Enflasyon Muhasebesi Mevzuatı ve Zirve Müşavir Programında Uygulaması seminerlerimizin tarihlerini buradan takip edin.

Bizi Arayın

Satış | İstanbul

0 (216) 550 65 65

Teknik Destek

0 (312) 473 28 00

Zirve İşletme Paketi SQL

Zirve İşletme Paketi SQL

Son Versiyon: 01.11.2023 tarihli ve 01112023-05.4 numaralı versiyondur.

  • KDV2 Beyannamesi, kod tablosunda kısmi tevkifat uygulanan işlemlere ait bildirim tablosuna veri aktarmak için kullanılan eksik satırlar eklendi.
  • GİB e-Belge entegrasyon modülünden işletme defterine entegre edilen kayıtların modülde gözükmeme sorunu düzeltildi.
  • KDV1 Beyannamesi indirimler tablosunda %20 yazılan KDV nin xml'e yansıması sağlandı.
  • İşletme defterine gelir sayfasında demirbaş satış KDV'si %10 veya %20 girildiğinde işlenen kaydın KDV beyannamesine yansıması sağlandı.
  • Demirbaş modülünde, enflasyon muhasebesi ve yeniden değerleme bilgileri sekmesine yeni alan eklendi. Yeniden değerleme işlemleri kayıt altına alınıp kullanıcının manuel giriş yapılması sağlandı.
  • Demirbaş modülünde bulunan, 7326 Sayılı kanun yeniden değerleme modülündeki rapor hataları düzeltildi.
  • MuhSgk, ekler, SGK Bildirimleri sekmesinde belgenin mahiyeti için bulunan kısa kodlar içindeki İPTAL kısmının 'İ' harfi yerine 'I' olarak değiştirildi.
  • Dijital vergi dairesi bağlantı değişiklikleri yapıldı
  • Banka entegrasyonu modülüne, türkiye finans katılım bankası eklendi.
  • Banka pdf, halkbank güncellendi.
  • Express aktarım, ihracat faturalarında yazan alıcı unvan bilgisinin cari adı olarak gelmesi sağlandı.
  • İvd e-arşiv fatura aktar modülünde excelden yükle alanında hata gelmesi sorunu düzeltildi.
  • Express aktarım, işletme defteri stoklu satırları birleştirmedeki sorun düzeltildi.
  • Banka excel, banka şablon tanımlarına eklenen veriye göre banka hareketleri alanının güncellenmeme sorunu düzeltildi.
  • Kdv4 beyannamesi yazdırmada 8 ve 18 kdv oranlarının 2023 temmuz sonrası aylarda gelmemesi ve sıralama yapıldı.
  • Kurum geçici vergi beyannamesi yazdırma işleminde, firma unvan bilgisinin dizaynda gözükmeme sorunu düzeltildi.
  • Kdv2 beyannamesi yazdırma işleminde 212 işlem türünün oranının 9/10 olarak gelmesi sağlandı.
  • Mizanda renklendirme geliştirmeleri yapıldı.
  • İşletme defteri gelir sayfasında belge türü e-bilet seçildiği zaman satış türünün gelmeme sorunu düzeltildi.
  • İşletme defteri gider kısıtlaması ile fiş işlendiğinde kdv siz işlem mi alanının evet olarak gelmesi sağlandı.
  • İşletme hesap özetine, kayıt türü 7-istisna kapsamındaki serbest meslek gelirleri (gvk 18) seçilen kayıtların hesap özetine yansımaması sağlandı.
  • İşletme defterinde, konaklama vergisi fişi girişinde kdv dahil seçildiğinde hatalı hesaplama sorunu düzeltildi.
  • İşletme defteri veri girişinde hesap kodu alanında f1 ile seçim yapıldığında belge türü alanlarının gelmesi sağlandı.
  • 7338 geçici 32.Madde modülünde seçilen satırları değerlemeyi sil butonuyla toplu silme özelliği eklendi.
  • 7338 ve7326 yeniden değerlendirme raporlarında ilgili demirbaşta yeniden değerleme oranı gelmesi sağlandı.
  • Yeniden değerleme yapılan demirbaş satışı yapıldığında tekrar değerleme yapma sorunu düzeltildi.
  • Bordro, aylık sigorta primleri bildirgesi yazdırma işleminde eksik gün nedeni eksi gözükme sorunu düzeltildi.
  • İşten çıkış yapıp tekrar işe giriş yapan personellerde çıktığı dönemdeki izin bilgilerini giriş yaptığı dönemin izin cetveline ekleme sorunu düzeltildi.
  • Bordro, raporlar, bordro,puantaj cet.Ve ücret pusulası raporunda sakatlık derecesi sabit 1 gelme sorunu düzeltildi.
  • Bordro ayarlar, ek ödeme alanına net ücrete eklensin mi? kolonu eklendi.
  • Bordro, e-bildirge damga vergisi tutarını muhasebe fişine iki katı olarak atma sorunu düzeltildi.
  • Bordro eksik gün nedeni alanına geçersiz veri girişi engellendi.
  • Bordro yazdırma izin cetvelinde gelen söz dizim hatası düzeltildi.
  • Bordro, 2024 yılı resmi tatil günleri eklendi
  • Bordro, 27103 konun numarası ile eksik gün olan bordro hazırlandığında işveren sgk istisnasındaki hata düzeltildi.
  • Bordro hazırlamada, ek ödeme istisnası, verilen ek ödeme tutarından yüksekse bordro hazırlamama sorunu düzeltildi.
  • Özel hesap dönemi kullanan firmalarda bordro tahakkuk muhasebeleştirme özelliği geliştirildi.
  • E-defter fiş kontrolü uygulamasında kullanıcıya firmaya giremez yetkisi verildiyse ilgili firmanın fişlerinin gözükmemesi sağlandı.
  • Dijital vergi dairesi bağlantı değişiklikleri yapıldı.
  • Banka entegrasyonu modülüne, türkiye finans katılım bankası eklendi.
  • Banka pdf, halkbank güncellendi.
  • Express aktarım, ihracat faturalarında yazan alıcı unvan bilgisinin cari adı olarak gelmesi sağlandı.
  • İvd e-arşiv fatura aktar modülünde excelden yükle alanında hata gelmesi sorunu düzeltildi.
  • Express aktarım, işletme defteri stoklu satırları birleştirmedeki sorun düzeltildi.
  • Banka excel, banka şablon tanımlarına eklenen veriye göre banka hareketleri alanının güncellenmeme sorunu düzeltildi.
  • Kdv4 beyannamesi yazdırmada 8 ve 18 kdv oranlarının 2023 temmuz sonrası aylarda gelmemesi ve sıralama yapıldı.
  • Kurum geçici vergi beyannamesi yazdırma işleminde, firma unvan bilgisinin dizaynda gözükmeme sorunu düzeltildi.
  • Kdv2 beyannamesi yazdırma işleminde 212 işlem türünün oranının 9/10 olarak gelmesi sağlandı.
  • Mizanda renklendirme geliştirmeleri yapıldı.
  • İşletme defteri gelir sayfasında belge türü e-bilet seçildiği zaman satış türünün gelmeme sorunu düzeltildi.
  • İşletme defteri gider kısıtlaması ile fiş işlendiğinde kdv siz işlem mi alanının evet olarak gelmesi sağlandı.
  • İşletme hesap özetine, kayıt türü 7-istisna kapsamındaki serbest meslek gelirleri (gvk 18) seçilen kayıtların hesap özetine yansımaması sağlandı.
  • İşletme defterinde, konaklama vergisi fişi girişinde kdv dahil seçildiğinde hatalı hesaplama sorunu düzeltildi.
  • İşletme defteri veri girişinde hesap kodu alanında f1 ile seçim yapıldığında belge türü alanlarının gelmesi sağlandı.
  • 7338 geçici 32.Madde modülünde seçilen satırları değerlemeyi sil butonuyla toplu silme özelliği eklendi.
  • 7338 ve7326 yeniden değerlendirme raporlarında ilgili demirbaşta yeniden değerleme oranı gelmesi sağlandı.
  • Yeniden değerleme yapılan demirbaş satışı yapıldığında tekrar değerleme yapma sorunu düzeltildi.
  • Bordro, aylık sigorta primleri bildirgesi yazdırma işleminde eksik gün nedeni eksi gözükme sorunu düzeltildi.
  • İşten çıkış yapıp tekrar işe giriş yapan personellerde çıktığı dönemdeki izin bilgilerini giriş yaptığı dönemin izin cetveline ekleme sorunu düzeltildi.
  • Bordro, raporlar, bordro,puantaj cet.Ve ücret pusulası raporunda sakatlık derecesi sabit 1 gelme sorunu düzeltildi.
  • Bordro ayarlar, ek ödeme alanına net ücrete eklensin mi? kolonu eklendi.
  • Bordro eksik gün nedeni alanına geçersiz veri girişi engellendi.
  • Bordro yazdırma izin cetvelinde gelen söz dizim hatası düzeltildi.
  • Bordro, 2024 yılı resmi tatil günleri eklendi
  • Bordro, 27103 konun numarası ile eksik gün olan bordro hazırlandığında işveren sgk istisnasındaki hata düzeltildi.
  • Bordro hazırlamada, ek ödeme istisnası, verilen ek ödeme tutarından yüksekse bordro hazırlamama sorunu düzeltildi.
  • Özel hesap dönemi kullanan firmalarda bordro tahakkuk muhasebeleştirme özelliği geliştirildi.
  • E-defter fiş kontrolü uygulamasında kullanıcıya firmaya giremez yetkisi verildiyse ilgili firmanın fişlerinin gözükmemesi sağlandı.
  • GİB e-Belge Entegrasyonu modülü hata düzeltmesi ve geliştirilmeleri yapıldı.
  • e-Beyanname gönderme işlemleri uygulaması yenilendi.
  • GİB e-Belge Entegrasyonu modülü geliştirildi.
  • KDV1 beyannamesi, Pos Kontrol işleminin çalışmama sorunu düzeltildi.
  • Birden fazla fiş seçildiğinde, fiş bölmeme sorunu düzeltildi.
  • Fiş bölme işleminde, fiş tarihi aynı kalsın seçildiğinde evrak tarihine göre fiş tarihi atma sorunu düzeltildi.
  • Çalışma günü 0 olan personele ek ödeme girildiğinde sigorta matrahına yansıması sağlandı.
  • Özel sağlık sigortası uygulamada net ücret ve icmal yazdırma işleminin düzeltilmesi sağlandı.
  • GEKAP Beyannamesi 6.versiyon geliştirmeleri yapıldı.
  • KDV1 Beyannamesi 37.versiyon geliştirmeleri yapıldı.
  • KDV2 Beyannamesi 13.versiyon geliştirmeleri yapıldı.
  • Kurum Geçici Vergi Beyannamesi 33.versiyon geliştirmeleri yapıldı.
  • Tam istisna kod tablosuna, 341-Afetzedelere Bağışlanacak Konutların İnşasına İlişkin İstisna kodu eklendi.
  • Express aktarım (Paraşüt), gelen faturalarda KDV tutarlarının gelmeme sorunu düzeltildi.
  • Express aktarım stoklu (Mikrogrup e-Portal), bazı faturaların USD tutarı TL alanına gelme sorunu düzeltildi.
  • Express aktarım stoklu (Mikrogrup e-Portal), bazı firmalarda aktarım yaparken gelen bilinmeyen vergi tipi hatası düzeltildi.
  • Muhtasar beyannamesinde serbest meslek seçeneğinde al kısmı ile hazırlama yapıldığında serbest meslek modülünde iptal olan makbuzda ve tutarda muhtasara yansıması sorunu düzeltildi.
  • KDV1 Beyannamesinde kod tablosu kopyalama yapıldığında, kısmi tevkifat uygulanan işlemler kod tablosuna verilerin kopyalanması sağlandı.
  • Fiş arama ekranı açıkken, fiş bölme işlemini yapamama sorunu düzeltildi.
  • Fiş bölme işleminde borç alacak eşit olmadığında, hangi fişlerin eşit olmadığına dair uyarının gelmeme sorunu düzeltildi.
  • Express aktarım, vergi tutarı 0 olan faturalarda gelen bilinmeyen vergi türü alanı bulunmamaktadır hatası düzeltildi.
  • Express aktarım (stoklu), indirimli faturaların muhasebe entegrasyon sorunu düzeltildi.
  • SMM modülünde makbuzu düzeltmeye alıp tutar değiştirilip kaydedildiğinde, tutarın değişmeme sorunu düzeltildi.
  • Adat hesaplamada, azami bakiye ve faiz oranı girildiğinde gelen ondalık hatası düzeltildi.
  • Bordro modülüne, Askerlik / Doğum Borçlanması sekmesi eklendi.
  • Sigortalı meslek kodları listesi güncellendi.
  • Express aktarım (stoklu) pencerelerinde fiş kesme biçimi alanları aktif hale getirildi.
  • Express aktarım (stoksuz) pencerelerinde fiş kesme biçimi alanları aktif hale getirildi.
  • Express aktarım modüllerine e-Belge sorgulama butonu eklendi.
  • Express aktarım (stoksuz) aktarım modüllerinde indirilen faturaların kapatılacak hesap kodu alanındaki veri ile otomatik aktarılması sağlandı.
  • Express Aktarım (Paraşüt), bazı fatura aktarımlarında cari VKN/TC alanlarının hatalı gelmesi sorunu düzeltildi.
  • Express aktarım e-Arşiv fatura (interaktif)modülünde konaklama vergisi tutarının hesaplamaya dahil edilmesi sağlandı.
  • Express aktarımda hesap kodu tanım tablosunda Tevkifat ve ÖTV için genel tanım yapıldığında faturaları indir işlemi sonrası otomatik ilgili alanların doldurulması sağlandı.
  • e-Arşiv Fatura (interaktif) modülünde indirimleri satırlara dağıt özelliğindeki hata düzeltildi.
  • İşletme Defterinde İnternet V.D. Excel Aktarım Sayfasına Kayıt Alt Türü 186 - Mal Alışı seçeneğinin varsayılan olarak gelmesi sağlandı.
  • KDV1 Beyannamesi Tevkifat Uygulaması İşlemlerinde yuvarlama hatası sorunu düzeltildi.
  • KDV1 beyannamesi ihraç kaydıyla teslimler ile alakalı hesaplama sorunları düzeltildi.
  • KDV 1 Beyannamesinde Kısmi Tevkifat Uygulaması Kapsamındaki İşlemlere Ait Bildirim alanındaki VKN/TC Bilgilerinin yazdırmaya gelmesi sağlandı.
  • KDV 1 Beyannamesinde yazdırma alanına Kısmi Tevkifat Kayıtları gelmesi sağlandı.
  • Özel hesap dönemi, KDV2 beyannamesine 2023 yılına 2022 yılındaki 2023 fişlerin bilgilerinin gelmeme sorunu düzeltildi.
  • MUHSGK Beyannamesinde Ekler, Serbest Bölgelerde Gelir Vergisi İstisnasına İlişkin Bildirim sekmesi eklendi.
  • MUHSGK Beyannamesi Tevkifata Tabi Ödemelere Ait Bildirim Tablosu yenilendi.
  • MUHSGK, sgk bildirim tablosunda sicil no ve tc no alanında ctrl+v tuşunun çalışmama sorunu düzeltildi.
  • SMS gönderim ekranında MUHSGK damga vergisi tutarının gelmemesi sorunu düzeltildi.
  • MUHSGK2 beyannamesini firmaya ait şifreler ile göndermek istediğimizde e-beyanname sayfasına geçmeme sorunu düzeltildi.
  • Bordro modülü izin cetvelinde işe giriş tarihi değiştirildiğinde, bordroda sicil bilgilerindeki işe giriş tarihinin değişmesi sorunu düzeltildi.
  • Gelir vergisi sabit oranlı personellerde asgari ücretli seçili ise ek ödeme verilince gelir vergisi hesaplamama sorunu düzeltildi.
  • Yurt dışı çalışan personelde işveren hisse hesaplamasındaki sorun düzeltildi.
  • Bordro muhasebe fişinde 5746 kanun nodan faydalanan personeldeki damga ve gelir vergi istisnasını yuvarlama farkı hesap koduna atma sorunu düzeltildi.
  • Çalışma günü 30 gün az işaretli olan personellerde, çıkış tarihi varsa ona uygun olarak prim gününü hesaplaması sağlandı.
  • Kısa çalışma ödeneği girildiğinde, aylık sigorta primleri bildirgesi raporunda eksik günün hatalı gelmesi sorunu düzeltildi.
  • 5746 kanun ile bordro hazırlamada damga vergisi ve damga vergi istisnası arasında kuruş farkı çıkma sorunu düzeltildi.
  • Özel sağlık sigortası primi işveren ödemesi durumunda primi hesaplanırken prim tutarı sigorta matrahına ekleme sorunu düzeltildi.
  • Prim günü 0 olan personele ek ödeme verildiğinde sigorta matrahı hesaplama sorunu düzeltildi.
  • Personelde hem özel sağlık sigortası hem engelli indirimi var ise ikisini birden dikkate alması sağlandı.
  • Bordro-Raporlar 27- A Rapora “Yönetim grubu listede görünsün” seçeneği eklendi.
  • 05746 kanun numarasından faydalanan personele özel sağlık sigortası girdiğimizde gelir vergi istisna tutarını hesaplamadaki hata düzeltildi.
  • Hayat sigortası tanımlanan personelde vergi indirimi gelir vergisi matrahından düşmeme sorunu düzeltildi.
  • e-Defter fiş kontrol modülüne, Türkçe Karakter kontrolü eklendi.
  • Müşavir stok, ortalama kar haddine göre dönem sonu stoğu kaydetmedeki hata düzeltildi.
  • Fiş bölme penceresi yenilendi.
  • Hesap Planında hareket olamayan hesapta Virman butonuna tıklayınca uyarı vermesi sağlandı.
  • Fatura excel modülüne fiş kesme seçenekleri eklendi.
  • Genel muhasebe, fiş böl penceresi yenilendi.
  • Yoğun olan fişlerde insert ile satır eklenip yön tuşuyla alt satıra inildiğinde yaşanan donma sorunu düzeltildi.
  • Fiş işlemlerinde ödeme şekli alanında önceden girilmiş hesap kodlarında ödeme şekli listesinin tamamının gözükmeme sorunu düzeltildi.
  • Fiş tarihinde saat varsa yevmiye no ve fiş sıralama yapılamaması sorunu düzeltildi.
  • Genel muhasebe fiş işlemlerinde arama yapıldıktan sonra fiş birleştirme işlemi yapılmak istendiğinde arama ekranındaki fişlerin gözükmeme sorunu düzeltildi.
  • Hesap planı kopyalama, hesaptan hesaba kopyalamadaki hata düzeltildi.
  • Mizan excel'e alındığında exceldeki arka planın renksiz gelmesi sağlandı.
  • İşletme Defteri, hesap planı sekmesi ayrı pencereye taşındı.
  • İşletme Defteri, ayarlar sekmesi ayrı pencereye taşındı.
  • Türkiye finans banka pdf aktarama sorunu düzeltildi.
  • Yapıkredi banka pdf aktarımında evrok no alanının gelmesi sağlandı.
  • Firma bilgilerinde, şubeye bilgi girişi yapılıp kaydedildiğinde Merkez'e geçme sorunu düzeltildi.
  • Döviz Cinsi ekleme alanına 10'dan fazla tanım yapılabilmesi sağlandı.
  • Bordro modülüne, Askerlik / Doğum Borçlanması sekmesi eklendi.
  • Sigortalı meslek kodları listesi güncellendi.
  • Express aktarım (stoklu) pencerelerinde fiş kesme biçimi alanları aktif hale getirildi.
  • Express aktarım (stoksuz) pencerelerinde fiş kesme biçimi alanları aktif hale getirildi.
  • Express aktarım modüllerine e-Belge sorgulama butonu eklendi.
  • Express aktarım (stoksuz) aktarım modüllerinde indirilen faturaların kapatılacak hesap kodu alanındaki veri ile otomatik aktarılması sağlandı.
  • Express Aktarım (Paraşüt), bazı fatura aktarımlarında cari VKN/TC alanlarının hatalı gelmesi sorunu düzeltildi.
  • Express aktarım e-Arşiv fatura (interaktif)modülünde konaklama vergisi tutarının hesaplamaya dahil edilmesi sağlandı.
  • Express aktarımda hesap kodu tanım tablosunda Tevkifat ve ÖTV için genel tanım yapıldığında faturaları indir işlemi sonrası otomatik ilgili alanların doldurulması sağlandı.
  • e-Arşiv Fatura (interaktif) modülünde indirimleri satırlara dağıt özelliğindeki hata düzeltildi.
  • İşletme Defterinde İnternet V.D. Excel Aktarım Sayfasına Kayıt Alt Türü 186 - Mal Alışı seçeneğinin varsayılan olarak gelmesi sağlandı.
  • KDV1 Beyannamesi Tevkifat Uygulaması İşlemlerinde yuvarlama hatası sorunu düzeltildi.
  • KDV1 beyannamesi ihraç kaydıyla teslimler ile alakalı hesaplama sorunları düzeltildi.
  • KDV 1 Beyannamesinde Kısmi Tevkifat Uygulaması Kapsamındaki İşlemlere Ait Bildirim alanındaki VKN/TC Bilgilerinin yazdırmaya gelmesi sağlandı.
  • KDV 1 Beyannamesinde yazdırma alanına Kısmi Tevkifat Kayıtları gelmesi sağlandı.
  • Özel hesap dönemi, KDV2 beyannamesine 2023 yılına 2022 yılındaki 2023 fişlerin bilgilerinin gelmeme sorunu düzeltildi.
  • MUHSGK Beyannamesinde Ekler, Serbest Bölgelerde Gelir Vergisi İstisnasına İlişkin Bildirim sekmesi eklendi.
  • MUHSGK Beyannamesi Tevkifata Tabi Ödemelere Ait Bildirim Tablosu yenilendi.
  • MUHSGK, sgk bildirim tablosunda sicil no ve tc no alanında ctrl+v tuşunun çalışmama sorunu düzeltildi.
  • SMS gönderim ekranında MUHSGK damga vergisi tutarının gelmemesi sorunu düzeltildi.
  • MUHSGK2 beyannamesini firmaya ait şifreler ile göndermek istediğimizde e-beyanname sayfasına geçmeme sorunu düzeltildi.
  • Bordro modülü izin cetvelinde işe giriş tarihi değiştirildiğinde, bordroda sicil bilgilerindeki işe giriş tarihinin değişmesi sorunu düzeltildi.
  • Gelir vergisi sabit oranlı personellerde asgari ücretli seçili ise ek ödeme verilince gelir vergisi hesaplamama sorunu düzeltildi.
  • Yurt dışı çalışan personelde işveren hisse hesaplamasındaki sorun düzeltildi.
  • Bordro muhasebe fişinde 5746 kanun nodan faydalanan personeldeki damga ve gelir vergi istisnasını yuvarlama farkı hesap koduna atma sorunu düzeltildi.
  • Çalışma günü 30 gün az işaretli olan personellerde, çıkış tarihi varsa ona uygun olarak prim gününü hesaplaması sağlandı.
  • Kısa çalışma ödeneği girildiğinde, aylık sigorta primleri bildirgesi raporunda eksik günün hatalı gelmesi sorunu düzeltildi.
  • 5746 kanun ile bordro hazırlamada damga vergisi ve damga vergi istisnası arasında kuruş farkı çıkma sorunu düzeltildi.
  • Özel sağlık sigortası primi işveren ödemesi durumunda primi hesaplanırken prim tutarı sigorta matrahına ekleme sorunu düzeltildi.
  • Prim günü 0 olan personele ek ödeme verildiğinde sigorta matrahı hesaplama sorunu düzeltildi.
  • Personelde hem özel sağlık sigortası hem engelli indirimi var ise ikisini birden dikkate alması sağlandı.
  • Bordro-Raporlar 27- A Rapora “Yönetim grubu listede görünsün” seçeneği eklendi.
  • 05746 kanun numarasından faydalanan personele özel sağlık sigortası girdiğimizde gelir vergi istisna tutarını hesaplamadaki hata düzeltildi.
  • Hayat sigortası tanımlanan personelde vergi indirimi gelir vergisi matrahından düşmeme sorunu düzeltildi.
  • e-Defter fiş kontrol modülüne, Türkçe Karakter kontrolü eklendi.
  • Müşavir stok, ortalama kar haddine göre dönem sonu stoğu kaydetmedeki hata düzeltildi.
  • Fiş bölme penceresi yenilendi.
  • Hesap Planında hareket olamayan hesapta Virman butonuna tıklayınca uyarı vermesi sağlandı.
  • Fatura excel modülüne fiş kesme seçenekleri eklendi.
  • Genel muhasebe, fiş böl penceresi yenilendi.
  • Yoğun olan fişlerde insert ile satır eklenip yön tuşuyla alt satıra inildiğinde yaşanan donma sorunu düzeltildi.
  • Fiş işlemlerinde ödeme şekli alanında önceden girilmiş hesap kodlarında ödeme şekli listesinin tamamının gözükmeme sorunu düzeltildi.
  • Fiş tarihinde saat varsa yevmiye no ve fiş sıralama yapılamaması sorunu düzeltildi.
  • Genel muhasebe fiş işlemlerinde arama yapıldıktan sonra fiş birleştirme işlemi yapılmak istendiğinde arama ekranındaki fişlerin gözükmeme sorunu düzeltildi.
  • Hesap planı kopyalama, hesaptan hesaba kopyalamadaki hata düzeltildi.
  • Mizan excel'e alındığında exceldeki arka planın renksiz gelmesi sağlandı.
  • İşletme Defteri, hesap planı sekmesi ayrı pencereye taşındı.
  • İşletme Defteri, ayarlar sekmesi ayrı pencereye taşındı.
  • Türkiye finans banka pdf aktarama sorunu düzeltildi.
  • Yapıkredi banka pdf aktarımında evrok no alanının gelmesi sağlandı.
  • Firma bilgilerinde, şubeye bilgi girişi yapılıp kaydedildiğinde Merkez'e geçme sorunu düzeltildi.
  • Döviz Cinsi ekleme alanına 10'dan fazla tanım yapılabilmesi sağlandı.
  • MUHSGK Beyannamesi 15.versiyon değişiklikleri yapıldı.
  • MUHSGK 2 Beyannamesi 7.versiyon değişiklikleri yapıldı.
  • Defter Beyan kod tablosu güncellendi.
  • KDV1 Beyannamesinde ihracatın gerçekleştiği dönemde iade edilecek KDV oranındaki hata düzeltildi.
  • KDV1 Beyannamesinde KDV Kanununun 13/f Maddesi kapsamında yüklenici firmalara yapılan teslim ve hizmetlere ait liste tablosunda bulunan, İstisna belgesini düzenleyen ulusal güvenlik kuruluşu alanına Adalet Bakanlığı seçeneği eklendi.
  • KDV1 Beyannamesinde, tam ve kısmi istisnalara ilişkin bildirim tablosundaki bölge alanına İstanbul Endüstri ve Ticaret Serbest Bölge Müdürlüğü eklendi.
  • Gelir tablosunda kanunen kabul edilmeyen gider varsa geçici beyannameye yapıştırma işleminde gelen hata düzeltildi.
  • MUHSGK ve MUHSGK 2 beyannamelerinde ekler sekmesinde bulunan 4691 sayılı kanun kapsamında bildirim sekmesinde bulunan işyerinin bulunduğu bölge kolonuna 177 Hasan Kalyoncu Üniversitesi TGB seçeneği eklendi.
  • KDV 1 beyannamesi, kod tablosuna İhraç Kayıtlı Teslimler İçin %10 ve %20 KDV Oranları için satır eklendi.
  • KDV 1 beyannamesi yazdırma işleminde %10 ve %20 lik KDV alanlarının rapora gelememe sorunu düzeltildi.
  • KDV1 Beyannamesi, KDV oran değişiklikleri yapıldı.
  • KDV2 Beyannamesi, KDV oran değişiklikleri yapıldı.
  • KDV4 Beyannamesi, KDV oran değişiklikleri yapıldı.
  • Express Aktarım, Paraşütten indirilen faturalar içerisinde reddedilen fatura varsa listeye gelmemesi sağlandı.
  • 2023 2.vergi dönemi oranı güncellendi.
  • İşten çıkış nedenleri güncellendi.
  • Vergi dairesi listesi güncellendi.
  • KDV1 Beyannamesi, KDV oran değişiklikleri yapıldı.
  • KDV2 Beyannamesi, KDV oran değişiklikleri yapıldı.
  • KDV4 Beyannamesi, KDV oran değişiklikleri yapıldı.
  • Express Aktarım, Paraşütten indirilen faturalar içerisinde reddedilen fatura varsa listeye gelmemesi sağlandı.
  • 2023 2.vergi dönemi oranı güncellendi.
  • İşten çıkış nedenleri güncellendi.
  • Vergi dairesi listesi güncellendi.
  • İşten çıkış nedeni, 26.Disiplin Kurulu Kararı ile Fesih olarak güncellendi.
  • Express Aktarım Stoklu ve e-Arşiv fatura (interaktif) modüllerinde bulunan entegrasyon ayarlarına %10 ve %20'li KDV'li ürünler tanım tabloları eklendi.
  • Express Aktarım stoksuz ve İnternet vergi dairesi e-Arşiv fatura aktar modüllerine %10 KDV ve %20 KDV kolonları eklendi.
  • Express Aktarım stoksuz ve İnternet vergi dairesi e-Arşiv fatura aktar modüllerinde, entegrasyon ayarlarına %10 KDV ve %20 KDV satırları eklendi.
  • İşletme defteri, KDV Özeti Raporuna %10 KDV Oranı ve %20 KDV Oranı satırları eklendi.
  • İşletme defteri, ayarlar, 14.seçeneğe %10 KDV ve %20 KDV oran kontrolü eklendi.
  • İşletme defteri, KDV Kontrol penceresinde bulunan KDV Kayıt Giriş Kontrol sekmesine %10 KDV ve %20 KDV kolonları eklendi.
  • Zirve Hesap planına geç özelliğindeki sabit hesap planı tanımlarına, 600.10 - %10 KDV’li SATIŞLAR, 600.20 - %20 KDV’li SATIŞLAR ve 391.10 - %10 HESAPLANAN KDV 391.20 - %20 HESAPLANAN KDV hesap kodları eklendi.
  • Genel muhasebe, KDV Özeti penceresine %10 KDV ve %20 KDV satırları eklendi.
  • Defter beyan modülü açılısında gelen internet server bağlantısı kurulamıyor hatası düzeltildi.
  • GEKAP beyannamesi 6 aylık dönem seçildiğinde paket oluşturamama hatası düzeltildi.
  • Genel muhasebe gider kısıtlamasında yeni KDV oranlarına göre gider ayırma sağlandı.
  • Yeni demirbaş kartı açıldığında, KDV oranı varsayılan tanım %20 olarak gelmesi sağlandı.
  • Mücbir sebep hali ilan edilen yerlerdeki vergi dairelerine bağlı mükellefler için, 2023 yılı GEKAP beyan dönemleri altı aylık seçeneği eklendi.
  • KDV1 beyannamesi, matrah sekmesine VUK 322 Kapsamına Giren Borçlara Ait KDV alanı eklendi.
  • 2023 Temmuz Asgari Ücret değerleri güncellendi.
  • Temmuz ayı bordro hazırlamada Dini bayramın 1 gün olarak gelmesi sağlandı.
  • Vergi dairesi listesinde bulunan Mut Mal Müdürlüğü, Mut Vergi Dairesi olarak güncellendi.
  • Personelin işten çıkış tarihi varsa önceki aylara bordro hazırlamama sorunu düzeltildi.
  • Express aktarım fatura içeriğinde KDV'siz ürün varsa hatalı muhasebe entegrasyonu sorunu düzeltildi.
  • KDV beyannamesinde; Kısmi Tevkifat Tablosunda girilen tutar ile Kısmi Tevkifat Uygulaması Kapsamındaki İşlemlere Ait Bildirim tablosundaki aynı işlem türüne ait kayıtların toplam tutarı eşit değildir uyarısındaki sorun düzeltildi.
  • Müşavir stok modülünde stok adına çift tıklayıp güncelleme işleminde gelen hata düzeltildi.
  • Yeniden değerleme 7338 kanunun 32.madde geliştirmeleri yapıldı.
  • KDV-1 Beyannamesi, kısmi tevkifat uygulanan işlemler tablosu yenilendi.
  • 36322 kanun numarası eklendi.
  • Faaliyet (Nace) kodu listesi güncellendi.
  • Mut Vergi Dairesi kodu güncellendi.
  • Express Aktarım pencerelerine fatura göster alanı eklendi.
  • Express aktarım, yevmiye kayıtlarındaki fiş açıklamaları düzeltildi.
  • Express aktarım modülünde KDV bilgilerinin genel muhasebedeki tanımlara göre otomatik doldurulması sağlandı.
  • Express aktarım fiş kesme biçimi on günlük seçilip modül kapatılıp açıldığında 31.gün son fişe eklensin seçeneğinin gözükmeme sorunu düzeltildi.
  • Express aktarım, Zirve ve Mikrogrup seçeneklerinde fatura göster yapıldığında ön izleme ekranında genişliğe sığdır ve gerçek boyut seçeneklerinin işaretlemesinin hafızada tutulması sağlandı.
  • Express aktarım, fiş türü alanının gelen ve gönderilen seçeneklerine göre ayrı olarak hafızada kalması sağlandı.
  • e-Arşiv Portal (İnteraktif) aktarımında ve Express Aktarım fatura (stoklu) modüllerindeki entegrasyon ayarlarında bulunan hesap kodu uzunluğunun değiştirememe sorunu düzeltildi.
  • Express Aktarım modülündeki yuvarlama hesabı girilmelidir uyarıları düzenlendi.
  • Express Aktarım, Cari Unvanını Açıklamaya Aktar butonu eklendi.
  • e-Arşiv Portal (İnteraktif) modülüne, e-Arşiv Portal Sitesine giriş butonu eklendi.
  • Firmalar arası geçiş işleminde Express aktarım menüsündeki seçeneklerin pasif gözükmesi sorunu düzeltildi.
  • Express aktarımlarda Tamamı seçeneğinde yer alan fiş tarihi alanında ilgili yıl dışında başka bir yılın seçilmesi engellendi.
  • Express aktarım stoksuzdan genel muhasebeye entegre edilen KDV'siz faturaların muhasebe kayıtlarını yanlış atma sorunu düzeltildi.
  • Express aktarım (stoklu) pencerelerinde düzenlemeler (başlık düzeltmeleri, kolon genişlik optimizasyonları) yapıldı.
  • Express aktarım pencerelerinde düzenlemeler (başlık düzeltmeleri, kolon genişlik optimizasyonları, hata açıklamaları) yapıldı.
  • Zirve Drive fatura aktarımı pencerelerinde düzenlemeler (başlık düzeltmeleri, kolon genişlik optimizasyonları) yapıldı.
  • Express aktarım pencerelerinde, ilgili firma e-defter firmasıysa fiş kesme seçenekleri pasif hale getirildi her evrak ayrı fiş olarak entegre edilmesi sağlandı.
  • İnteraktif vergi dairesi e-Arşiv fatura aktarma ekranında indirilen faturaların tarihleri küçükten büyüğe doğru gösterilecek şekilde ayarlandı.
  • Yeni e-beyanname paket sayfasındaki beyanname kontrol ekranına, Kontrol edilen beyanname PDF dosyalarını indir seçeneği eklendi.
  • e-beyanname paket sayfasında kayıtları tara butonuna tıklandığında gelen hata düzeltildi.
  • Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinde düzenleyene ait telefon numarasını SMM ayarlarından alması sağlandı.
  • Beyanname kontrol alanına MUHSGK ve MUHSGK-2 seçenekleri eklendi.
  • KDV1 beyannamesinde scroll ile gezildiğinde beyannamede bazı alanlarda otomatik seçim yapması sorunu düzeltildi.
  • MUHSGK beyannamesinde bulunan Ticaret Sicil Müdürlüğü alanında açılan kutudan seçim yapılması sağlandı.
  • MUHSGK ve MUHSGK2 SGK Bildirimlerine SGK Sicil No ve TC Kimlik No alanına harf ve noktalama işaretli veri aktarılması engellendi.
  • Mizan tablosu CxGrid'e çevrilerek yenilendi.
  • Dövizli Mizan alma seçeneğinde tarih aralığı dışında kalan günlerde kur girilmemişse, döviz kuru uyarısını verme sorunu düzeltildi.
  • Hesap planında bulunan ilişkili KDV Kodu alanının tıklayınca gözükmesi sorunu düzeltildi.
  • Bazı datalarda silinen fişi geri alma işleminde geri alma işlemi yapılamama sorunu düzeltildi.
  • Bazı datalarda seçilen evraklara evrak no vermeme sorunu düzeltildi.
  • Genel muhasebe seri no alanında F5 yapıldığında diğer satırlara ilk satırdaki seri no'yu atması sağlandı.
  • Hesap planı bilgi girişinde KDV işlem türü kod kısmına 339 ve 340 kodları eklendi.
  • Satışların maliyeti raporunda, Mali tablo tarihini dikkate alması sağlandı.
  • Banka Excel penceresine nasıl yapılır butonu eklendi.
  • Fatura Excel penceresine nasıl yapılır butonu eklendi.
  • Garanti Bankası PDF aktarımında açıklamanın eksik aktarılma sorunu düzeltildi.
  • Yapı Kredi banka pdf aktaramama sorunu düzeltildi.
  • Finansbank pdf aktaramama sorunu düzeltildi.
  • İşletme defteri, indirilecek KDV listesi raporunda yanlış tarih girildiğinde uyarı vermesi sağlandı.
  • İşletme defterinde hesap planından satır silindiğinde yaşanan donma sorunu düzeltildi.
  • Konaklama hizmeti gelir kayıt alt türü eklendi.
  • Defter beyan, 190- Diğer (7440 Sayılı Kanun) gelir kayıt alt türü eklendi.
  • Defter beyan, 194- Varlık Barışı gelir kayıt alt türü eklendi.
  • Defter beyan, 507- Mal Alışı (7440 Sayılı Kanun) gider kayıt alt türü eklendi.
  • Defter beyan, 508, 509, 510 ,511- Diğer (7440 Sayılı Kanun) gider kayıt alt türü eklendi.
  • Defter beyan, 512- Sabit Kıymet Alışı (7440 Sayılı Kanun) gider kayıt alt türü eklendi.
  • İşletme defteri mal alış iadesini defter beyan'a göndermedeki hata düzeltildi.
  • SMM modülüne hangi firmadan giriş yapıldı ise ilgili firmaya konumlanması sağlandı.
  • Standart bordro raporlarına, döküm tarihi yazılsın filtresi eklendi.
  • Bordro, Puantaj Cet.ve Ücret Pusulası Tüm Şubeler seçilip yazdırıldığında bazı sayfaların boş oluşma sorunu düzeltildi.
  • Mesai cetveli raporuna yıl alanı eklendi.
  • Raporlu personel kontrol ekranında, raporu onaylanmış personellerin listesinin alınacağı modül geliştirildi.
  • Ziraat bankası maaş Excel formatı güncellendi.
  • Bes Excel, Fiba Emeklilik seçeneği eklendi.
  • Bordro, Puantaj cet ve Ücret pusulası tüm firmaları yazdırma işleminde firma seçimi yapıldıktan sonra gelen hata düzeltildi.
  • BES online modülü açılmama sorunu düzeltildi.
  • Yıllık izin cetvelinde personel 50 yaşın üstünde ve giriş yılı 2017 ve öncesi ise hak edilen iznin yanlış hesaplanması sorunu düzeltildi.
  • Fazla mesai hesaplamasının brüte göre hesaplanması için, bordro hazırla ekranına seçenek eklendi.
  • Bordro, raporlar, puantaj cet.ve ücret pusulası yazdırma kısmında filtrelemeler çalışmama sorunu düzeltildi.
  • İhbar ve Fesih Bildirimi Tebligatı raporunda, seçilen personel filtresi seçeneği eklendi.
  • Amortisman ve yeniden değerleme raporunda birikmiş amortisman tutarını hesaplamadaki hata düzeltildi.
  • Müşavir stok, stok ekstresi raporunda, virgülden sonra iki haneye yuvarlama sorunu düzeltildi.
  • Firma bilgileri penceresine toplam defter sayıları bilgilendirme kısmı eklendi.
  • Döviz işlemleri modülüne, manuel veri girişi yapılması sağlandı.
  • İmzager kurulumu güncellendi.
  • Mail ayarlarında hotmail tanımlaması yapıldığında hostname alanının otomatik olarak smtp.office365.com gelmesi sağlandı.
  • İnternet vergi dairesi sayfasındaki borç durumu yazdırmama sorunu düzeltildi.
  • Gayrimenkul koduna göre kira listesi yazdırma seçeneği eklendi.
  • Firma listesi yazdırmada, Aktif firmalar ve Firma Şubeleri Yazılmasın aynı anda seçildiği zaman gelen hata düzeltildi.
  • e-Arşiv fatura (4400/500) başlıkları, e-Arşiv Fatura (İnteraktif) olarak düzenlendi.
  • Ajanda modülünde, etkinlikler ve görevler için aktif yıl gösterme seçeneği eklendi.
  • Ajanda modülünde, haftalık gösterime geçildiğinde sağ taraftaki takvimin 2022 yılına geçmesi sorunu düzeltildi.
  • Ana menüye Zirve Drive planlayıcı butonu eklendi.
  • Zirve Drive şimdi yedek al butonu aktif hale getirildi.
  • Zirve Drive planlayıcı ile yedek alındığında bazı datalarda şirket bilgileri dosyasının yedek alınmama sorunu düzeltildi.
  • Zirve Drive planlayıcı üzerinden yedeklerin tekrar yüklenmeme sorunu düzeltildi.
  • Express Aktarım, Bizmu'dan fatura aktarım seçeneği eklendi.
  • Kurum geçici vergi beyannamesi KVK 32/7 ve KVK 32/8 geçici oranlarının yanlış gelmesi sorunu düzeltildi.
  • GEKAP beyannamesi 5.versiyon güncellemesi yapıldı.
  • SMM Modülünde, firma tanıtıcı adı penceresinde giriş yapılan firmaya konumlanmama sorunu düzeltildi.
  • Firma Bilgileri, şahıs ortak bilgileri penceresinde bazı datalarda unvanı alanındaki verilerin gözükmeme sorunu düzeltildi.
  • Firma bilgilerinde bulunan il alanında bazı illerin gözükmemesi sorunu düzeltildi.
  • 15510 kanun numarası eklendi.
  • Beyanname xml adında eksik dosya adı sorunu düzeltildi.
  • Şubeli muhtasar hazırlamada tek xml oluşturma sorunu düzeltildi.
  • 15510 kanun numarası eklendi.
  • Beyanname xml adında eksik dosya adı sorunu düzeltildi.
  • Şubeli muhtasar hazırlamada tek xml oluşturma sorunu düzeltildi.
  • Kurum Geçici Vergi Beyannamesi 32.versiyon değişiklikleri yapıldı.
  • Demirbaş modülü yeniden değerleme penceresi 2023 birinci vergi dönemi yeniden değerleme oranı %8.77 olarak güncellendi.
  • GEKAP beyannamesinde girilen poşet miktarına göre tutarın olduğu alandaki kuruş hatası düzeltildi.
  • Bordroda, net ücretli personele özel sağlık sigortası tanımladığımızda sigorta matrahında yapılan indirimin eklenmesi sorunu düzeltildi.
  • Kurumlar Vergisi beyannamesi, ek vergi bildirimi sekmesine GİB'in yapmış olduğu değişiklikler eklendi.
  • Kurumlar vergisi beyannamesi, toplam ek vergi bildirimi alanının kuruş kısmının xml'e 2 hane olarak aktarılması sağlandı.
  • Bazı datalarda görülen Kira Modülündeki yavaşlık sorunu düzeltildi.
  • Bordro yazdırma ->Excel'e aktarma penceresinde tüm alan bilgileri kısmına cinsiyet alanı eklendi.
  • Bordro, ek ödemdeki gelir vergi istisnasını düşmemesi sorunu düzeltildi.
  • Bordro hazırlama şekli izin, fazla mesai ve avans kayıtlarını kullan seçilip hazırlama ekranında ek ödeme veya ek kesinti manuel girildiğinde bordro hazırlamama sorunu düzeltildi.
  • Kurumlar Vergisi Beyannamesinde, Kazanç ve İlaveler Kısmında zarar olduğunda tutar kısmını xml'e atmama sorunu düzeltildi.
  • Kurumlar vergisi beyannamesinde, mahsup edilecek vergiler alanına veri girşi yapılması sağlandı
  • Kdv-1 Beyannamesinde kısmi tevkifat uygulanan işlemleri xml'e atmama sorunu düzeltildi.
  • Kurumlar vergisi beyannamesi 26.Versiyon değişiklikleri yapıldı.
  • Matrah artırımı (7440), 2022 yılı asgari matrah tutarı 500000 olarak düzeltildi.
  • Bazı datalarda smm modülündeki makbuzların görüntülenmeme sorunu düzeltildi.
  • Firma bilgilerinde bulunana işaretlenen sayfalar görünsün sekmesinde bordro seçeneğinin işaretsiz gelmesi sorunu düzeltildi.
  • Vergi levhası indirmedeki sorun düzeltildi.
  • Bordro, puantaj cetveli ve ücret pusulası raporunda yazdırma ayarlarındaki filtrelerin çalışması sağlandı.
  • Matrah arttırımı (7440) firma bilgileri modülüne eklendi.
  • Firma bilgileri modülü yenilendi.
  • Ajanda modülü yenilendi.
  • E-defter gönderim tarihleri ile ilgili uyarı sistemi geliştirildi.
  • Gib tarafından yayınlanan gelir vergisi beyannamesi değişiklikleri yapıldı.
  • Kdv1 beyannamesi 36.Versiyon değişiklikleri yapıldı.
  • Kdv4 beyannamesi 5.Versiyon değişiklikleri yapıldı.
  • Gelir geçici vergi beyannamesi 21.Versiyon değişiklikleri yapıldı.
  • Form ba için fiş içerisinde vergi kimlik numarası alanına “3333333333” yazıldığında, “soyadı/adı veya unvanı” bölümünde otomatik olarak “muhtelif satıcılar (7440 sayılı kanun madde 6/1)” ibaresinin gelmesi sağlandı.
  • Form bs için fiş içerisinde vergi kimlik numarası alanına “4444444444” yazıldığında, “soyadı/adı veya unvanı” bölümünde otomatik olarak “muhtelif alıcılar (7440 sayılı kanun madde 6/2)” ibaresinin gelmesi sağlandı.
  • Tcmb internet sitesi tls protokolüne ilişkin değişiklik yapıldı.
  • E-beyanname paket modülünde kayıtları tarama işleminden sonra paket oluşturmama sorunu düzeltildi.
  • Turizm beyannamesi, seyahat acentaları işletmeleri bildirimde hesaplanan turizm payının hatalı gelmesi sorunu düzeltildi.
  • Kdv1 beyannamesi yazdırma işleminde 4/10 tevkifat uygulanan işlemlerin yazdırma formunda gözükmeme sorunu düzeltildi.
  • Kdv1 beyannamesi, kod tablosunda bulunan hesap kodu alanında f1 yapıldığında yazılan hesap koduna göre, hesap planında konumlanması sağlandı.
  • Kdv2 beyannamesinde 3 aylık seçildiğinde tevkifat tablosunu otomatik doldurmama sorunu düzeltildi.
  • Yeraltında çalışan emekli personelleri, muhtasara 016 koduyla otomatik gelmesi sağlandı.
  • 4691 kanuna tabi olan personel huzur hakkından faydalandığında muhtasar beyannamede 014 olarak aktarılması sağlandı.
  • Kdv1 beyannamesinde, kdv kontrol kısmındaki alanların küçük ekranda gözükmeme sorunu düzeltildi.
  • Kdv1 beyannamesinde isteğe bağlı tam tevkifat uygulaması kapsamındaki işlemlere ait bildirim tablosunda excel tanım tablosu ile aktarım sağlandı.
  • Muhsgk beyannamesi, sgk bildirimleri sekmesinde bulunan şube personel sayıları penceresi başka bir sayfaya geçildiğinde açık kalma sorunu düzeltildi.
  • Muhsgk ve muhsgk2 beyannamede sgk bildirimleri kısmında ctrl+shift+l yapıldığında tc kimlik numarasını hatalı atma sorunu düzeltildi.
  • Muhsgk beyannamesinde bulunan ödemeler tablosu excel aktarımında, excel dosyasına tarih alanı boş ise veri aktarmaması sağlandı.
  • Express aktarım, zirve portaldan tevkifatlı fatura aktarımı yapıldığında yuvarlama hesabına tutar atma sorunu düzeltildi.
  • Express aktarım, mikrogrup portaldan tevkifatlı fatura aktarımı yapıldığında yuvarlama hesabına tutar atma sorunu düzeltildi.
  • Express aktarım ve internet vergi dairesi fatura aktarımında fiş türü alanı açılan kutuya çevrildi bu alana farklı değer yazamama sağlandı.
  • Express aktarım dövizli fatura muhasebe fişi aktarımındaki hatalar düzeltildi.
  • 4400/5000 portalından fatura aktarımında fiş açıklamasının ilk harfi büyük olacak şekilde yazılabilmesi sağlandı.
  • Express aktarım fiş açıklamaları düzenlendi.
  • Express aktarımdan aktarılan fişlerde hesap kodunu boş atma sorunu düzeltildi.
  • Sigortalı meslek kodları güncellendi.
  • Bordro, toplu kıdem hazırlamada aylık hesap seçildiğinde yılı 360 gün olarak hesaplaması sağlandı.
  • 30 günden az çalışan personellerin ilk işe girişinde ücretsiz izin günü hatalı gelmesi sorunu düzeltildi.
  • Bordro personel modülü - bildirgeler/raporlar kısmında bulunan 20. Ve 21. Raporun ücret kısmındaki değeri personel kartında seçilen ücrete göre getirmesi sağlandı.
  • Firmalar arası personel kopyalama işleminde, icra bilgilerinin de kopyalanması için seçenek eklendi.
  • Personel kartında, sağlık sigortası işveren tarafından yapılan ve hesaplama ile ilgili geliştirmeler yapıldı.
  • Bordro hazırlanan ayda, bordro ayar bilgileri yoksa arka planda otomatik kopyalama yapıldığının bilgi notu eklendi.
  • Bordro, maaş excel listesi alındığında, icrası olan personellerde tutar kısmının hatalı aktarılması sorunu düzeltildi.
  • Bordro kartında bulunan cinsiyet alanı açılır menüye çevrilerek seçim yapılması sağlandı.
  • Bordroda aylık sigorta primleri bildirgesi raporunu 07 belge türüne göre alınabilmesi sağlandı.
  • Eksik gün nedeni 28 ve 29 kodları eklendi.
  • 35.6495 sk nedeniyle devlet memurluğuna geçenler işten ayrılış açıklaması 35-devlet memurluğuna geçiş yapma olarak güncellendi.
  • Personel kartında, personel durumu alanına açılan menü haricinde başka bir değer girilmemesi sağlandı.
  • İşe giriş ve işten çıkış yapılan personellerde meslek kodlarının otomatik aktarılmama sorunu düzeltildi.
  • Genel muhasebe -> mizan -> sayıştay csv butonuna tıklandığında bazı datalarda yaşanan kilitlenme sorunu düzeltildi.
  • Özel hesap dönemi olan firmalarda kur farkı fişi modülünde başlangıç bitiş tarihinin firmanın dönem bilgisine göre girmesi sağlandı.
  • Üstad fiş tanım tablosuna insert ile satır ekleme sağlandı.
  • Karşıt inceleme tutanağına, bu dönem indirilecek kdv alanına değer gelmesi sağlandı.
  • Fiş işlemlerinde fiş içeriğinde geçişleri scroll ile yapıldığında satırlardaki atlama sorunu düzeltildi.
  • Seri fiş girişinde hesap kodu alanında f1 yapıldığında yazılan hesap koduna göre, hesap planında konumlanması sağlandı.
  • Ödeme şekli alanında f1 ile hesap planına geçiş yapılıp, hesap planı kapatıldığında ödeme şekli penceresinin gözükmeme sorunu düzeltildi.
  • Fiş işlemlerinde bazı fişlerde bakiyeler eşit olmasına rağmen kırmızı renkte görünme sorunu düzeltildi.
  • Kayıt aktar ile oluşturulan muhasebe kayıtlarında kullanıcı adı server, entegre modül adı aktarım yapılan program adının yazacağı şekilde güncellendi.
  • Hesap planında geçersiz bir hesap kodu olduğunda otomatik dönem sonu işlemlerinde kur farkı fişinin bitiş tarihinin gelmeme sorunu düzeltildi.
  • Hesap planında hesap kodu yazılıp aratıldığında seçilen hesabın sayfanın ortasında konumlanması sağlandı.
  • Evrak numarasına göre fiş bölme özelliğine fiş içerisinde bulunan vkn alanının kontrolü eklendi.
  • Fiş düzeltmeye alındığında, yoğun fişlerde fişi kaydetme süresi optimize edilerek hızlandırıldı.
  • Yevmiye defteri, windows seçeneği yazdırma formuna dil seçeneği eklendi.
  • Seri fiş girişinde belge türü alanı boş bırakıldığında eksik veri uyarısı vermesi sağlandı.
  • Fiş işlemlerinde bir fişe tıklanıp scroll ile aşağıdaki fişlere inildiğinde fiş tutarlarının değişmesi sorunu düzeltildi.
  • Bazı datalarda, muavin excel alınırken yaşanan donma sorunu düzeltildi.
  • Binek otomobil demirbaş gider kısıtlamasındaki tutarlar güncellendi.
  • İşletme defterinde ilk kayıt gider sayfasına girildiğinde kdv dahil hariç kısayolunun çalışmama sorunu düzeltildi.
  • İşletme defterinde, belge türü 8 e-arşiv fatura seçildiğinde faaliyet kodunu otomatik atması sağlandı.
  • Taşıt kiralama gider kısıtlaması tutarları güncellendi.
  • İşletme defterinde hesap kodu seçilip, alt satıra geçildiğinde farklı hesap kodu girilse de önceki kayıttaki bilgileri getirme sorunu düzeltildi.
  • Serbest meslek makbuzu gelir kaydında stopaj kodunun, gelir kaydına aktarılması sağlandı.
  • İşletme defterinde, zirve hesap makinesinden kredi kartı tutarı kısmına yapıştır işlemindeki hata düzeltildi.
  • İşletme defteri excel aktarımında kdv siz işlem mi? (evet / hayır) seçeneğinin aktarılması sağlandı.
   Banka excek, türk ekonomi bankası (teb) html aktarımındaki hata düzeltildi.
  • Banka excel modülüne vakıf katılım pdf seçeneği eklendi.
  • Firma bilgileri e-defter gönderim şekli (aylık / üç aylık) seçeneği eklendi.
  • Firma bilgileri, defter tasdik işlemlerinde bulunan noter bilgileri alanında satır sayısı 200 satır olarak artırıldı.
  • Windows11 kullanıcılarında scroll barların gözükmeme sorunu düzeltildi.
  • Gelir vergisi beyannamesi 21.Versiyon geliştirmeleri yapıldı.
  • Beyanname kontrol'e tarih aralığı eklendi.
  • İşe giriş ve işten çıkış yapılan personellerde meslek kodlarının otomatik aktarılmama sorunu düzeltildi.
  • Gelir vergisi beyannamesinde, kazanç bildirim detayı, ücretlere ilişkin bildirim tablosuna İnd. / Kanunla Kur. Emkli Snd. ile 506.Say. Sos.Sig.Kan. Gec.20.Mad. Blrtlen Sndk. Ödenen Diğer Aidat ve Primler alanı eklendi.
  • Müşavir banka entegrasyonu, banka eklememe ve eklenmiş bankalarda sorgulama yapılmama sorunu düzeltildi.
  • Ba/bs formaları 8.Versiyon güncellemesi yapıldı.
  • Turizm beyannamesi 2.Versiyon güncellemesi yapıldı.
  • BA/BS Formaları 8.Versiyon güncellemesi yapıldı.
  • Turizm Beyannamesi 2.Versiyon güncellemesi yapıldı.
  • İvedik vergi dairesi eklendi.
  • Meslek kodları listesi güncellendi.
  • Express aktarım, Mikrogrup özel entegratörlüğünden indirilen faturalarda reddedilen ticari faturaları ve iptal edilen e-Arşiv faturaların listeye gelmemesi sağlandı.