
  • Express aktarım stoklu ve stoksuz modüllerinde (Zirve, Mikro) ve (Paraşüt) ayrımı yapıldı.
  • Express aktarımda paraşütten aktarım yaptığımızda cari unvanını ve VKN/TC bilgilerinin gelmeme sorunu düzeltildi.
  • Belge türü 32 olan personellerde işveren SGK hissesi hesaplama sorunu düzeltildi.
  • Bordro-> Bildirge/Raporlar -> 27a-Aylık iş gücü çizelgesi-İŞKUR raporunda Yönetim grubunun listeye gelmemesi sağlandı.
  • Bordro-> Bildirge/Raporlar -> 19- Kısmı süreli İş sözleşmesi Raporunda bulunan 4.maddedeki eksik yazı düzeltildi.
  • Ücret Pusulası 2 raporunda saatlik personellerde gün / saat kısmında saat bilgisi yazması sağlandı.
  • Personel kartında sabit oranlı seçimi yapıldı ise sporcu e/h alanının ve spor dalları seçim alanları eklendi.
  • Firma şube sayısı çok olan firmalarda bordro modülünde yaşanan yavaşlık sorunu düzeltildi.
  • Bazı datalarda fiş bölme işlemi sonucu boş fiş oluşturma sorunu düzeltildi.
  • Yevmiye ve kebir defteri yazdırmada belge türü yazılsın seçeneği aktif olduğu halde raporda belge türü yazmama sorunu düzeltildi.
  • Demirbaş modülünde, yeni alınan demirbaş 3 ay geçmeden satılırsa amortisman ayırmama sorunu düzeltildi.
  • İrsaliye modülünde bulunan, fatura ilişkilendir özelliğinde birden fazla irsaliyenin bir fatura ile ilişkilendirilmesi sağlandı.
  • Excel’den irsaliye aktarılmama sorunu düzeltildi
  • Bazı datalarda cari -> borç dekontu düzeltmeye alınıp değişiklik yapıldığında kaydetmeme sorunu düzeltildi.
  • Banka -> Pos işlemlerinde hesaba geçiş işlemi yapıldıktan sonra ilgili hareket entegre olduğu halde, caride entegrasyon 'H' görünme sorunu düzeltildi.
  • İhracat Faturası -> İhracat Bilgileri(Evrak) kısmında Toplan Hacim (MT3) alanının zorunluluğunun kaldırılırdı.
  • Dövizli faturada tahsilat kaydı, kredi kartı tahsilatı girildiğinde ilgili tahsilatın hesaba geçişi yapıldığında banka hareketlerine Kredi kartı tahsilatı işlem türünde tutar atmama sorunu düzeltildi.
  • Bazı datalarda yaşanan siparişleri toplu faturaya aktarma yapamama sorunu düzeltildi.
  • Stok->Raporlar->7.Satış Raporunda Stok Kart Ozelkod 1 seçildiğinde gelen Belirsiz sütun adı 'TUR' hatası düzeltildi.
  • Banka-> kredi kartı tahsilat yazdırmadaki sorun düzeltildi.
  • Fatura -> 8.Aylık KDV Özeti raporunda KDV istisnası rapora yansıtması sağlandı.
  • Stok-> Raporlar -> 36-stok durum raporu (Liste) Sıralama şeklinde ada göre ve koda göre sıralama geliştirmeleri yapıldı.
  • Bazı kullanıcılarımızda modül açıldıktan sonra dizaynların modüle gelmemesi durumu düzeltildi.
  • Gelen ticari faturalara cevap verildikten sonra durum kontrolü yapıldığı esnada gelen hatalar düzeltildi.
  • Gelen e-İrsaliyenin masaüstü uygulamasına aktarılmasına rağmen e-irsaliye modülünde aktarılmamış gibi görünmesi durumu düzeltildi.
  • MUHSGK Beyannamesi 024 tür kodu eklendi.
  • Personel kartına sabit gelir vergisi seçeneği eklendi. (sporculara özel olarak sabit oranlı gelir vergisi ile bordro hesaplama)
  • Express aktarım modülünde hesap adına göre arama seçeneği eklendi.
  • Express aktarım stoksuz (paraşüt), tevkifat oranlarının gelmeme sorunu düzeltildi.
  • 5000/30000 tl e-Arşiv Fatura aktarım modülünde bulunan faaliyet (nace) kodu alanına 'ctrl+f5' ile alt satırlara ilgili kodu otomatik yazma ve 'ctrl+enter' üst satırdaki veriyi bulunduğu satıra yazma fonksiyonları eklendi.
  • Banka Excel modülünde vergi/ TC no tahmin et ile eşleşen satırları, fişi aktarırken VKN/TC no alanına ilgili değeri otomatik olarak atması sağlandı.
  • Ziraat banka PDF -> PDF-2 seçeneğinde bazı PDF’leri aktaramama sorunu düzeltildi.
  • Yeniden değerleme oranları güncellendi.
  • Bordro -> puantaj bilgilerini dosyadan doldur -> Excel'den seçeneğinde ücret gününün yanlış aktarılması sorunu düzeltildi.
  • Hızlı menü aktifken, işe giriş yapıldığında programın kapanma sorunu düzeltildi.
  • Bordro, puantaj cet. Ve ücret pusulası raporuna; hesap pusulasındaki ibare filtresi eklendi.
  • Değer çarpan kullanılarak hazırlanmış bordrolarda; hazırlanmış bordroyu düzeltme/yenileme yapıldığında hatalı hesaplama yapma sorunu düzeltildi.
  • Muhsgk beyannamesi puantajların birleştir seçeneği ile beyanname hazırlama işleminde gelen bordrosu hazırlanmamış personeller var uyarısı düzeltildi, sgk bildirimleri sekmesine ilgili personelleri atması sağlandı.
  • Bordro, puantaj ct. Ve ücret pusulası raporunda çalışma günü, kanun numarası görsel formatları düzenlendi ve departman filtresi aktif hale getirildi.
  • Maaş excel modülünde, firmalara dair bilgilerin girileceği ek alanlar eklendi.
  • Eksik gün nedeni 28 ve 29 bordro hazırlama ekranından kaldırıldı, muhsgk beyannamelerinde ilgili kodlara uyarı eklendi.
  • Kapalı fatura genel muhasebe entegrasyonu sonrası, fatura silindiğinde fiş kayıtlarından ödeme fişinin silinmesi sağlandı.
  • Bazı datalarda otomatik evrak numarası vermede gelen hata düzeltildi.
  • E-smm entegrasyon fişinde mükellefin giderine 13.E-serbest meslek makbuzu olarak atması sağlandı.
  • Fiş girişinde verg/tc no alanına kopyala yapıştır ile girilen veride, vkn/tc cari kayıtlarında bulunamadı. Cari kayıtlarına eklensin mi? uyarısına evet denildiğinde açılan cariler tablosuna ilgili vkn/tc nin otomatik olarak gelmesi sağlandı.
  • Müşavir stok modülünde küçük harf stok açma, ayarlarda bulunan 5.Büyük harf duyarlı yazılsın seçeneğine bağlandı.
  • Hesap planında bulunan hesap adı kısmında 'ctrl' ile düzeltme yapılabilmesi sağlandı.
  • Modüller simge durumunda küçültüldüğünde, mouse ile ilgili modülün üstüne gelindiğinde modül açıklaması gözükmesi eklendi.
  • Program kurulumlarına, imzager uygulaması eklendi.
  • Zirve Drive planlayıcı exesinin logo ve icon'u yenilendi.
  • Banka -> ticari banka kartı -> şirket kredi kartı takip modülü eklendi.
  • Lot raporlarına, stok - lot no - ubb listesi raporu eklendi.
  • Barkod modülü cxgrid'e çevrildi. (kolon özelleştirmeleri geliştirmesi yapıldı)
  • Fatura Excel aktarım işleminde, ihracat faturalarının Excel’den aktarılması sağlandı.
  • E-fatura kayıtlı kullanıcı listesi güncellemede geliştirmeler yapıldı.
  • Bazı datalarda irsaliye, faturaya aktarılmış olmasına rağmen bağlı evraklar kısmında gözükmemesi sorunu düzeltildi.
  • Faturada KDV istisna tutarından, KDV istisna oranı otomatik hesaplama geliştirmesi yapıldı.
  • Faturada, barkod ile girilen stoklarda KDV istisna kodunu otomatik getirilmesi sağlandı.
  • Toplu dekontta, birden fazla aynı banka adı var ise banka kodu kısmına ilk sıradaki bankayı değil, seçilen bankayı getirmesi sağlandı.
  • Siparişte satıcı seçimi yapılıp irsaliyeye aktarıldığında seçilen satıcının irsaliyeye gelmeme sorunu düzeltildi.
  • Bazı datalarda irsaliye ve stok fişleri listesi (detaylı) raporunda cari isimlerin ve tutarların gözükmeme sorunu düzeltildi.
  • Bazı datalarda görülen stok reçetelerinde maliyet güncelleme butonunun çalışmama sorunu düzeltildi.
  • Stok parametre dökümü raporuna, toplam satırı eklendi.
  • Üretim reçetesi (içerikler) sekmesindeki hareketlere sıra no alanı eklendi
  • Stok -> raporlar -> 28.Satışların maliyeti raporunda aynı stok kodlarının tek satırda gösterilmesi sağlandı.
  • Cari -> raporlar -> 1.Cari hesap ekstresi raporuna müstahsil makbuzu kesintilerini göster filtresi eklendi (oran ve kesinti tutarları)
  • Fatura -> raporlar -> 11.Ba/bs kontrol listesi raporuna kağıt belge, e-belge ve toplam alanları eklendi.
  • Cari ekstre raporunda, kredi kartı tahsilatında girilen satıcıya göre filtre seçeneğinin çalışmaması düzeltildi.
  • Modüller simge durumunda küçültüldüğünde, mouse ile ilgili modülün üstüne gelindiğinde modül açıklaması gözükmesi eklendi.
  • e-Arşiv Fatura ve e-Serbest Meslek Makbuzu modüllerine "İtiraz Et" seçeneği eklendi.
  • e-Fatura ve e-Arşiv fatura modüllerinde ön ek tanımlama alanında bulunan "Diğer entegratörde kesilen son fatura no" alanındaki hata giderildi.
  • Bazı kullanıcılarımızda modüllerin açılışında gelen "Web Servis Hatası" giderildi.
  • e-Fatura ve e-İrsaliye modüllerinde, gelen evrakı programa aktarırken daha önceden seçilen stoğun değiştirilememesi durumu düzeltildi.
  • e-İrsaliye modülüne beton sektöründe faaliyet gösteren kullanıcılarımız için "Ebis Qr kod" oluşturma seçeneği eklendi.
  • e-İrsaliye keserken girilen sevk saatinde saniyenin yanlış gelmesi durumu düzeltildi.
  • Cari şube seçilerek kesilen e-irsaliyede cari şube adresinin irsalite görüntüsüne gelmemesi durumu düzeltildi.
  • e-Fatura modülünde "e-fatura kayıtlı kullanıcı listesi" sekmesinde iyileştirmeler yapıldı.
  • e-Arşiv Fatura modülünde kalan kontör bilgisi sekmesi ekranında iyileştirmeler yapıldı.
  • Bazı kullanıcılarımızda e-Fatura modülünde, gelen faturayı Zirve programına aktarma ekranında alt kısımda bulunan kaydet butonunun görünmemesi durumu düzeltildi.
  • Matrah artırımı modülünde, KDV Matrah artırımı sekmesinde bulunan dönemlerin Hesaplanan KDV alanına; KDV Beyannamesi-> Hesaplanan KDV alanındaki değerler getirildi.
  • 7103-17103-27103 kanun maddesi ile hazırlanan bordroların, MUHSGK beyannamesi->Ekler-> İstihdam Teşvikine İlişkin Bildirim tablosunda personellerin, hesaplanan gelir vergisi tutarını yanlış atması sorunu düzeltildi.
  • BA hazırlama formunda VKN alanında 3333333333 yazıyorsa; cari adı alanına Muhtelif Satıcılar (7326 sayılı Kanun Madde 6/1), BS hazırlama formunda VKN alanında 4444444444 yazıyorsa; cari adı alanına Muhtelif Alıcılar (7326 sayılı Kanun Madde 6/2) verisinin otomatik olarak getirilmesi sağlandı.
  • İşletme defteri tutan firmalarda, bordro personelde şubede çalışan personel varsa muhasebe fişi kesmede yaşanan donma sorunu düzeltildi.
  • Ba/bs formu 7.Versiyon güncellemesi yapıldı.
  • Ba/bs hazırlama modülü yenilendi. (e-belge sayısı, e-belge tutarı, kağıt belge sayısı, kağıt belge tutarı, toplam belge sayısı ve toplam belge tutarı alanları eklendi)
  • Ba hazırlama formunda vkn alanında 3333333333 yazıyorsa; cari adı alanına muhtelif satıcılar (7326 sayılı kanun madde 6/2), bs hazırlama formunda vkn alanında 4444444444 yazıyorsa; cari adı alanına muhtelif alıcılar (7326 sayılı kanun madde 6/2) verisinin otomatik olarak getirilmesi sağlandı.
  • Ba/bs formuna e-belge toplamı alanı eklendi. (not: eklenen alan bilgi amaçlı toplam e-belge tutarını göstermektedir.)
  • İnternet vergi dairesi e-arşiv fatura indirme sorunu düzeltildi.
  • 2021 asgari geçim indirimi ekleme geliştirmeleri yapıldı.
  • Bordro -> maaş excel modülüne denizbank excel seçeneği eklendi.
  • Online banka entegrasyonu (ziraat bankası) kayıt sorgulamada "banka servisinden bilgi alınamadı" hatası düzeltildi.
  • Express aktarım (stoklu) modülü -> entegrasyon ayarları -> diğer ayarlar sekmesine, enerji ve haberleşme faturalarının muhasebeleştirmesi için kdv ve diğer vergiler hesap kodu alanları eklendi.
  • Express aktarım (paraşüt), bazı firmalarda kdv rakamlarının gelmeme sorunu düzeltildi.
  • Express aktarım (zirve), bazı firmalarda gelen faturaları indirmede yaşanan access hatası düzeltildi.
  • Express aktarım modülüne masraf merkezi kolunu eklendi.
  • Gelir geçici vergi beyannamesinde sonraki döneme devreden hesaplanan geçici vergi alanı eklendi.
  • Muhsgk beyannamesinde ekler bölümünde 80.Madde kapsamında gelir vergisi stopajı teşviki tablosuna kanun numarası 16322 olan personellerin gelmesi geliştirmesi yapıldı.
  • Şubeli muhtasar ayrı seçeneği ile muhsgk beyannamesi hazırlamada, istihdam teşvikine ilişkin bildirim tablosunda personel ücretlerinin gelmeme sorunu düzeltildi.
  • Bordro, puantaj cet.Ve ücret pusulası raporunda işten çıkış tarihinin raporda görünmesi sağlandı.
  • Bordro personel modülünde 7103-17103-27103 kanun maddesi ile bordro hazırlamada, gelir vergisi istisnası bulunduğu ayı dikkate al seçeneğine göre bordro hazırlamadaki hata düzeltildi.
  • Bordro yazdırmada, 2 prim günü işveren tarafından karşılansın seçeneği ile hazırlanan bordrolarda ücret gününü hatalı getirmesi sorunu düzeltildi.
  • Bazı datalarda hesap planından muavine geçişte kayıtların gelmeme sorunu düzeltildi.
  • Bazı yoğun datalarda fiş birleştirmede yaşanan yavaşlık sorunu düzeltildi.
  • Kebir defteri yazdırmada, evrak numarası 16 hane olan evrakların eksik numara gösterme sorunu düzeltildi.
  • Mizan modülünde, mutabakat mektubu yazdırma işleminde geliştirmeler yapıldı. (detay e olan hesap seçili ise sadece ilgili hesabın dökümü, detay h olan hesap seçili ise ana hesaba bağlı tüm hesapların rapor olarak alınması sağlandı.)
  • Fiş işlemlerinde bulunan kullanıcı adı kolonu karakter sayısı 50 karaktere yükseltildi.
  • Yevmiye defteri sayıştay csv formatı güncellendi.
  • e-İrsaliye olan firmalar için sağ tuşa "kısmi reddedildi" ve "kısmi reddedildi geri al" butonları eklendi.
  • Lot takip modülü eklendi.
  • Lot raporlarına, stok detaylı ve cari detaylı olmak üzere rapor geliştirmeleri yapıldı.
  • e-Fatura kayıtlı kullanıcı listesi güncellemede geliştirmeler yapıldı.
  • Evrak girişinde, cari adı aramada 50000 üzeri carisi olan firmalarda, cari arama işlemleri hızlandırıldı.
  • Bazı datalarda görülen, stok -> raporlar -> 4-mevcut stok değeri raporunda gelen dizi veya ikili dosya verileri kesilecek hatası düzeltildi.
  • Banka -> raporlar -> 2-banka hesapları toplam hareket raporunda seçilen döviz cinsine göre tutarların gelmesi sağlandı.
  • Çek-senet girişi tablosunda kolon ayarı kaydedilip yeni bir çek girişi yapmaya çalıştığımızda çek senet numarası alanına veri girişi yapamama sorunu düzeltildi.
  • Üretim kayıtları -> serbest üretim kullanılarak girilen üretim reçetesini düzeltmeye alıp stok eklediğinde programda yaşanan donma sorunu düzeltildi.
  • Bazı datalarda malzeme planlama (iş emri) yazdırmada, mevcut miktar kısmı tüm stoklarda aynı gelmesi sorunu düzeltildi.
  • Stok özellikleri evraklara eklensin seçeneği finansman paket diğer ayarlar sekmesine eklendi.
  • Kesilen dövizli ihraç kayıtlı satış faturasında "Ödenecek Tutar(TL)" alanına KDV dahil tutar getirmesi durumu düzeltildi.
  • Hatalı durumda olan faturalara ETTN eşitleme işlemi yapıldığında hatalı durumu getirmemesi sorunu düzeltildi.
  • e-Belge dizaynlarının portala otomatik yüklenmesi ve portal üzerinden programa otomatik çekilmesi sağlandı.
  • Tüzel kişilere kesilen e-irsaliyelerde alıcı unvanının çıkmaması durumu düzeltildi.
  • İhracat faturasında navlun tutarı hariç olarak hesaplanacak şekilde düzenlendi. (GTB'nin istediği formata uygun)
  • Bazı kullanıcılarda e-arşiv maillerinin boş gitmesi durumu düzeltildi.
  • Kesilen depo transfer fişinde, alıcı olan deponun adresinin çıkmaması durumu düzeltildi.
  • Bazı kullanıcılarda e-dönüşüm paketi otomatik indirilirken eski versiyon inmesi durumu düzeltildi.
  • Kesilen dövizli ihraç kayıtlı satış faturasında KDV TL tutarının gelmemesi durumu düzeltildi.
  • Kesilen e-irsaliyedeki "Teslimat Adresi" bilgilerinin irsaliye görüntüsüne gelmemesi durumu düzeltildi.
  • e-Belgelerin Zirve Drive portalına yüklemesi esnasında oluşan hatalar düzeltildi.
  • Onay bekleyenler sekmesinde bulunan ve cevap gelmiş bazı e-irsaliyelerde durum kontrolünde gelen hata düzeltildi.
  • e-Fatura gönderiminde gelen para birimi hatası düzeltildi.
  • Gelen ve gönderilen bedelsiz e-faturaların durum kontrolünde gelen "Giriş dizesi doğru biçimde değildi" hatası düzeltildi.
  • Gelen faturayı cevaplayıp ardından durum kontrolü yapıldığında gelen "Tutarlılık ihlali" hatası düzeltildi.
  • e-Fatura, e-Arşiv ve e-İrsaliye keserken doldurulan "ÇB.Kat, Ç.Miktarı ve Ç.Birimi" alanları xml içerisine eklendi.
  • Şahıs firmalarında e-Faturada satıcı unvanının görüntüde iki defa çıkması durumu düzeltildi.
  • Gelen faturalara verilen cevaplara zirve tarafında ekstra kontroller eklendi.
  • Gelen faturaları zirveye aktarma ekranına "Satış İade Faturası" seçeneği eklendi.
  • Şahıs firmasına e-Serbest Meslek Makbuzu kesildiğinde alıcı TCKN bilgisinin makbuz görüntüsünde çıkmaması durumu düzeltildi.
  • e-Müstahsil makbuzunda makbuz görüntüsüne açıklama alanının gelmemesi durumu düzeltildi.
  • e-Modüllerde kontör bilgisi ekranında iyileştirmeler yapıldı.
  • İnternet Vergi Dairesi e-Arşiv fatura aktarma modülünde muhasebe entegrasyonunda, bazı faturalarda yaşanan fiş açıklamalarındaki satır kayma sorunu düzeltildi.
  • Express Aktarım, Zirve portal seçeneğinde bazı kullanıcılarda yaşanan fatura indirememe sorunu düzeltildi.
  • İnternet vergi dairesi e-Arşiv Fatura aktarma modülünde indirilemeyen kullanıcılar için geliştirme yapıldı.
  • Express Aktarım, Zirve portal seçeneğinde eksik fatura indirme sorunu düzeltildi.
  • KDV-1 Beyannamesi, sonuç hesapları sekmesinde bulunan sonraki döneme devreden katma değer vergisi alanının farklı aya geçiş yapıp tekrar ilgili aya geçildiğinde gözükmeme sorunu düzeltildi.
  • Sigortalı Meslek Kodu 2654.23 Sahne Uzmanı olarak güncellendi.
  • İhracat faturalarında, dip toplamda navlun tutarının toplam tutardan düşmemesi sağlandı. Not: İhracat faturalarında navlun tutarı dahil et seçeneğinde geliştirme çalışması devam etmekte.
  • Stoklu Express Aktarım modülü geliştirildi.
  • KDV-1 Beyannamesi 33.Versiyon güncellemesi yapıldı.
  • KDV-4 Beyannamesi 3.Versiyon güncellemesi yapıldı.
  • Gekap Beyannamesi 3.Versiyon güncellemesi yapıldı.
  • Express aktarım Paraşüt'ten gelen faturaları indirme sorunları giderildi.
  • 5.000/30.000 TL e-Arşiv fatura kolon ayarları için özelleştirme seçenekleri eklendi.
  • 5.000/30.000 TL e-Arşiv fatura dövizli fiş kaydetme geliştirmesi yapıldı.
  • 5000/30.000 TL e-Arşiv faturaların PDF'e çevrilmesi ve PDF'in gösterilmesi özelliği eklendi.
  • Bordro yazdır -> bordro, puantaj cetveli ve ücret pusulası seçeneğinde sıralama tipi menüsü aktif hale getirildi.
  • Raporlu personel kontrolü modülünde, web servisten kontrol seçenekleri eklendi.
  • Personel kartına 6322 gelir vergisi istisnası 1-bulunduğu ayı dikkate al ve 2-ocak ayını dikkate al seçenekleri eklendi.
  • Bordro, personel kartında kısmi süreli çalışma evet ve gün sayısı seçildi ise bordro hazırlama ekranına eksik gün sayısı ve eksik gün nedenini otomatik olarak getirilmesi sağlandı.
  • Bordro modülünde personel grubunda belge türü 29 seçili olan personelde 30 gün ücretsiz izinli şekilde bordro hazırladığında işveren SGK istisnasının hatalı gelmesi düzeltildi.
  • Belge türü alanlarına 56-geçici 20 işs. Hariç ve 57-geçici 20 işs.Har emekli türleri eklendi.
  • 2021 kurum geçici 2.Dönemden itibaren geçici vergi oranı %25 olarak güncellendi.
  • Ba-bs modülleri içinden firma değiştirip yazdır işlemi yapıldığında bir önceki firma verilerini gösterme sorunu düzeltildi.
  • Ba-bs yazdırma seçeneklerine kuruşları göster seçeneği eklendi.
  • Muhtasar beyannamede, ödeme türü alanında 301-302-303 manuel giriliyor ise tevkifata ilişkin damga vergisi tutarına yansımama sorunu düzeltildi
  • KDV-1 beyannamesi -> ekler -> KDV kanunu 13/f maddesi kapsamında yüklenici firmalara yapılan teslim ve hizmetlere ait liste sekmesinde bulunan fatura no alanı 16 karaktere yükseltildi.
  • Genel muhasebe -> mali tablolar -> enflasyon düzeltmesinde muhasebe fişi kesilmeme sorunu düzeltildi.
  • Genel muhasebe -> muavin -> ba-bs modülünden fiş işlemlerine geçildiğinde, fişi düzelt kaydet işlemindeki kayıt yapmama sorunu düzeltildi.
  • Firma bilgileri -> faaliyet bilgileri kısmında "listeyi güncelle" butonuna basıldığında tehlike sınıflarının silinmesi düzeltildi.
  • e-SMM makbuzu kesme işleminde, ön ek takibi ile ilgili geliştirmeler yapıldı.
  • Online banka entegrasyonu Vakıfbank’ta hareketlerin gelmeme sorunu düzeltildi.
  • Online banka entegrasyonu Türkiye İş Bankası bilgilerini kaydetme sorunu düzeltildi.
  • Banka Excel -> Akbank PDF aktarımında açıklama alanlarının eksik aktarılması sorunu düzeltildi.
  • Cari -> raporlar -> 1.Cari hesap ekstresi raporunda, ana cari kodu filtresi ile rapor almama sorunu düzeltildi.
  • Çek-senet -> raporlar -> 3.Çek ve senetlerin listesi raporunda çıkış yeri görünsün seçeneği işaretliyken, ay toplamları görünsün seçeneği aktif hale getirildi.
  • Cari -> raporlar -> 9.Günlük tahsilat analizi raporunda bazı datalarda tahsil çek senet kısmında rakamların hatalı gelme sorunu düzeltildi.
  • Kasa modülünde düzeltme yetkisi verildiğinde, kasadaki evrakları düzeltememe sorunu giderildi.
  • Banka kredilerinde dosya masrafı krediden kesilecek seçeneği işaretli ise ilgili gidere sanal satır eklemesi yapılarak gider üst ve alt tablodaki hareketlerin toplam tutarlarının eşitlenmesi sağlandı.
  • Banka -> pos hareketleri -> tahsilat kaydı oluşturulduğunda, otomatik olarak hareketlere gelmesi sağlandı.
  • Banka -> banka dekontları -> faiz geliri fişi düzelt ile tarih değiştirildiğinde gelir/gider tutarı silinmesi sorunu düzeltildi.
  • İrsaliye modülünde bulunan toplu faturalandırma seçeneğinde carilerin listeye gelmeme sorunu düzeltildi.
  • İhracat faturası -> ihracat bilgileri (evrak) sekmesine unvan alanı eklendi (cari kart -> e-Fatura ek bilgiler sekmesi -> unvanı alanı dolu ise otomatik gelmektedir.) ve doldurulması zorunlu alan olarak geliştirmesi yapıldı.
  • Fatura düzelt kaydet işleminde bazı datalarda yaşanan satır güncelleştirmesi hatası düzeltildi.
  • Cari -> dekont işlemleri-> tahsilat makbuzu evrak tarihi düzeltildiğinde otomatik olarak hareketler kısmında güncellenmesi sağlandı.
  • Ödeme ve tahsilat fişlerinin, bağlı olmayan evraklar üzerinden evrak numarası takibi sağlandı.
  • Bazı datalarda üretim kaydı ekranında, sarflar kısmına üretilecek stokları atmama sorunu düzeltildi.
  • KDV-1 beyannamesi 33.Versiyon güncellemesi yapıldı.
  • KDV-4 beyannamesi 3.Versiyon güncellemesi yapıldı.
  • Gekap beyannamesi 3.Versiyon güncellemesi yapıldı.
  • KDV Matrah Artırımı 2020 değerini hesaplama sorunu düzeltildi.
  • MUHSGK beyannamesi hazırlamada personellerin tümü ücretsiz izine ayrıldı ise xml hazırlamama sorunu düzeltildi.
  • Siparişte aynı stok birden fazla girildiğinde, yazdırma ekranında stokları çoklama sorunu düzeltildi.
  • MUHSGK 12.versiyon güncellemesi yapıldı.
  • MUHSGK2 4.versiyon güncellemesi yapıldı.
  • 5000/30000TL e-Arşiv faturalarının sağ click fatura indir ve göster özelliği ile faturaların gösterilmesi ve indirilmesi sağlandı. (zirvenet/zirvedata/firma adı/5000_30000_EArsiv)
  • BES Excel listesine Türkiye Hayat Emeklilik BES başvuru formu eklendi.
  • Bordro → Personel kartında bulunan Çalışma 30 günden az evet ise gün sayısı seçim alanı eklendi.
  • Raporlu Personel Kontrolü modülü web servise bağlanarak stabil hale getirildi.
  • Bordro personel → Bildirge ve Raporlar → 24.İbraname raporunda bulunan işten çıkış nedenleri alanı güncellendi.
  • Belge türü 29 olan personellerin işveren SGK hissesi hesaplamasının; belge türü 29'a tabi olan günlerin işveren SGK hissesi 21,5'ten, belge türü 01'e tabi olan günlerde işveren SGK hissesi 20,5'den hesaplanması sağlandı.
  • Bordro→5746 takip sayfasında bulunan teknokent bölgeleri güncellendi.
  • Ücret pusulası-2 raporunda 12 taneden fazla ek ödeme varsa ödeme adlarının rapora gelmeme sorunu düzeltildi.
  • Bordro, Puantaj cetveli ve Ücret pusulası raporunda bulunan fazla mesai alanlarına net ve brüt alanları eklendi.
  • MUHSGK hazırlamada, personel 5746 kanuna tabi, prim günü ve ücret alanı sıfır ise beyanname hazırlayamama sorunu düzeltildi.
  • MUHSGK Beyannamesinde; bordrosu hazır olmayan personel varsa uyarı gelmesi sağlandı.
  • MUHSGK Beyannamesi vergi üç aylık seçeneğinde, mayıs ayında vergilerin gelmesi sorunu düzeltildi.
  • Personel bordrosunda sıhhi izin var ise MUHSGK→SGK Bildirimleri sekmesine Raporlu Olduğu Günlerde Çalışmadı (E) kolonuna veri atması sağlandı.
  • 5000/30000TL e-Arşiv faturalar, işletme defterine kaydedildikten sonra otomatik arşivlenmesi sağlandı.
  • 5000/30000TL e-Arşiv faturalar işletme entegrasyon ayarlarında firmalar arası kopyalama geliştirmesi yapıldı.
  • 5000/30000TL e-Arşiv, Express aktarım Mükelleften Aktarım, genel muhasebe entegrasyon ayarlarında bulunan tevkifata ait matrah hesap kodlarının tanımlanabileceği alanlar eklendi.
  • MUHSGK Beyannamesi, istihdam edilen hizmet erbabının ücreti tablosunda asgari ücret üzerinden gelir vergisi hesaplamada gün sayısına göre hesaplama yapması sağlandı.
  • KDV-1 beyannamesi → Yazdır → Yeni Görünüm raporunda 650 işlem türünün raporda gözükmeme sorunu düzeltildi.
  • Banka serviste, hesapların ters gelme sorunu düzeltildi.
  • Bazı datalarda, muavin kısmında hesap kodları arasında yön tuşları geçişinde yaşanan kitlenme sorunu düzeltildi.
  • İşletme defteri tevkifat tutarı alanı eklendi.
  • İşletme defteri KDV özeti raporuna tevkifat tutarı alanı eklendi.
  • Ctrl + Shift + F9-F10-F11'de gelen araç kiralama ve gider ayrımı uyarılarının sırası değiştirildi.
  • Kira listesi yazdırma raporu yenilendi.
  • Banka Excel VKN Tahmin et butonu aktif hale getirildi.
  • Kur farkı modülünde, hesaba göre kur değerleri tablosunu kullan seçeneğindeki hesaplamalar düzeltildi.
  • Ürün logoları güncellendi.
  • Demirbaş, binek oto amortisman işlemlerinde geliştirmeler yapıldı.
  • Banka işlemlerinde evrakı kaydedip ekran kapandıktan sonra hareketler kısmının otomatik güncellenmesi sağlandı.
  • Banka→Faiz gelir fişinde gelir kodu alanında f1 ile gelir modülünün açılması sağlandı.
  • Banka modülünden girilen dekontların evrak numarası alanı 16 karaktere yükseltildi.
  • Üretim modülünde dövizli reçete muhasebeye entegre edildiğinde; genel muhasebeye döviz rakamları entegre etmesi sağlandı.
  • Üretim siparişleri modülünde, iş emrine aynı kayıt tekrar aktarıldığında uyarı gelmesi sağlandı.
  • Servis → 2-Veri aktarımı →Diğer programlar →Program adı Excel →A.Modül: Stok Kartları →aktarım ayarları kısmına; Satış İade (YD) Muh.Kodu, Satış İade (YD) KDV Muh.Kodu, İhraç Kayıtlı Satış KDV Muh.Kodu, İhraç Kayıtlı Alış KDV Muh.Kodu, Per. Satış KDV Muh.Kodu, Per. Satış İade KDV Muh.Kodu alanları eklendi.
  • Faturadaki cari adı karakter sayısı 102 karakterden fazla ise gelen hata düzeltildi.
  • Sipariş dizaynında bulunan SipStoklar_/KALANMIKTAR data field'ın çalışmama sorunu düzeltildi.
  • Banka → Raporlar → 2.Banka Hesapları Toplam Hareket Raporunda bulunan tarih filtresinin çalışmama sorunu düzeltildi.
  • Kasa fiş işlemlerinde düzeltmeye alıp tarih değiştirme yapıldığında hareketler kısmında tarihin otomatik güncellenmesi sağlandı.
  • Cari Hesap Kilitli=Evet seçili ise ilgili cariye fatura ve irsaliye kesilmesi engellendi.
  • Sipariş girişinde parametre ile miktar girişi yapıldığında ilgili sipariş düzeltmeye alındığında girilen miktarların gözükmeme sorunu düzeltildi.
  • Banka→ Banka Kredileri→ İncele/Düzelt yapıldığında hareketler tablosundaki tarihin güncellenmesi sağlandı.
  • Ürün logoları güncellendi.
  • Defter Beyan exesi güncellendi.
  • e-Defter exesi güncellendi.
  • Dekontlarda cari adı, kasa adı, banka adı arama sorunu düzeltildi.
  • Borç, alacak dekontlarında düzeltmeye veya incelemeye alındığında butonlardaki kayma sorunu düzeltildi.
  • 5.000/30.000 tTL e-Arşiv Fatura entegrasyonunda açıklama kısmında bulunan cari adını diğer fişlere atma sorunu düzeltildi.
  • Muhsgk personel sayıları tablosunda düzeltme yapıldı.
  • KDV-2 Beyannamesi tevkifat tablosunda matrah rakamlarının gelmemesi sorunu düzeltildi. Beyannamelerde xml oluştur butonunda gelen hata düzeltildi.
  • Stok › raporlar › 37.Cari hesap satış (haftalık gruplu) raporunda bazı datalarda gelen "dizi veya ikili dosya verileri kesilecek" hatası düzeltildi.
  • Programın hızlandırılması için geliştirmeler yapıldı.
  • 03294 Sosyal Yardım Alanların İstihdamı bordro kanun numarası eklendi.
  • 07316 (4447 Sayılı Kanun Geçici 30.madde) Faaliyetine Ara Verilen Sektörler bordro kanun numarası eklendi.
  • 5000/30000 TL e-Arşiv faturalarının indirilmesi ve işletme defterine aktarım modülü geliştirildi.
  • 5000/30000 TL e-Arşiv fatura modülüne, arşivle seçeneği eklendi.
  • 5000/30000 TL e-Arşiv fatura modülüne, 10 günlük fiş kesme seçeneğine 31.gün son fişe dahil edilsin seçeneği eklendi.
  • 5000/30000 TL e-Arşiv fatura modülüne, önceden aktarılanları kontrol et butonu eklendi.
  • 5000/30000 TL e-Arşiv fatura aktarmada bulunan fiş kesme biçimi seçenekleri düzenlendi.
  • İnternet V.D e-Arşiv fatura aktarma modülünde, matrah hesap kodu alanında bulunan KDV %0 alanına tanımlanan hesap kodunun satırlara eklememe sorunu düzeltildi.
  • Express aktarım, Zirve Entegratörden aktarılan faturalarda iptal edilen faturaların listeye gelmesi sorunu düzeltildi.
  • Express aktarım, Zirve Entegratörden aktarılan faturalarda indirim tutarının listeye gelmemesi sorunu düzeltildi.
  • Express aktarım, Zirve Entegratörden aktarılan faturalarda tevkifat oranının listeye gelmemesi sorunu düzeltildi.
  • Express Aktarım, Paraşütten aktarılan faturalarda indirim tutarının listeye gelmemesi sorunu düzeltildi.
  • Express aktarım modülünde tevkifat oranı alanına 4/10 seçeneği eklendi.
  • Express aktarım modülünde indirim hesabını, muhasebe fişine ters atması sorunu düzeltildi.
  • Banka Excel modülünde aktarım yapılan alanda ctrl+enter yapıldığında gelen uyarı düzeltildi.
  • İNG banka pdf seçeneği güncellendi.
  • KDV-4 Beyannamesinde bazı datalarda görülen Toplam Hasılat (Kümülatif) alanındaki rakamın yanlış gelmesi sorunu düzeltildi.
  • MUHSGK ve MUHSGK2 beyannameleri, SGK bildirimleri sekmesinde Excele gönder butonu ile excel hazırlandığında, ücret kısmında bazı satırların kuruş hanelerinde görülen sorun düzeltildi.
  • KDV 2 beyannamesi tevkifat bölümünde yer alan matrahlardaki kuruş farkı sorunu düzeltildi.
  • Yeni e-paket sayfasında beyanname indirmede gelen "Unable to create directory" hatası düzeltildi
  • İşletme Defterine, "Kayıt tarihi" ve "Kullanıcı" alanları eklendi
  • İhbar tazminatı hesaplama alanında 4.vergi dilimine göre hesaplama yapmama sorunu düzeltildi.
  • Avivasa, Bes Başvuru Excelinde içerik kısmında oluşan, sütunlardaki kayma sorunu düzeltildi.
  • Bordro-Personel → Bordro Yazdır →Ücret Pusulası-2 çizgili seçeneğindeki rapora Meslek Adı ve Meslek Kodu alanları eklendi.
  • Bordro-Personel → Personel kartı → Muhasebe (Hesap Kodu) Bilgileri sekmesine İcra Kesintisi alanı eklendi.
  • Ücretsiz izin bildirimi (covid-19) tablosuna bazı personellerin listeye çift gelmesi ve işten çıkış yapan personellerin ilgili listeye gelmesi sorunu düzeltildi.
  • e-SMM evraklarının, GİB evrak numarası üzerinden entegre edilmesi sağlandı.
  • Ofis Otomasyonu "Dosya Yapıştır (e-Mail)" işleminde gelen access hatası düzeltildi.
  • Hesap Planı → Hesap kodu bilgi girişi → KDV işlem türü kısmına 624 ve 625 tür kodları eklendi.
  • Genel Muhasebe → Mizan → Mutabakat Mektubu raporu alındığında raporun döngüye girmesi sorunu düzeltildi.
  • Fiş girişinde, "Ctrl+Shift+N" seçeneği ile vergi numarasından cari sorgulatıp kaydetme işlemini arka arkaya yapıldığında görülen kitlenme sorunu düzeltildi.
  • Şablon Mizan yazdırma düzeltildi.
  • Hesap kodu bilgi girişi kısmında bulunan KDV işlem türü tevkifat oranları güncellendi.
  • Yevmiye defteri yazdırmada, fişte girildiği gibi filtresi seçilip excel'aktar yapıldığında borç-alacak sütunlarının kayma sorunu düzeltildi.
  • Ba-Bs Formu fast report'a çevrilerek yenilendi.
  • Firma bilgilerine, 5000/30000 listede görünsün seçeneği eklendi.
  • Ekranların DPI ayarlarına göre, programda bulunan pencerelerin geliştirmesi yapıldı.
  • Kamu faturası kopyalamada, kamu fatura bilgileri alanına kopyalanan faturanın bilgilerinin gelmesi sağlandı.
  • Bazı datalarda görülen irsaliyeyi faturaya aktarma işleminde, faturada bulunan stok satırına birden fazla stok atma sorunu düzeltildi.
  • Kopyalanan faturada depo değiştirildiğinde, stok → depo durumu ekranında ilgili hareketin doğru depoda gözükmesi sağlandı.
  • Fatura, stok girişi satırında bulunan satır açıklaması alanına girilen karakter sayısı, 500 karaktere yükseltildi.
  • İrsaliyeden faturaya aktarım yapıldığında, faturada, satırları birleştir işlemi sonrası ilgili irsaliyenin F? Kısmının H olarak gözükmesi sorunu düzeltildi.
  • Fatura modülünde, otomatik irsaliye ekle ile eklenen irsaliyelerin faturalandırılmış olarak gözükmeme sorunu düzeltildi.
  • 8.Excel'den sipariş aktarma işlemindeki stokların Excel’deki sırası ile aktarılması sağlandı.
  • Bazı datalarda görülen stok kartında bulunan muhasebe kodları alanındaki üretim hesap kodlarında yapılan değişikliği kaydetmeme sorunu düzeltildi.
  • Üretim İşlemleri, İş Emri modülünde iş emri toplamının ana evrakta gözükmeme sorunu düzeltildi.
  • Üretim reçetesi yazdırma işleminde, dövizli reçete yazdırma seçeneği eklendi.
  • Üretim reçetesi, reçete kodu arama ve reçete adı arama kısmı geliştirildi, temizle butonu eklendi.
  • Cari → Raporlar → 2.Cari Hesap Durumu raporunda bazı carilerde oluşan kuruş farkı sorunu düzeltildi.
  • Gider → Raporlar → 13.Gider/Gelir Mizan Raporu (Kod'a Göre) raporuna toplam alanları eklendi.
  • Ticari Ayarlar → Excel Aktarım Ayarları → Excel Şablonları alanına tevkifat kodu alanı eklendi.
  • Stok → Raporlar → 1.Stok Ekstresi raporuna; birim fiyat kuruş basamak sayısı filtresi eklendi.
  • Gider → Raporlar → 2.Gider Hareketleri -Kartlara Göre raporuna; İndirimler Bakiyelere Dahil Olsun seçeneği eklendi.
  • Raporları mail gönderme işleminde yazılan mail adresine göre mail gönderememe sorunu düzeltildi.
  • Stok → Raporlar → 8.Alış Raporunda, sıralama şekli filtresi yapıldığında gelen hata düzeltildi.
  • Fatura → Raporlar → 3.Aylara Göre Fatura Toplamları raporunda, depo filtresi yapıldığında gelen hata düzeltildi.
  • Bazı datalarda görülen Fatura → Raporlar → 1.Fatura listesi raporunda bazı faturaların listeye birden fazla gelmesi sorunu düzeltildi.
  • Banka → Gider Fişi, ithalat dosyasına bağlantısı yapıldığında, ilgili evrakın ithalat dosyasında gider kayıtları sekmesine yansımama sorunu düzeltildi.
  • Excel'e kaydedilen raporlardaki Türkçe karakterlerin Excel'de gözükmeme sorunu düzeltildi.
  • İrsaliye dizaynın da bulunan TOPLAMINDD alanının boş gelme sorunu düzeltildi.
  • Üretim Modülü yetki ayarlarında geliştirmeler yapıldı.
  • Ekranların DPI ayarlarına göre, programda bulunan pencerelerin geliştirmesi yapıldı.

  İşten çıkış nedeni seçenekleri güncellendi. Muhsgk ve muhsgk2 beyannamelerinde 4691 ve arge bildirim tablolarında otomatik hesaplama geliştirmeleri yapıldı. 5000/30000 TL e-Arşiv fatura aktarım modülünde geliştirmeler yapıldı. Bordro, puantaj cetveli ve ücret pusulası raporunda içerik kısmında gelmeyen bazı alanlarda düzeltmeler yapıldı ve ilgili rapor geliştirildi. Kdv2 beyannamesi kısmi tevkifat uygulanan işlemlere ait bildirim tablosuna 224, 225 ve 226 işlem türleri eklendi. Cari hesap ekstresi raporunda işlem döviz cinsi filtresi yapıldığında rapora tl rakam gelme sorunu düzeltildi. Kredi kartı tahsilat işleminde 1000tl üzeri işlem girememe sorunu düzeltildi. Özel Matrah Tür Kodları açıklamaları güncellendi. Kantar modülünde gelen access hatası düzeltildi. İhracat faturası, teslim şekli seçeneklerinde DAT (Delivered At Terminal) seçeneği kaldırıldı ve DPU (Delivered At Place Unloaded) seçeneği eklendi.

  • İşten çıkış nedeni seçenekleri güncellendi.
  • Muhsgk ve muhsgk2 beyannamelerinde 4691 ve Arge bildirim tablolarında otomatik hesaplama geliştirmeleri yapıldı.
  • 5.000/30.000tl e-Arşiv fatura aktarım modülünde geliştirmeler yapıldı.
  • Bordro, puantaj cetveli ve ücret pusulası raporunda içerik kısmında gelmeyen bazı alanlarda düzeltmeler yapıldı ve ilgili rapor geliştirildi.
  • KDV-2 beyannamesi kısmi tevkifat uygulanan işlemlere ait bildirim tablosuna 224, 225 ve 226 işlem türleri eklendi.
  • Cari hesap ekstresi raporunda işlem döviz cinsi filtresi yapıldığında rapora TL rakam gelme sorunu düzeltildi.
  • Kredi kartı tahsilat işleminde 1000tl üzeri işlem girememe sorunu düzeltildi.
  • Özel Matrah Tür Kodları açıklamaları güncellendi.
  • Kantar modülünde gelen access hatası düzeltildi.
  • İhracat faturası, teslim şekli seçeneklerinde DAT (Delivered At Terminal) seçeneği kaldırıldı ve DPU (Delivered At Place Unloaded) seçeneği eklendi.
  • Yıllık Kurumlar vergisi beyannamesi 23.versiyon düzenlemeleri yapıldı.
  • KDV 1 beyannamesi 32.versiyon düzenlemeleri yapıldı.
  • KDV 2 beyannamesi 10.versiyon düzenlemeleri yapıldı.
  • MUHSGK beyannamesi 11.versiyon düzenlemeleri yapıldı.
  • MUHSGK 2 beyannamesi 3.versiyon düzenlemeleri yapıldı.
  • GEKAP beyannamesi 3.versiyon düzenlemeleri yapıldı.
  • Gelir Geçici beyannamesi 19.versiyon düzenlemeleri yapıldı.
  • Kurum Geçici beyannamesi 29.versiyon düzenlemeleri yapıldı.
  • 5000/30000TL e-Arşiv faturalarının indirilmesi ve genel muhasebe fiş işlemlerine entegresi için otomatik aktarım modülü geliştirildi. (Genel Muhasebe → Express Aktarım → e-Arşiv 5000/30000 Aktar)
  • Geçici vergi oranı (Kurumlar) 2021 yılı için %20 olarak güncellendi.
  • Kurum geçici beyannamesi ''KVK'nın 32/A Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine (Geçiciye) Tabi Matrah'' satırına bir değer girilmiş ise ekler sekmesinde yer alan ''İndirimli Kurumlar Vergisi'' sekmesinin de doldurulması ile ilgili uyarı eklendi.
  • KDV-1 beyannamesi yazdırmada, veri dairesi bilgisinin dolu ise faaliyet bilgilerindeki KDV1 ve KDV2 Beyannamesi için Vergi Dairesi Kodu alanından getirilmesi sağlandı.
  • Yeni e paket sayfasında yazdır ve e posta gönder butonundaki çalışmama sorunu düzeltildi.
  • Vedop işlemleri (Ctrl+Shift+V) modülü, İnternet vergi dairesi sayfasına otomatik giriş işlemi sağlandı.
  • İnteraktif Vergi Dairesi e-Arşiv aktarımında kapatılacak hesap kodunu otomatik getirme işleminde ilgili carinin hem 120 hem 320 hesabı var ise 320 li hesabı otomatik olarak getirme geliştirmesi yapıldı.
  • Genel muhasebe araç kira gideri ayırma işleminde KDV dahil olarak girilen matrahlardaki hesaplama hatası düzeltildi.
  • Genel muhasebe KKEG ayırma işleminde KDV dahil olarak girilen matrahlardaki hesaplama hatası düzeltildi.
  • Fiş işlemleri detayı açıkken, hesap makinesi açıldığında fiş içeriğinin gözükmeme sorunu düzeltildi.
  • 19.Fiş arama modülünde evrak numarası alanına GIB/25 yazıldığında otomatik evrak numarası (GIB2021000000025) tamamlama seçeneği eklendi
  • Hesap kodu bilgi girişi ekranına tevkifat oranları ve güncel kodlar eklendi.
  • Özel hesap dönemi olan firmalarda bazı datalarda yaşanan günlük olarak fiş bölme seçeneğinde gelen hata düzeltildi.
  • Bordro yazdırma seçeneklerine; Bordro, Puantaj Cetveli ve Ücret pusulası raporlarını tek sayfada alınabilecek yeni rapor seçeneği eklendi.
  • 2021 yılı resmî tatil günleri bordroya entegre edildi.
  • Yıllık izin cetveli modülüne 1 yılı doldurmayan personele izin yansıtması sorunu düzeltildi.
  • Maaş Excel’de bulunan Vakıfbank ve Garanti bankası raporlarında, toplam ödenecek tutar alanının '0.00' gelmesi sorunu düzeltildi.
  • SGK meslek kodları güncellendi.
  • Kur farkı işlemleri modülü yenilendi, Hesaba göre kur değerleme ve Merkez bankası döviz kuru değerleri tablosu eklendi.
  • Hesap kapatma fiş bilgileri modülüne evrak numarası ve belge türü alanı eklendi
  • Serbest Meslek Makbuzu Aracılık Sözleşmesi sayı No alanı 30 karaktere çıkartıldı.
  • Ofis otomasyonunda tahakkuk/tahsilat ödeme ve iş planları sekmelerindeki kilitlenme sorunu düzeltildi.
  • MUHSGK Beyannamesi indirmede şubeli olan firmalarda beyanname indirme çalışmama sorunu düzeltildi.
  • Müşavir stok → Sonraki yıla devir yap işlemi için filtre alanına tüm stokları devret seçeneği eklendi.
  • Genel Muhasebe → Hesap planında bulunan ana hesaplardan muavin geçişi yapıldığında ana hesap muavini alma işlemi geliştirildi.
  • Kira modülü entegrasyonunda bazı datalarda karşılaşılan "Firma SMD türü tespit edilemedi" hatası düzeltildi.
  • Sayıştay Birleşik Veri Aktarım Sistemi için olan, Yevmiye ve Kebir defterleri CSV raporları yenilendi.
  • 36.Sayıştay Birleşik Veri Aktarım Sistemi için olan, Bilanço, Gelir tablosu ve Mizan CSV formatı eklendi.
  • Bilanço, Gelir tablosu ve Mizan raporlarını, Irgat'a Gönder seçeneği eklendi.
  • Puantaj cetveli raporu, Irgat'a Gönder seçeneği eklendi.
  • Bordro, Puantaj Cetveli ve Ücret pusulası raporunu, Irgat'a Gönder seçeneği eklendi.
  • 40.İşletme defterinde gider ayırma işlemleri, işletme defteri modülünde bulunan firma değiştir işlemi yapılıp ilgili firmaya geçtiğinde gider ayırmama sorunu düzeltildi.
  • İşletme defteri tevkifat oranı seçeneklerine 2/10 ve 4/10 seçenekleri eklendi.
  • Defter beyan modülünün, firma bilgilerinde VKN alanına 11 hane yazıldığında arka planda açılma sorunu düzeltildi.
  • e-Arşiv fatura aktarım modülü, fiş kesme biçimi on günlük seçildiğinde 31.gün son fişe ekle seçeneği eklendi.
  • Express Aktarım Fatura modülüne 2/10 ve 4/10 tevkifat seçenekleri eklendi
  • Express aktarımda e-Fatura ve e-Arşiv Faturaların ayrı ayrı indirilebilmesi için seçenek eklendi.
  • Express aktarımda bazı kullanıcılarda yaşanan gelen ve gönderilen faturaları indirememe sorunu düzeltildi.
  • 202015, 202016, 561022 ve 561023 faaliyet kodları eklendi. 452008 faaliyet kodu açıklaması güncellendi.
  • Banka servis modülüne sağ click 'Kayıtları Kontrol et' seçeneği eklendi.
  • Banka entegrasyonunda gelen uyarı mesajları düzenlendi.
  • Banka Excel modülü, fiş kesme biçimi on günlük seçildiğinde 31.günü son fişe ekle seçeneği eklendi.
  • Yapı kredi banka PDF seçeneği güncellendi.
  • Finansbank banka PDF seçeneği güncellendi.
  • Denizbank banka PDF seçeneği güncellendi.
  • TEB banka html seçeneği güncellendi.
  • Enpara banka PDF seçeneği güncellendi.
  • Fatura modülünde 5000/30000TL e-Arşiv fatura kontrol uyarıları eklendi.
  • Fatura→ Raporlar → 24- Fatura Listesi (KDV Özeti) raporunda KDV si '0' olan evrakların matrah (4) alanına gelmesi sağlandı.
  • Cari→ Raporlar→ 19-Satış (Aylara Göre) raporundaki tarih filtresinin çalışmama sorunu düzeltildi.
  • Cari→ Raporlar→ 20-Alış (Aylara Göre) raporuna tarih filtresi eklendi.
  • Cari→ Raporlar→ 13- Mutabakat Mektubu raporunda bazı datalarda görülen kuruş sorunu düzeltildi.
  • Cari → Raporlar → 20-Alış (Aylara Göre) raporunda Satıcı filtresi çalışmama sorunu düzeltildi.
  • Stok → Raporlar → 7-Satış Raporunda bulunan özel kod 1 filtresine göre rapor alma seçeneğindeki KDV toplamlarında olan hata düzeltildi.
  • Stok → Raporlar → 26-Satış (Aylara Göre) raporunda Depo sayım eksiği kaydının rapora dahil edilmesi sorunu düzeltildi.
  • Fatura → BA Raporunda bazı datalarda aynı carinin raporda birden fazla yazma sorunu düzeltildi.
  • Stok → Raporlar → 30-Stok durumu (Detaylı) raporunda gelen hata düzeltildi.
  • Zirve Drive planlayıcı indirme sorunu düzeltildi.
  • Sipariş dizaynında TOPLAMINDD field'ı aktif hale getirildi.
  • Cari kartta bulunan Vergi/T.C. Kimlik no alanına başında sıfır olan bir veri kopyalanıp yapıştırıldığında sıfırın ilgili alana gelememe sorunu düzeltildi.
  • Entegrasyon işlemlerinde devir ile gelen depo sayım fişlerinin entegrasyon işlemlerinde dikkate alınmaması sağlandı.
  • Ent kodu 2 olarak kaydedilen siparişin, faturaya aktarıldığında ent kodu alanının 1 olarak aktarılması sorunu düzeltildi.
  • Fatura modülünde bulunan toplu irsaliye aktarımı ekranındaki Özelkod2 filtresi aktif hale getirildi.
  • Sipariş bul modülünde stok kodu alanında yıldız (*) ile arama seçeneği eklendi.
  • Siparişten irsaliyeye aktarım yapıldığında, irsaliyede indirim oranları tablosuna (İnd.(%) → F1) gelen verideki hata düzeltildi.
  • İrsaliye modülünde bulunan fatura ile ilişkilendirme işleminin geri alınması için ilgili irsaliyede sağ click 'Fatura ile Bağlantısını İptal Et' seçeneği eklendi
  • Bazı datalarda oluşan kasa modülü genel ve hareket bakiyesinde oluşan kuruş sorunu düzeltildi.
  • Stok parametreleri kullanılarak girilen siparişin ve irsaliyenin, faturaya aktarıldığında parametre takip modülünde ilgili stokların 2 kere yansıması sorunu düzeltildi.
  • Banka modülünde gelen havale ve gönderilen havale seçeneklerinde ithalat veya ihracat dosyasına bağlandığında, ithalat / ihracat işlemleri modülü → tahsilat işlemleri sekmesinde gözükmeme sorunu düzeltildi.
  • Üretim işlemleri, Depo - Sevk İşlemleri modülündeki stok adı genişletildi.
  • Çek/Senet modülü için yapılan düzeltme yetkisinde, işlem yetkiniz yoktur sorunu düzeltildi.
  • Excel’den fatura aktarımı için döviz kuru (UGDK) alanı eklendi.
  • Excel’den irsaliye aktarımında Cari şube (CARISUBEKODU) alanı eklendi.
  • Kamu faturalarında, kamu fatura bilgileri alanına; bütçe, unvan, vergi no, il ve ülke alanları eklendi.
  • Yıllık gelir vergisi beyannamesi 19.Versiyon düzenlemeleri yapıldı.
  • 4691 sayılı teknoloji geliştirme bölgeleri kanunu ve 5746 sayılı araştırma, geliştirme ve tasarım faaliyetlerinin desteklenmesi hakkında kanunda yapılan değişikliklere istinaden muhsgk beyannamesinde düzenlemeler yapılmıştır.
  • Bazı kullanıcılarda yeni e-paket sayfasında muhsgk beyannamesi indirmede gelen access hatası düzeltildi.
  • Bordro modülünde teknoloji geliştirme bölgelerinde istihdam edilen personellerin maaş hesabına ilişkin düzenlemeler yapıldı.
  • Ayın 15 inden bir sonraki ayın 14 arası bordro hazırlama seçeneğinde yıl geçişlerinde ek kesintileri puantaj 1 de toplamama sorunu düzeltildi.
  • Bordro izin cetveli modülünde işten ayrılanlar seçeneği işaretlendiğinde raporun boş gelme sorunu düzeltildi.
  • Kilitli olan bordrolar silmek istenildiğinde gelen uyarılar düzenlendi.
  • MUHSGK Beyannamesi › SGK bildirimleri sekmesine personelleri topluca silmek için "sgk bildirimlerini sil" butonu eklendi.
  • KDV-1 beyannamesi kod tablosunda 84t,86t ve 88t de girilen verilerde, 10'dan fazla hesap kodu giriş kısmındaki girilen hesapları dikkate alması sağlandı.
  • Kurum geçici beyannamesi › vergi bildirimi sekmesi › geçici dönemi içerisinde faaliyet kodu itibariyle brüt kazanç dağılımı alanındaki kod tablosunda detay olmayan hesapların bakiyesini getirmesi sağlandı.
  • Gekap beyannamesi yazdırma raporunda dönem tipi alanı aylık yazma sorunu düzeltildi, firma bilgilerinde seçili olan seçeneğe göre dönem tipinin rapora getirilmesi sağlandı.
  • Gekap beyannamesi › istisna ve mahsup › gekap tahsil edilmeyecek ürünler sekmesinde gekap yönetmeliği madde 5/12 kapsamında olan 6 adet dayanak maddelerinin birim tutar ve toplam tutar alanlarının sıfır gelmesi sağlandı.
  • Beyanname kontrol seçeneklerine, 6 aylık gekap beyannamesi kontrol seçeneği eklendi.
  • Banka excel aktarımı yapıldıktan sonra, aktarılan alanda mouse ile sağ tıklamada borç / alacak yer değiştir seçeneği eklendi.
  • İnternet hizmetleri başvuru formu tüzel ek-3 formu düzeltildi.
  • Fiş işlemlerine hızlı geçiş (ctrl+f) yapıldığında bazı datalarda oluşan fiş bölmeme sorunu düzeltildi.
  • Otomatik/dönem sonu işlemleri› otomatik poliçe mahsup fişi alanında muavin (yevmiye) açıklaması alanına 'ö' harfi yazamama sorunu düzeltildi.
  • Otomatik dönem sonu işlemleri › hesap kapatma fişleri modülüne belge türü filtresi eklendi.
  • Özel hesap dönemi olan firmalarda kdv tahakkuk fişini dönemine uygun yıla atması sağlandı.
  • Şifre işlemleri penceresi, lisans bilgileri olarak değiştirildi. Modüllerinizi, aboneliklerinizi ve ygd listenizi ilgili pencereden takip edebilmeniz sağlandı.
  • Müşavir stok modülünde, yoğun datalarda yaşanan yavaşlık sorunları giderildi.
  • Stok › raporlar › 36.Stok durum raporu (liste) seçeneğinde durumu filtresi aktif hale getirildi.
  • Stok › raporlar › 8.Alış raporu seçeneğinde bazı datalarda oluşan toplam tutar alanındaki hesaplama sorunu düzeltildi.
  • Excel'den irsaliye aktarıma alış iade irsaliyesi ve satış iade irsaliyesi seçenekleri eklendi.
  • Fatura Excel aktarımda faturack alanı 250 karaktere yükseltildi.
  • Dövizli faturalarda dip toplamda navlun döviz tutarını, toplam döviz tutarından düşmemesi sorunu düzeltildi.
  • Genel yetki tanımlarına cari, kasa, banka ve stok modülleri için tutar göremez yetkilendirmesi eklendi.
  • 01.01.2021 tarihine girilen depo transfer fişlerinin üretim › depo sevk işlemleri modülü alanında gözükmemesi sorunu düzeltildi.
  • Stok modülü hareketler tablosunda evrak numarasına göre sıralama yapılması sağlandı.
  • Şifre işlemleri penceresi, lisans bilgileri olarak değiştirildi. Modüllerinizi, aboneliklerinizi ve ygd listenizi ilgili pencereden takip edebilmeniz sağlandı.
  • 4/10 tevkifat oranı eklendi, tevkifat listesi güncellendi.
  • 1.TÜRMOB kart ekstresi için Ayarlar › SM, SMMM, YMM bilgileri alanında TÜRMOB Kart bilgileri / şifresi butonu eklendi.
  • 2.TÜRMOB kart ekstresi dökümünü görmek için serbest meslek makbuzu modülüne TÜRMOB ekstre butonu eklendi.
  • 3.Irgat programına veri gönderimi için ayarlar › SM, SMMM, YMM bilgileri alanında Irgat bilgileri / şifresi butonu eklendi.
  • 4.Irgat programına veri (standart bordro, ücret pusulası, ücret pusulası-2 ve gelir tablosu ve bilanço) gönderme seçenekleri için bordro yazdır kısmına Irgat'a gönder butonu eklendi.
  • 5.Irgat programına veri (gelir tablosu ve bilanço) gönderme seçenekleri için bilanço ve gelir tablosu ekranlarına Irgat'a gönder butonu eklendi.
  • 6.İnternet Vergi Dairesi e-Arşiv Fatura indirme sorunu düzeltildi.
  • 7.İşletme defteri, e-Arşiv aktarım ekranında bulunan önceden aktarılan kayıtları kontrol et butonu aktif hale getirildi.
  • 8.İnternet Vergi Dairesi e-Arşiv Fatura indirme modülüne fiş türü alanı eklendi.
  • 9.Express Aktarım'da bazı kullanıcılarda gelen yoğunluk uyarısı ile ilgili geliştirme yapılarak sorun giderildi.
  • 10.Express Aktarım (Zirve) tevkifat tutarlarının indirilen listede gelmesi sağlandı.
  • 11.Express Aktarım'da, red edildi durumunda olan faturaları indirilmemesi sağlandı.
  • 12.Defter beyan, amortisman gider türü: meslek mensubunun kendi mülkü olan işyeri amortisman gideri ( gvk 68/1) seçeneği eklendi.
  • 13.Defter beyan, e-bilet belge türü seçeneği eklendi.
  • 14.Defter beyan, mal satış iadesi gider kayıt türü seçeneği eklendi.
  • 15.Muhsgk beyanname indirmelerinde, hizmet listesi indirememe sorunu düzeltildi.
  • 16.Ba-bs formları hazırlama ekranında bazı firmalarda oluşan donma sorunu giderildi.
  • 17.Muhsgk beyannamesi tür kodları alanına, 148 "esnaf muaflığından yararlananlara internet ve benzeri ortamlar üzerinden yapılan satışlar karşılığı yapılan ödemeler (gvk md. 9/10)" kodu eklendi
  • 18.Muhsgk › SGK bildirimleri sekmesinde bazı firmalarda görülen boş satır oluşma sorunu düzeltildi.
  • 19.Kurum geçici beyannamesi › ekler › kanunen kabul edilmeyen giderler tablosundaki, g.V.K 40. Mad. Gereği binek otomobil gider, amortisman ve kiraların gider yazılmasına ilişkin sınırlama kapsamında oluşan kkeg yazısı güncellendi.
  • 20.Puantaj bilgilerini dosyadan doldur tablosuna eksik gün nedeni alanı eklendi.
  • 21.Raporlu personel kontrolünde, kontrolde gelen personelin diğer firmalarda da gelmesi sorunu düzeltildi.
  • 22.Kıdem tazminatı hesaplanırken ek ödeme tutarları yazıldığında, hesaplanan kıdem tazminatı alanına girilen ek ödemeleri dahil etmeme sorunu giderildi.
  • 23.Toplu işe giriş ve toplu işten çıkış modülleri cxgrid'e çevrilerek seçilen kolonlarda filtreleme ve sıralama özellikleri eklendi.
  • 24.Kıdem tazminatı hesaplama alanına ücretsiz izinleri toplam çalıştığı süre kısmından düşmesi için buton eklendi.
  • 25.6486 sayılı teşvikteki hesaplama hatası düzeltildi.
  • 26.6645 sayılı teşvikteki hesaplama hatası düzeltildi.
  • 27.Standart bordro raporunda, prim günü 0 olan personellerde ek ödemelerin sair ödeme kısmında gözükmesi sağlandı.
  • 28.Bordro-personel › bordro yazdır› ücret pusulası-2 › çizgisiz seçilen raporda; işveren SGK hissesi, içs. Sigorta kesintisi (işv.), görevi ve sıra no alanları eklendi.
  • 29.Özel hesap dönemi olan firmalarda bordro tahakkuk fişini dönemine uygun yıla atması sağlandı.
  • 30.Özel hesap dönemi olan firmalarda evrak tarihinde yıl kısmında yaşanan sorun düzeltildi.
  • 31.Yeniden değerleme oranları güncellendi.
  • 32.Banka servis aktarımında bulunan banka hesap kodu alanının f1 ile hesap planına geçişi sağlandı.
  • 33.Muavin alırken bakiyeli hesapları göster seçeneği işaretli olmadan muavin alındığında, yoğun datalarda oluşan donma sorunu giderildi.
  • 34.İndirilecek KDV listesi GİB formatına uygun hale getirildi.
   1. Devir işlemlerinde depo bakiyelerinin bir sonraki yıla farklı devretme sorunu düzeltildi.
   1. Devir işlemlerinde önceki yılda stok muhasebe kodlarını değiştirip tekrar devir yapıldığında ilgili stokların muhasebe kodu alanını güncellememe sorunu düzeltildi.
  • 37.Fatura, irsaliye ve sipariş ekranlarında bulunan toplu fatura şablonlarının devir işlemleri ile bir sonraki yıla devretmesi sağlandı.
  • 38.Ticari raporları › çek/senet durumu raporunda gelen hata düzeltildi.
  • 39.Stok › raporlar › 26. Satış (aylara göre) raporunda depo sayım eksiği miktarlarını rapora dahil etmesi sağlandı.
  • 40.Fatura › raporlar › 3.Aylara göre fatura toplamları raporunda şube kodu merkez seçildiğinde gelen hata düzeltildi.
  • 41.Fatura › raporlar › 3.Aylara göre fatura toplamları raporunda gelen 'dovizc' hatası düzeltildi.
  • 42.Stok durumu ve stok durumu (detaylı) raporlarında ana stok koduna bağlı rapor almak isteyince raporun bazı datalarda boş gelme sorunu düzeltildi.
  • 43.Banka modülünde raporlarda gelen bankaların kullanıcı bazlı yetkilendirme yapılır ise listeye gelmemesi sağlandı.
  • 44.Üretim kayıtları modülünde, evrak numarası aramasında evrak numaralarının başında sıfırları eklemeden arama yapılabilme özelliği eklendi.
  • 45.Üretim reçetesinde, stok kodu ve adı kısmında * ile arama seçeneği eklendi.
  • 46.Depo/sevk işlemleri › depo işlemleri ekranında malzeme istek fişi veya malzeme giriş/çıkış fişi işlemlerinde bulunan yazdır butonu aktif hale getirildi.
  • 47.İş emirleri› açıklama alanı 100 karaktere yükseltildi.
  • 48.Üretim reçetesinde fire fişi kesmek için seçenek eklendi.
  • 49.Cari adı alanı, 250 karaktere yükseltildi.
  • 50.Stok adı alanı, 255 karaktere yükseltildi.
  • 51.İşlem anında entegrasyon seçili bazı datalarda fatura düzelt kaydet işleminde oluşan yavaşlık sorunu düzeltildi.
  • 52.İhracat faturasında, KDV istisna kodu 301 11/1-a, mal ihracatı olarak otomatik gelmesi sağlandı.
  • 53.Toplu irsaliye faturalandırmada, faturalandırılan evraklarda kayıt tarihi gelememe sorunu düzeltildi.
  • 54.İhracat faturası › ihracat bilgileri (stok) sekmesine gtip numaralarını kontrol edilmesi için tarife arama motoru sayfasına yönlendirme linki eklendi.
  • 55.Smm makbuzu, tevkifat alanı eklendi.
  • 56.Fatura girişinde, cari kart ent tipi 2 ise evrak numaralarının sıralı şekilde takip etmesi sağlandı.
   1. İrsaliye modülünde, e-irsaliye olarak gönderilen evraklara gönderilemedi / hatalı olarak işaretle ve gönderilemedi / hatalı olarak işaretini geri al seçenekleri eklendi.
  • 58.İrsaliye modülünde, bazı datalardaki faturalandırıldı mı (f?) kolonu boş gelme sorunu düzeltildi.
  • 59.Cari karta tanımlanan stok grup iskontolarının, irsaliyeye otomatik gelmesi sağlandı.
  • 60.İrsaliye modülünde alış evraklarında aynı evrak numarasını kaydedebilmesi sağlandı.
  • 61.Cari kartta bulunana vergi / T.C. Kimlik no alanında ctrl+c işlevi aktif hale getirildi.
  • 62.Cari ödeme planı tahsilatı entegrasyon işleminde, muhasebe fişine belge türü alanını otomatik getirmesi sağlandı.
  • 63.Bazı datalarda görülen cari şube bakiyesini alamama sorunu giderildi.
  • 64.Stok modülünde bulunan, hareket virman özelliğine gönderilmiş faturaların gelmemesi ve virman yapılması engellendi.
  • 65.İhracat işlemlerinde gider evraklarını bağlama sorunu düzeltildi.
  • 66.Stok kartında bulunan kayıt gezgini, kartlardaki stok reçetesi alanında bir önceki kaydı getirme sorunu düzeltildi.
  • 67.Banka gider fişinde uyg.Kur değeri üzerinden işlem yapması sağlandı.
  • 68.Banka kredisi taksit ödeme modülünde, gecikme faizi alanının gider modülüne bağlanma sorunu düzeltildi.
  • 69.Banka kredisi modülünde faiz 0 olarak yazıldığında taksitlendirme yapamama sorunu düzeltildi.
  • 70.Fatura Excel aktarımında, tevkifat kodu aktarım için "tekvkodu" alanı eklendi.
  • 07252 (4447sayılı kanun geçici 26. madde) süre uzatılması için 07252 için Ay ve Gün penceresine yeni aylar eklendi.
  • 17256 (4447 sayılı kanun geçici 27.Md.) kanun numarası eklendi.
  • 27256 (4447 sayılı kanun geçici 28.Md.) kanun numarası eklendi.
  • İşletme defteri, binek otomobil gider kısıtlaması geliştirmesi yapıldı.
  • İşletme defteri, araç kira gider kısıtlaması geliştirmesi yapıldı.
  • Yevmiye ve Kebir defterlerini .CSV formatında alma seçeneği eklendi.
  • İnternet V.D.'ne giriş yapılan işlemler sonrasında programdan başka bir alandan internet V.D. İşlemi yapılırsa güvenli çıkış yapılamadı sorunu düzeltildi.
  • Banka Excel Aktarım modülünde fiş oluşturma şekli her evrak için ayrı fiş özelliği eklendi.
  • Muavinde çoklu fiş seçerek hesap kodu değiştirmek istenildiğinde, ekranda oluşan kayma sorunu düzeltildi.
  • Ofis Otomasyonu → Tahakkuk / Tahsilat / Ödeme sekmesindeki yazdırma dizayn yenilendi.
  • İnternet V.D. e-Arşiv Fatura Aktar modülünde bulunan önceden aktarılan kayıtları kontrol et butonunda bazı firmalarda gelen hata düzeltildi.
  • Bordro Personel → İzin, Ödeme, Avans tablosunda; 3-Ücretsiz izin seçildiğinde, eksik gün nedeni 26 seçince gelen hata düzeltildi.
  • Express Aktarımda fatura satırına masraf merkezi alanı eklendi.
  • Maaş excel → İş Bankası excel raporunda bulunan toplam tutar alanının "0,00" gelme sorunu düzeltildi.
  • Firma Bilgileri → Defter tasdik bilgileri → defter teslim tutanağı butonuna tıklayınca yaşanan donma sorunu düzeltildi.
  • Express aktarımda bulunan muhasebe fişi kesme seçenekleri hafızada tutularak bir sonraki girişinizde de aynı değerlerin otomatik olarak getirilmesi sağlandı.
  • Defter beyan sistemine, gider pusulası göndermede gelen hata düzeltildi.
  • Defter beyan sistemine, e-Arşiv Fatura göndermede gelen hata düzeltildi.
  • Express aktarımda, 1/8/18 KDV oranlarına göre verilerin ayrı ayrı getirilmesi sağlandı.
  • İşe giriş ve çıkış kontrollerinde, bilgisayara kaydet seçeneği işaretliyken olan kontrol hatası düzeltildi.
  • KDV Beyannamesi → Kod tablosunda No84t, No86t, No88t alanlarına detay olmayan hesap kodlarını tanımlama ve Tablo-10 İhraç Kaydıyla Teslimler tablosuna rakamların otomatik olarak getirilmesi sağlandı.
  • Anadolu Hayat BES başvuru ve tahsilat Excel formatları yenilendi.
  • MuhSgk beyannamesindeki SGK bildirimleri tablosunda oranlama ile ilgili gelen hatalar düzeltildi.
  • Fiş yazdırma seçeneklerine, yeni şablon eklendi. Fiş Şekli; Detaylı (Sıralı)
  • e-Devlet'e giriş sorunu düzeltildi.
  • Geçici Vergi Beyannamesi damga vergisi güncellendi.
  • Binek oto demirbaş değerleri 2021 yılına göre güncellendi.
  • Bordro-Personel→ Sicil Bilgileri → Sigorta Sicil No alanına Ctrl + V ile yapıştırma özelliği eklendi.
  • İnternet vergi dairesi e-Arşiv Fatura aktarım modülünde, bazı faturaların mükerrer gelmesi sorunu düzeltildi.
  • Fiş İşlemleri → Otomatik Evrak Numaralandırma işleminde, belge türü 9 seçilmiş ise evrak numarası atma sorunu düzeltildi.
  • İzin cetveli modülünde yıllık izin hesaplamadaki sorunlar giderildi.
  • Bordro-Personel→ Sicil Bilgileri → Adı alanı 50 karaktere yükseltildi.
  • Excel'den fatura aktarmada e-arşiv olan faturaların, mevcut evrak numarasını takip etmesi sağlandı.
  • Kasa → Raporlar → 15.Gruplu Kasa Gelir Raporu (Özel Kod 1) ve 16.Gruplu Kasa Gider Raporu (Özel Kod 1) raporlarında kasa özel kodu ve şube ye göre filtreleme seçenekleri düzeltildi.
  • Kasa → Raporlar → 9.Kasa Gider Raporunda Gelir/Gider Kodu filtreleme seçeneği düzeltildi.
  • Stok → Raporlar → 5-Stok Durumu ve 36-Stok Durum Raporu (Liste) raporlarında durumu başlığındaki hareket görmeyenler filtreleme seçeneği düzeltildi.
  • Fatura → Raporlar → 10.Müstahsil Listesi raporundaki evrak no alanı genişletildi.
  • Fatura → Raporlar → 3.Aylara Göre KDV toplamları raporunda bulunan Döviz Cinsi filtreleme seçeneği düzeltildi.
  • Cari → Raporlar → 9.Günlük Tahsilat Analizi ve 10.Günlük Ödeme Analizi raporlarının boş gelme hatası düzeltildi.
  • Cari → Raporlar → 13.Mutabakat Mektubu raporunda cari bakiyesindeki yuvarlama sorunu düzeltildi.
  • e-Fatura mükellefi olan firmalarda ülke kodu 052'den farklı ise vergi dairesi ve e-posta alanları veri girişi zorunlu olmaktan çıkartıldı.
  • Banka kartında hesap numarası alanında boşluk ve "-" girişine izin verildi.
  • Üretim reçetesinde, fire oranı ana üründe veya alt ürünlerde var ise reçete üretimi yapıldığı anda ilgili fire oranı kadar irsaliyede otomatik olarak fire fişi kesilmesi sağlandı.
  • Toplu dekont girişindeki şube seçim alanı aktif hale getirildi.
  • Siparişten aktarılan e-İrsaliye evraklarında, sipariş bilgileri sekmesinin boş gözükmesi sorunu düzeltildi.
  • İhraç kayıtlı satış faturaları için, sipariş aktar butonu aktif hale getirildi.
  • Devir işlemleri, cari modül alanına; "Satıcılar İçin Ayrı Açılış Fişi Oluştur" seçeneği eklendi.
  • Üretim reçetesine, stok kartında bulunan üretim muhasebe kodlarının otomatik olarak reçeteye getirilmesi sağlandı.
  • Stok satırı 15'in üstünde olan faturalarda kopyalama işlemi sonrası evrak türü değiştirince stok satırlarının sıralamasının değişmesi sorunu düzeltildi.
  • Fatura Excel aktarımında, fatura açıklamasına aktarım için "FATURAACK" alanı eklendi.
  • Fatura Excel aktarımında, aynı evrak numarasına ait alış faturalarını aktarmadaki sorun düzeltildi.
  • Cari borç makbuzu yazdırmada, kullanıcı dizaynı veya dizaynları varsa; fiş yazdır butonuna tıklandığında yazdırma seçeneklerinin ekrana getirilmesi sağlandı.
  • Müşavir Bölüm

  • 1.Toplu işe giriş ve toplu işten çıkış ekranlarında sgk şifrelerinin otomatik olarak gelmeme sorunu düzeltildi.

  • 2.Muavin, hesap adı ve hesap kodu arama kısmı geliştirildi.

  • 3.Raporlu personel kontrolünde bazı kullanıcılarda yaşanan kontrol etmeme sorunu düzeltildi.

  • 4.Muhsgk beyannamesi → ekler → ar-ge kapsamında gelir vergisi stopajı teşvikine ilişkin bildirim tablosunda, terkin edilecek tutara ilişkin bilgiler (5746) tablosu cxgrid'e çevrilerek yenilendi.

  • 5.Yardım butonu aktif hale getirildi.

  • 6.Adres etiket modülüne, unvana göre arama seçeneği eklendi.

  • 7.Programa girişteki kullanıcı adı karakter sayısı, 20 karaktere yükseltildi.

  • 8.E-smm'deki muhasebe fişi kesme uyarıları yenilendi. "gib''e iletilmemiş evraklar muhasebeleştirilemez. Belgenin başarılı (döküman imzalandı) durumundan sonra muhasebe fişi kes diyerek muhasebe fişinizi oluşturabilirsiniz."

  • 9.Bordro-personel → izin cetveli → raporlar → izin ve fazla mesai cetveli raporunda, izin kaydında listelenen tüm ayların rapora getirilmesi sağlandı.

  • 10.Muhsgk ve muhsgk-2 beyannameleri sgk bildirimleri tablosuna 52, 53, 54 ve 55 belge türleri eklendi.

  • 11.Bordro - personel modülünde bazı firmalarda gelen "per_bil_query: field 'sayilikanun7161kapsamında' not found" hatası giderildi.

  • 12.Fiş açıklama satırında altgr tuşu ile "₺€£$" işaretlerinin yazılabilmesi sağlandı.

  • 13.Banka excel → akbank txt formatı aktarım seçeneğinde yaşanan aktarılamama sorunu düzeltildi.

  • 14.İşletme defterinde tek satır olarak girilen bazı kayıtların defter beyan modülünde çift satır gelme sorunu düzeltildi.

  • 15.Giriş ekranına bağlı terminal sayısının görülmesi için alan eklendi.

  • 16.Muhsgk ve muhsgk-2 beyannameleri tahakkuk fişi ve hizmet listesi indirme ve ofis otomasyonunda gözükmeme sorunu düzeltildi.

  • 17.Muhsgk ve muhsgk-2 beyannameleri sgk bildirimleri tablosunda beyannameleri tekrar hazırladıktan sonra, bazı personellerde yaşanan g.V. Kesintisi alanın eksi gelme sorunu düzeltildi.

  • 18.Demirbaş modülü → demirbaş satış fişi kestikten sonra demirbaş listesindeki yenileme sorunu düzeltildi.

  • 19.2020 yılı üçüncü dönemde uygulanacak yeniden değerleme oranı ve tefe oranları eklendi.

  • 20.Express aktarımda dövizli faturaların, döviz tutarları kur değeri ile muhasebe fişine entegre edilmesi sağlandı.

  • 21.Muhsgk ve muhsgk-2 beyannameleri sgk bildirimleri tablosunda s.Sicil numarası ve t.C. Kimlik no alanlarına harf girişi engellendi, sadece sayı girişi yapılması sağlandı.

  • 22.Bordro - personel → bildirgeler/raporlar → 20. Belirsiz süreli iş sözleşmesi raporunda farklı şubenin sgk numarası gelme sorunu düzeltildi.

  • 23.Serbest meslek makbuzu entegrasyonunda stopaj oranının işletme defteri gider sekmesinde ilgili evrak satırındaki stopaj alanına otomatik getirilmesi sağlandı.

  • 24.Muavinde "fiş satırındaki hesap kodunu değiştir" butonundan işlem yapıldığında farklı bir hesabın hareketlerinin listeye gelmesi sorunu düzeltildi.

  • 25.Muavin ekranında fişleri toplu olarak seçip "fiş satırındaki hesap kodunu değiştir" işlemi yapıldığında ekranda oluşan donma ve bazı kolonlardaki beyaz görünme sorunu düzeltildi.

  • 26.Muhsgk ve muhsgk-2 beyanname sil işlemi yapıldığında sgk bildirimleri ek tablosunun silinmeme sorunu düzeltildi.

  • 27.Firma bilgileri → sayfa numaralandırma işlemindeki yazıcıdan çıktı alamama sorunu düzeltildi.

  • 28.Bordro → izin, ödeme, avans → personel izin cetveli kısmında ücretsiz izin girildiğinde eksik gün nedeni 26 seçilememe sorunu düzeltildi.

  • 29.Giriş ekranda bulunan uzak destek (ctrl + alt + t) butonuna uzak destek yeni ve eski versiyon seçenekleri eklendi.

  • 30.Zirve drive planlayıcı açılmama sorunu düzeltildi.

  • 31.Sgk işe giriş ve işten çıkış sayfalarına erişim sorunu düzeltildi.

  • Ticari Bölüm

  • 1.Üretim işlemleri → makina takip modülüne, makina kodu ve makina adına göre arama filtreleri eklendi.

  • 2.Üretim işlemleri → üretim kaydı modülünde, ''sarf açıklamalarına üretilen adı yazılsın'' seçeneği işaretli olarak kayıt girdikten sonra bir sonraki üretim kayıtlarında ilgili seçeneğin otomatik işaretli olarak gelmesi sağlandı.

  • 3.Üretim işlemleri → üretim siparişleri modülü → raporlar → 2-stok kartlarına göre üretim siparişleri raporunda, sipariş durumu bekleyenler filtresi aktif hale getirildi.

  • 4.Yardım butonu aktif hale getirildi.

  • 5.Adres etiket modülüne, unvana göre arama seçeneği eklendi.

  • 6.E-fatura ve e-arşiv fatura girişlerinde kdv istisna kodlarının manuel girişi engellendi, listeden seçilecek hale getirildi.

  • 7.E-fatura ve e-arşiv fatura girişlerinde tevkifat kodlarının manuel girişi engellendi, listeden seçilecek hale getirildi.

  • 8.İrsaliyede stok satırında girilen özel kod (1) ve özel kod (2) alanlarının stok kartının hareketlerinde görünmeme sorunu düzeltildi.

  • 9.Programa girişteki kullanıcı adı karakter sayısı, 20 karaktere yükseltildi.

  • 10.Banka modülü → raporlar → 8- banka kredileri detaylı raporunda tarih filtresi aktif hale getirildi.

  • 11.Bazı datalarda yaşanan cari şube bakiyeleri tablosunun açılmama sorunu düzeltildi.

  • 12.Cari modülü → dekont işlemleri → borç/alacak makbuzu dizaynı yenilendi.

  • 13.Cari kart içerisindeki cari kodu ve cari adı alanındaki f1 ile cari kartlar tablosunun açılması sağlandı.

  • 14.Devir işlemleri; stok →detaylar(f10) ekranında bulunan stok kartı değerleri alanı bir sonraki yıla devretmeme sorunu düzeltildi.

  • 15.Devir işlemleri; stok → diğer(f10) ekranında bulunan stok ölçüleri alanı bir sonraki yıla devretmeme sorunu düzeltildi.

  • 16.Devir işlemleri; ötv(%), ötv(tl),s. Birim, s. Miktar, ana miktar, ana br. Fiyat(tl), ana br. Fiyat(dvz), parti kodu, son k. Tarihi, dvz. Cinsi ve indirim(tl) girilmiş siparişlerin, bir sonraki yıla ilgili alanların devretmeme sorunu düzeltildi.

  • 17.Devir işlemleri; banka → kredi kartı bilgileri ekranında bulunan komisyon, promosyon ve hizmet gider kodu alanların bir sonraki yıla devretmeme sorunu düzeltildi.

  • 18.Devir işlemleri; çek-senet ekranında önceki yılda tanımlanmış gerekli pul, kefil(2,3,4,5,6) ve açıklama alanlarının bir sonraki yıla devretmeme sorunu düzeltildi.

  • 19.Devir işlemleri; banka → döviz cinsi usd veya euro seçilen banka kartlarının bakiyelerini bir sonraki yıla devretmeme sorunu düzeltildi.

  • 20.Giriş ekranına bağlı terminal sayısının görülmesi için alan eklendi.

  • 21.E-fatura, e-irsaliye kayıtlı kullanıcı listesi yenilemede gelen sorunlar düzeltildi.

  • 22.Fatura → raporlar → 10 - müstahsil listesi raporunda makbuz no alanı 16 karakter sığacak şekilde genişletildi.

  • 23.Giriş ekranda bulunan uzak destek (ctrl + alt + t) butonuna uzak destek yeni ve eski versiyon seçenekleri eklendi.

  • 24.İrsaliye modülünden toplu faturalandırma ile fatura modülüne aktarım yapılan faturalarda, e-fatura ve e-arşiv kontrolü sağlanarak öneklerin doğru olarak aktarılması sağlandı.

  • 25.İrsaliye modülünde, konsinye çıkış irsaliyesi kesince evrak numarası takibinde yaşanan sorun düzeltildi.

  • 26.Giriş ekranda bulunan uzak destek (ctrl + alt + t) butonuna uzak destek yeni ve eski versiyon seçenekleri eklendi.

  • 27.Zirve drive planlayıcı açılmama sorunu düzeltildi.

  • 1.Bazı firmalarda ba - bs raporunda gelen, dize veya ikili dosya verileri kesilecek hatası düzeltildi.
  • 2.İthalat dosyası yazdırmada, rapor bulunamadı hatası düzeltildi.
  • 3.Üretim iş emri kaydında, maliyet birim fiyatında virgülden sonraki girilen rakam 6 haneye yükseltildi.
  • 4.E-irsaliyeyi toplu faturalandırmada e-irsaliye durumuna göre bilgilendirme uyarısı eklendi.
  • 5.Cari dekont işlemlerinde tutar kısmında ctrl+v ile kopyalanan veriyi getirmesi özelliği eklendi.
  • 6.Ticari raporlar→ cari durum raporunu excel kaydedememe sorunu düzeltildi.
  • 7.E-irsaliye ek bilgileri ekranında bulunan asıl alıcı sekmesinde gerçek kişi olarak seçilen caride adı, soyadı bilgilerini cari karttan getirmesi özelliği eklendi.
  • 8.Perakende satış faturasında ön ek değiştirmeye bağlı olarak evrak no takibi sağlandı.
  • 9.Banka kartlarında hesap no alanına harf girilmesi engellendi.
  • 10.Sipariş modülüne toplu faturalandırma özelliği eklendi.
  • 11.Cari kartta noterler birliğinden sorgulanan carinin adres bilgisinde düzeltme yapıldı.
  • 12.Cari hesap durum raporunda borç alacak eşit olmasına rağmen 0,01 kuruş bakiye gelmesi sorunu düzeltildi.
  • 13.Stok kartı → stok adı alanında f1 yapıldığında açılan pencerenin genişletilmesi sağlandı.
  • 14.Çek/senet → raporlar → 8.Çek/senet listesi (işlem kaydına göre) raporunda sıralama şekli seçmeden rapor alınması sağlandı.
  • 15.Banka → raporlar → 2.Banka hesapları toplam hareket raporu'nda tarih filtrelemesi aktif hale getirildi.
  • 16.E-fatura.Exe'sinden zirveye aktarım ile gelen otomatik stok kartı açılan faturalarda düzeltme yapılamama sorunu giderildi.
  • 17.Fatura → raporlar → 8.Aylık kdv özeti raporunda bazı datalarda yaşanan eksik veri gelme sorunu düzeltildi.
  • 18.Sipariş modülüne toplu irsaliyelendirme özelliği eklendi.
  • 19.Fatura modülündeki iptal et butonuna e-arşiv iptal işaretleme özelliği eklendi.
  • 20.E-arşiv lisansı olan firmalarda yeni cari kart açarken yazılan v.K.N./t.C. Eğer e-arşiv ise e-posta alanı zorunlu hale getirildi.
  • 21.E-fatura lisansı olan firmalarda yeni cari kart açarken, vergi dairesi alanı zorunlu hale getirildi.
  • 22.E-irsaliye ek bilgileri tablosunda, taşıyıcı bilgileri sekmesine varsayılan taşıyıcı bilgileri kaydetme alanı eklendi. Bu alanda tanımlanan taşıcı bilgileri yeni irsaliye kesildiğinde otomatik olarak taşıyıcı bilgileri alanına gelmektedir.
  • 23.Fatura → raporlar → 11.Ba/bs kontrol listesi raporunda bazı carilerde v.K.N./t.C. Numaraları gelmeme sorunu düzeltildi.
  • 24.Tam istisna kodu 701'in açıklaması "3065 sayılı katma değer vergisi kanununun 11/1-c hükümlerine göre ihraç edilmek şartıyla teslim edildiğinden katma değer vergisi tahsil edilmemiştir." şeklinde değiştirildi.
  • 25.Cari → raporlar → 8.Cari hesap adres / telefon bilgileri raporunu zirve excel kaydetmedeki sütunların kayma sorunu düzeltildi.
  • 26.E-dönüşüm ürünleri güncellendi.

  Müşavir bölüm

  • İşletme ve Serbest Meslek defterinde evrak numarası tamamlama seçeneği eklendi. (ZRV/17 enter tuşuna bastığınızda otomatik evrak numarasını tamamlayacak ZRV2020000000017)
  • Demirbaş satış muhasebe fişi kesme işleminde, aratma ile seçilen demirbaştaki kaydın konumlandığı demirbaş kısmında düzeltme yapıldı.
  • Smm Modülünde e-smm kullanıcıları için Gib evrak numarası alanı eklendi ve entegresi gib evrak no üzerinden sağlandı.
  • Express aktarımda, kapatılacak hesap kodunu boş satırlara ekleme seçeneği düzeltildi.
  • Banka maaş excel'de ücreti 0 olan personellerden dolayı gelen hata düzeltildi.
  • Ücretsiz İzin bildirimi XML (Covid-19) formunda, bazı datalarda firma unvan ve adres bilgilerinin xml içeriğine eksik gelme sorunu düzeltildi.
  • işten çıkış nedeni, 35-6495SK nedeniyle devlet memurluğuna geçiş ve 38 Doğum nedeniyle işten ayrılma maddelerinin eklenmesi sağlandı.
  • MUHSGK ve MUHSGK-2 beyannamelerinde ekler kısmında bulunan G.V.K. 4691 Madde Kapsamına İlişkin Bildirim tablosunda teknopark bölge adlarına; 158-Zonguldak Teknopark-Zonguldak, 159-Sağlık Bilimleri Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Sağlık Teknokent-İstanbul, 160-Niğde Teknopark-Niğde, 161-Balıkesir Teknokent-Balıkesir, 162-Kapadokya TGB-Nevşehir, 163-Sıtkı Koçman Üniversitesi TGB -Muğla, 164-Kastomonu Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi seçenekleri eklendi.
  • Express aktarımda, seçilen ay harici kayıt getirme sorunu ve bazı ayların gönderilen kısmında veri gelmeme sorunu düzeltildi.

  Ticari bölüm

  • İrsaliye modülünde, e-irsaliye kullanıcıları için geliştirmeler yapıldı.
  • e-İrsaliyeyi faturalandırma ile ilgili geliştirmeler yapıldı.
  • Cari tahsilat makbuzu işlemindeki cari kodu değiştirme sorunu giderildi.
  • Cari borç dekontunda seçilen muhasebe kodunun düzeltmeye veya incelmeye alınmasında yazılan hesap kodu incele düzelt ekranında gelmiyor sorunu giderildi.

  Müşavir Bölümde Yapılanlar

  • GEKAP Beyannamesi için 6 aylık dönem tipi seçeneği eklendi.
  • Gelir Geçici Beyannamesi beyannamesi 18.sürüm güncellemesi yapıldı.
  • Serbest meslek makbuzu modülünde e-smm kullanıcıları için geliştirmeler yapıldı.
  • Durum kolonunun makbuz numarası kolonunun yanına alınması,
  • Entegre edildi mi: E? kolonunun eklenmesi,
  • İlgili evrakta sağ tuş muhasebe fiş kes seçeneği eklenmesi,
  • Genel makbuz oranlarındaki stopaja yazılan orana göre firmaya özel makbuz oranı kısmının otomatik doldurulması sağlandı.
  • Aylık Sigorta Primleri Bildirgesi raporunda eksik gün kısmındaki veride kçö'yü dahil edecek şekilde rapor düzeltmesi sağlandı.
  • Serbest meslek makbuzu hazırlamada yazılan makbuz açıklaması, smm raporlarındaki açıklama kısmına getirilmesi sağlandı.
  • İşletme defterinde, entegre edilen serbest meslek makbuzunun işletme defteri gelir kaydında, gelir türlerini otomatik olarak atması sağlandı.
  • Bordro - Personel → Sicil bilgileri kısmındaki personel resimlerinde tek resim gelme sorunu düzeltildi.

  Ticari Bölümde Yapılanlar

  • e-İrsaliye modülü geliştirmeleri tamamlandı ve irsaliye modülünde, e-irsaliye için geliştirmeler yapıldı.
  • e-Müstahsil modülü geliştirmeleri tamamlandı ve fatura modülünde, müstahsil makbuzunda geliştirmeler yapıldı.
  • İrsaliye → Raporlar → 3.İrsaliye ve Stok Fişleri Listesi (Detaylı) raporunda irsaliye bilgileri gelmeme sorunu düzeltildi.
  • Çek- Senet işlemleri kısmında sağ tuş kesilen muhasebe fişi seçeneği düzeltildi.
  • Fatura → Raporlar → 17.Müstahsil Listesi Detaylı raporuna Künye no alanı eklendi.

  Müşavir Bölümde Yapılanlar

  • Serbest meslek makbuzu modülünde e-smm kullanıcıları için geliştirmeler yapıldı.
  • Durum kolonunun makbuz numarası kolonunun yanına alınması,
  • Entegre edildi mi: E? kolonunun eklenmesi,
  • İlgili evrakta sağ tuş muhasebe fiş kes seçeneği eklenmesi,
  • Genel makbuz oranlarındaki stopaja yazılan orana göre firmaya özel makbuz oranı kısmının otomatik doldurulması sağlandı.
  • Aylık Sigorta Primleri Bildirgesi raporunda eksik gün kısmındaki veride kçö'yü dahil edecek şekilde rapor düzeltmesi sağlandı.
  • Serbest meslek makbuzu hazırlamada yazılan makbuz açıklaması, smm raporlarındaki açıklama kısmına getirilmesi sağlandı.
  • İşletme defterinde, entegre edilen serbest meslek makbuzunun işletme defteri gelir kaydında, gelir türlerini otomatik olarak atması sağlandı.
  • Bordro - Personel → Sicil bilgileri kısmındaki personel resimlerinde tek resim gelme sorunu düzeltildi.

  Ticari Bölümde Yapılanlar

  • e-İrsaliye modülü geliştirmeleri tamamlandı ve irsaliye modülünde, e-irsaliye için geliştirmeler yapıldı.
  • e-Müstahsil modülü geliştirmeleri tamamlandı ve fatura modülünde, müstahsil makbuzunda geliştirmeler yapıldı.
  • İrsaliye → Raporlar → 3.İrsaliye ve Stok Fişleri Listesi (Detaylı) raporunda irsaliye bilgileri gelmeme sorunu düzeltildi.
  • Çek- Senet işlemleri kısmında sağ tuş kesilen muhasebe fişi seçeneği düzeltildi.
  • Fatura → Raporlar → 17.Müstahsil Listesi Detaylı raporuna Künye no alanı eklendi.
  • Demirbaş maliyet bedeli artırımı raporu aktif hale getirildi.
  • Bordro tahakkuk fişinde, personel ücreti 0 ise boş fiş kaydetme ve diğer şubelere geçememe sorunu düzeltildi.
  • E-smm firmasında yapılan tahakkukta mükellef giderine belge türü alanına 13- e-serbest meslek makbuzu, müşavirin gelir kaydına 10 - e-serbest meslek makbuzu olarak otomatik getirmesi sağlandı.
  • Firmalar arası demirbaş kopyalama modülünde, kopyala ve değişiklikleri güncelle geliştirmesi yapıldı.
  • Banka maaş excel listesine ziraat bankası eklendi.
  • Kdv beyannamesinin "istisnalar - diğer iade hakkı doğuran işlemler" kulakçığının "tam istisna kapsamına giren işlemler" tablosuna 337 numaralı "türkakım gaz boru hattı projesine ilişkin anlaşmanın (9/h) maddesi kapsamındaki gaz taşıma hizmetleri" satırı eklendi.
  • Nafaka ve icra takibi modüllerinde dosya açılış tarihine bugünden farklı bir tarih girildiğin de bilgisayar tarihine çevirme sorunu giderildi.
  • Gelir kayıt alt türü; "yıllara yaygın inşaat ve onarım hakediş bedeli" seçeneği eklendi.
  • Gider kayıt alt türü; "motorlu taşıtlar vergisi (gvk/40/5)" seçeneği eklendi.
  • Muhsgk beyannamesi hazırlarken, bordrosu hazır olmayan personel var ise uyarı vermesi eklendi.
  • Demirbaş kopyalama da kopyalanan demirbaşta; sabit kıymet kodu, sabit kıymet adı, birikmiş amortismanın tutarı ve yılı, satılan firma, satılan firma vergi/tc no alanları demirbaş kopyalama özelliğine eklendi.
  • Firmalar arası demirbaş kopyalamada "kopyala (f2)" ve "vazgeç (esc)" klavye kısa yolları eklendi.
  • Müşavir stok hareketlerinde evrak tarihi aynı olan kayıtlarda, enflasyon kaydının evrak kaydından sonra getirilmesi sağlandı.
  • Kurum geçici, kanunen kabul edilmeyen giderlere eklenen kod tablosunun firmalar arası kopyalama özelliği eklendi.
  • Belirsiz süreli iş sözleşmesi raporunda, rapora gelen tarihin belge tarihi alanından alınması sağlandı.
  • E-defter lisansı olan programlarda yeni açılan kullanıcılarda, kullanıcı adı soyadı kısmı zorunlu doldurulacak alan haline getirildi.
  • Bordro hazırlama ekranı personel satırındaki puantaj cetvelinde tüm günleri x: sayılmayan gün olarak giriş yapıldığında prim gününde 1 gün gelme sorunu düzeltildi.
  • Kdv-1 beyannamesi → ekler →107 ve 111 kodlu indirim türleri için bildirimler tablosunda vergi/tc no alanında yazılanı silmek için klavyenin "backspace" tuşu ile silmesi sağlandı.
  • Bordro-personel → personel izin cetvelinde izin baş. Tar.(f1)" klavyeden f1 yapılıp izin gün sayısını girip enter'a basınca; izin bitiş tarihine 30.12.1899 atma sorunu düzeltildi.
  • Muhsgk ve muhsgk2 beyannamelerinde sgk bildirimleri sekmesinde ilk soyadı alanı kaldırıldı.
  • Bordo paketine muhsgk2 beyannamesi eklendi.
  • Genel muhasebe → fiş işlemleri → fiş arama bilgileri ekranına evrak numarası mükerrer olan fişleri listeleme özelliği eklendi.
  • İşletme defteri tam istisna kodu alanına 337 numaralı "türkakım gaz boru hattı projesine ilişkin anlaşmanın (9/h) maddesi kapsamındaki gaz taşıma hizmetleri" seçeneği eklendi.
  • Express aktarımda ctrl+enter özelliği eklenerek boş olan satıra üstteki kaydın kopyalanması sağlandı.
  • İşletme defteri, belge türü: 20-e-müstahsil makbuzu seçeneğinde; alış türü: normal alım, gider kayıt türü: indirilecek giderler, gider kayıt alt türü: çalışan tedavi ve ilaç gideri (gvk 40/2), diğer (gvk 40/1), diğer sarf malzeme giderleri ( gvk 40/1), ofis giderleri(çay, kahve, şeker, temizlik vb.) (gvk 40/1), hal komisyoncusu alımı seçenekleri eklendi.
  • Defter beyan uygulamasına kısmi istisna kodları eklendi.
  • İşletme defteri, belge türü: z raporu seçildiğinde, tam istisna kodu alanı eklendi.
  • Bordro personel meslek kodları güncellendi.
  • Binek otomobil amortisman ve giderlerine getirilen sınırlamalara dair demirbaş modülünde amortisman ve alış kaydında düzenleme yapıldı.
  • Kdv-2 beyannamesi kod tablosuna 10'dan fazla hesap kodu tanımlama alanı eklendi.
  • Muhsgk ve muhsgk-2 beyannamelerinde sgk bildirimleri tablosunda bulunan personelleri düzenle modülüne ctrl+enter tuşları ile üstteki veriyi bulunduğu kolona kopyalama özelliği eklendi.
  • Fiş girişinde; açıklama, stok kodu, şube, masraf merkezi alanlarına ctrl + f5 tuşları ile alt satırlara kopyalama özelliği eklendi.
  • Kıdem tazminatı modülüne, ek ödemeler ile ilgili alanlar eklendi ve ilgili modül geliştirildi.
  • Yeni e-paket sayfası beyanname kontrol bölümünde, renklendirme ve evet hayır seçeneklerinde geliştirme yapıldı.
  • Fiş bölme seçeneği geliştirilerek fiş içerisindeki, farklı evrak tarihlerine göre fiş tarihi oluşacak şekilde; fiş tarihini evrak tarihinden al seçeneği eklendi.
  • Muhsgk ve muhsgk-2 beyannamelerinde sgk bildirimleri tablosu geliştirilerek tüm alanlarda filtreleme yapma özelliği eklendi.
  • Bordro → bildirgeler/raporlar → 35.Firma personel listesi (belirtilen ay) ve 36.Firma personel listesi (genel) raporlarındaki, filtre seçeneklerine 07252 kanun numarası eklendi.
  • Hesap planı cash sistemi değiştirildi. Bazı firmalarda yaşanan hesap bakiyesi gelmeme sorunu düzeltildi.
  • Zirve yazılım ticari masaüstü programları v7 06.11.2020-01.8 güncelleme içeriği
  • Bazı firmalarda ba - bs raporunda gelen, dize veya ikili dosya verileri kesilecek hatası düzeltildi.
  • İthalat dosyası yazdırmada, rapor bulunamadı hatası düzeltildi.
  • Üretim iş emri kaydında, maliyet birim fiyatında virgülden sonraki girilen rakam 6 haneye yükseltildi.
  • E-irsaliyeyi toplu faturalandırmada e-irsaliye durumuna göre bilgilendirme uyarısı eklendi.
  • Cari dekont işlemlerinde tutar kısmında ctrl+v ile kopyalanan veriyi getirmesi özelliği eklendi.
  • Ticari raporlar→ cari durum raporunu excel kaydedememe sorunu düzeltildi.
  • E-irsaliye ek bilgileri ekranında bulunan asıl alıcı sekmesinde gerçek kişi olarak seçilen caride adı, soyadı bilgilerini cari karttan getirmesi özelliği eklendi.
  • Perakende satış faturasında ön ek değiştirmeye bağlı olarak evrak no takibi sağlandı.
  • Banka kartlarında hesap no alanına harf girilmesi engellendi.
  • Sipariş modülüne toplu faturalandırma özelliği eklendi.
  • Cari kartta noterler birliğinden sorgulanan carinin adres bilgisinde düzeltme yapıldı.
  • Cari hesap durum raporunda borç alacak eşit olmasına rağmen 0,01 kuruş bakiye gelmesi sorunu düzeltildi.
  • Stok kartı → stok adı alanında f1 yapıldığında açılan pencerenin genişletilmesi sağlandı.
  • Çek/senet → raporlar → 8.Çek/senet listesi (işlem kaydına göre) raporunda sıralama şekli seçmeden rapor alınması sağlandı.
  • Banka → raporlar → 2.Banka hesapları toplam hareket raporu'nda tarih filtrelemesi aktif hale getirildi.
  • E-fatura.Exe'sinden zirveye aktarım ile gelen otomatik stok kartı açılan faturalarda düzeltme yapılamama sorunu giderildi.
  • Fatura → raporlar → 8.Aylık kdv özeti raporunda bazı datalarda yaşanan eksik veri gelme sorunu düzeltildi.
  • Sipariş modülüne toplu irsaliyelendirme özelliği eklendi.
  • Fatura modülündeki iptal et butonuna e-arşiv iptal işaretleme özelliği eklendi.
  • E-arşiv lisansı olan firmalarda yeni cari kart açarken yazılan v.K.N./t.C. Eğer e-arşiv ise e-posta alanı zorunlu hale getirildi.
  • E-fatura lisansı olan firmalarda yeni cari kart açarken, vergi dairesi alanı zorunlu hale getirildi.
  • E-irsaliye ek bilgileri tablosunda, taşıyıcı bilgileri sekmesine varsayılan taşıyıcı bilgileri kaydetme alanı eklendi. Bu alanda tanımlanan taşıcı bilgileri yeni irsaliye kesildiğinde otomatik olarak taşıyıcı bilgileri alanına gelmektedir.
  • Fatura → raporlar → 11.Ba/bs kontrol listesi raporunda bazı carilerde v.K.N./t.C. Numaraları gelmeme sorunu düzeltildi.
  • Tam istisna kodu 701'in açıklaması "3065 sayılı katma değer vergisi kanununun 11/1-c hükümlerine göre ihraç edilmek şartıyla teslim edildiğinden katma değer vergisi tahsil edilmemiştir." şeklinde değiştirildi.
  • Cari → raporlar → 8.Cari hesap adres / telefon bilgileri raporunu zirve excel kaydetmedeki sütunların kayma sorunu düzeltildi.
  • E-dönüşüm ürünleri güncellendi.