Bizi Arayın
Satış | Ankara

0 (312) 473 30 33
Satış | İstanbul
0 (216) 550 65 65
Teknik Destek

0 (312) 473 28 00

Zirve Müşavir Paketi SQL

Zirve Müşavir Paketi SQL

Son Versiyon: 11.01.2021 tarihli ve 110121-01.4 numaralı versiyondur.

  Zirve Yazılım müşavir masaüstü programları v7 11.01.2021-01.4 güncelleme içeriği 1.07252 (4447sayılı kanun geçici 26. madde) süre uzatılması için 07252 için Ay ve Gün penceresine yeni aylar eklendi. 2.17256 (4447 sayılı kanun geçici 27.Md.) kanun numarası eklendi. 3.27256 (4447 sayılı kanun geçici 28.Md.) kanun numarası eklendi. 4.İşletme defteri, binek otomobil gider kısıtlaması geliştirmesi yapıldı. 5.İşletme defteri, araç kira gider kısıtlaması geliştirmesi yapıldı. 6.Yevmiye ve Kebir defterlerini .CSV formatında alma seçeneği eklendi. 7.İnternet V.D.'ne giriş yapılan işlemler sonrasında programdan başka bir alandan internet V.D. İşlemi yapılırsa güvenli çıkış yapılamadı sorunu düzeltildi. 8.Banka Excel Aktarım modülünde fiş oluşturma şekli her evrak için ayrı fiş özelliği eklendi. 9.Muavinde çoklu fiş seçerek hesap kodu değiştirmek istenildiğinde, ekranda oluşan kayma sorunu düzeltildi. 10.Ofis Otomasyonu → Tahakkuk / Tahsilat / Ödeme sekmesindeki yazdırma dizayn yenilendi. 11.İnternet V.D. e-Arşiv Fatura Aktar modülünde bulunan önceden aktarılan kayıtları kontrol et butonunda bazı firmalarda gelen hata düzeltildi. 12.Bordro Personel → İzin, Ödeme, Avans tablosunda; 3-Ücretsiz izin seçildiğinde, eksik gün nedeni 26 seçince gelen hata düzeltildi. 13.Express Aktarımda fatura satırına masraf merkezi alanı eklendi. 14.Maaş excel → İş Bankası excel raporunda bulunan toplam tutar alanının "0,00" gelme sorunu düzeltildi. 15.Firma Bilgileri → Defter tasdik bilgileri → defter teslim tutanağı butonuna tıklayınca yaşanan donma sorunu düzeltildi. 16.Express aktarımda bulunan muhasebe fişi kesme seçenekleri hafızada tutularak bir sonraki girişinizde de aynı değerlerin otomatik olarak getirilmesi sağlandı. 17.Defter beyan sistemine, gider pusulası göndermede gelen hata düzeltildi. 18.Defter beyan sistemine, e-Arşiv Fatura göndermede gelen hata düzeltildi. 19.Express aktarımda, 1/8/18 Kdv oranlarına göre verilerin ayrı ayrı getirilmesi sağlandı. 20.İşe giriş ve çıkış kontrollerinde, bilgisayara kaydet seçeneği işaretliyken olan kontrol hatası düzeltildi. 21.Kdv Beyannamesi → Kod tablosunda No84t, No86t, No88t alanlarına detay olmayan hesap kodlarını tanımlama ve Tablo-10 İhraç Kaydıyla Teslimler tablosuna rakamların otomatik olarak getirilmesi sağlandı. 22.Anadolu Hayat BES başvuru ve tahsilat excel formatları yenilendi. 23.MuhSgk beyannamesindeki SGK bildirimleri tablosunda oranlama ile ilgili gelen hatalar düzeltildi. 24.Fiş yazdırma seçeneklerine, yeni şablon eklendi. Fiş Şekli; Detaylı (Sıralı) 25.e-Devlet'e giriş sorunu düzeltildi. 26.Geçici Vergi Beyannamesi damga vergisi güncellendi. 27.Binek oto demirbaş değerleri 2021 yılına göre güncellendi. 28.Bordro-Personel→ Sicil Bilgileri → Sigorta Sicil No alanına Ctrl + V ile yapıştırma özelliği eklendi. 29.İnternet vergi dairesi e-Arşiv Fatura aktarım modülünde, bazı faturaların mükerrer gelmesi sorunu düzeltildi. 30.Fiş İşlemleri → Otomatik Evrak Numaralandırma işleminde, belge türü 9 seçilmiş ise evrak numarası atma sorunu düzeltildi. 31.İzin cetveli modülünde yıllık izin hesaplamadaki sorunlar giderildi. 32.Bordro-Personel→ Sicil Bilgileri → Adı alanı 50 karaktere yükseltildi.

  • 1.Toplu işe giriş ve toplu işten çıkış ekranlarında sgk şifrelerinin otomatik olarak gelmeme sorunu düzeltildi.
  • 2.Muavin, hesap adı ve hesap kodu arama kısmı geliştirildi.
  • 3.Raporlu personel kontrolünde bazı kullanıcılarda yaşanan kontrol etmeme sorunu düzeltildi.
  • 4.Muhsgk beyannamesi → ekler → ar-ge kapsamında gelir vergisi stopajı teşvikine ilişkin bildirim tablosunda, terkin edilecek tutara ilişkin bilgiler (5746) tablosu cxgrid'e -çevrilerek yenilendi.
  • 5.Yardım butonu aktif hale getirildi.
  • 6.Adres etiket modülüne, unvana göre arama seçeneği eklendi.
  • 7.Programa girişteki kullanıcı adı karakter sayısı, 20 karaktere yükseltildi.
  • 8.E-smm'deki muhasebe fişi kesme uyarıları yenilendi. "gib''e iletilmemiş evraklar muhasebeleştirilemez. Belgenin başarılı (döküman imzalandı) durumundan sonra muhasebe fişi kes diyerek muhasebe fişinizi oluşturabilirsiniz."
  • 9.Bordro-personel → izin cetveli → raporlar → izin ve fazla mesai cetveli raporunda, izin kaydında listelenen tüm ayların rapora getirilmesi sağlandı.
  • 10.Muhsgk ve muhsgk-2 beyannameleri sgk bildirimleri tablosuna 52, 53, 54 ve 55 belge türleri eklendi.
  • 11.Bordro - personel modülünde bazı firmalarda gelen "per_bil_query: field 'sayilikanun7161kapsamında' not found" hatası giderildi.
  • 12.Fiş açıklama satırında altgr tuşu ile "₺€£$" işaretlerinin yazılabilmesi sağlandı.
  • 13.Banka excel → akbank txt formatı aktarım seçeneğinde yaşanan aktarılamama sorunu düzeltildi.
  • 14.İşletme defterinde tek satır olarak girilen bazı kayıtların defter beyan modülünde çift satır gelme sorunu düzeltildi.
  • 15.Giriş ekranına bağlı terminal sayısının görülmesi için alan eklendi.
  • 16.Muhsgk ve muhsgk-2 beyannameleri tahakkuk fişi ve hizmet listesi indirme ve ofis otomasyonunda gözükmeme sorunu düzeltildi.
  • 17.Muhsgk ve muhsgk-2 beyannameleri sgk bildirimleri tablosunda beyannameleri tekrar hazırladıktan sonra, bazı personellerde yaşanan g.V. Kesintisi alanın eksi gelme sorunu düzeltildi.
  • 18.Demirbaş modülü → demirbaş satış fişi kestikten sonra demirbaş listesindeki yenileme sorunu düzeltildi.
  • 19.2020 yılı üçüncü dönemde uygulanacak yeniden değerleme oranı ve tefe oranları eklendi.
  • 20.Express aktarımda dövizli faturaların, döviz tutarları kur değeri ile muhasebe fişine entegre edilmesi sağlandı.
  • 21.Muhsgk ve muhsgk-2 beyannameleri sgk bildirimleri tablosunda s.Sicil numarası ve t.C. Kimlik no alanlarına harf girişi engellendi, sadece sayı girişi yapılması sağlandı.
  • 22.Bordro - personel → bildirgeler/raporlar → 20. Belirsiz süreli iş sözleşmesi raporunda farklı şubenin sgk numarası gelme sorunu düzeltildi.
  • 23.Serbest meslek makbuzu entegrasyonunda stopaj oranının işletme defteri gider sekmesinde ilgili evrak satırındaki stopaj alanına otomatik getirilmesi sağlandı.
  • 24.Muavinde "fiş satırındaki hesap kodunu değiştir" butonundan işlem yapıldığında farklı bir hesabın hareketlerinin listeye gelmesi sorunu düzeltildi.
  • 25.Muavin ekranında fişleri toplu olarak seçip "fiş satırındaki hesap kodunu değiştir" işlemi yapıldığında ekranda oluşan donma ve bazı kolonlardaki beyaz görünme sorunu düzeltildi.
  • 26.Muhsgk ve muhsgk-2 beyanname sil işlemi yapıldığında sgk bildirimleri ek tablosunun silinmeme sorunu düzeltildi.
  • 27.Firma bilgileri → sayfa numaralandırma işlemindeki yazıcıdan çıktı alamama sorunu düzeltildi.
  • 28.Bordro → izin, ödeme, avans → personel izin cetveli kısmında ücretsiz izin girildiğinde eksik gün nedeni 26 seçilememe sorunu düzeltildi.
  • 29.Giriş ekranda bulunan uzak destek (ctrl + alt + t) butonuna uzak destek yeni ve eski versiyon seçenekleri eklendi.
  • 30.Zirve drive planlayıcı açılmama sorunu düzeltildi.
  • 31.Sgk işe giriş ve işten çıkış sayfalarına erişim sorunu düzeltildi.
  • 1.Demirbaş maliyet bedeli artırımı raporu aktif hale getirildi.
  • 2.Bordro tahakkuk fişinde, personel ücreti 0 ise boş fiş kaydetme ve diğer şubelere geçememe sorunu düzeltildi.
  • 3.E-smm firmasında yapılan tahakkukta mükellef giderine belge türü alanına 13- e-serbest meslek makbuzu, müşavirin gelir kaydına 10 - e-serbest meslek makbuzu olarak otomatik getirmesi sağlandı.
  • 4.Firmalar arası demirbaş kopyalama modülünde, kopyala ve değişiklikleri güncelle geliştirmesi yapıldı.
  • 5.Banka maaş excel listesine ziraat bankası eklendi.
  • 6.Kdv beyannamesinin "istisnalar - diğer iade hakkı doğuran işlemler" kulakçığının "tam istisna kapsamına giren işlemler" tablosuna 337 numaralı "türkakım gaz boru hattı projesine ilişkin anlaşmanın (9/h) maddesi kapsamındaki gaz taşıma hizmetleri" satırı eklendi.
  • 7.Nafaka ve icra takibi modüllerinde dosya açılış tarihine bugünden farklı bir tarih girildiğin de bilgisayar tarihine çevirme sorunu giderildi.
  • 8.Gelir kayıt alt türü; "yıllara yaygın inşaat ve onarım hakediş bedeli" seçeneği eklendi.
  • 9.Gider kayıt alt türü; "motorlu taşıtlar vergisi (gvk/40/5)" seçeneği eklendi.
  • 10.Muhsgk beyannamesi hazırlarken, bordrosu hazır olmayan personel var ise uyarı vermesi eklendi.
  • 11.Demirbaş kopyalama da kopyalanan demirbaşta; sabit kıymet kodu, sabit kıymet adı, birikmiş amortismanın tutarı ve yılı, satılan firma, satılan firma vergi/tc no alanları demirbaş kopyalama özelliğine eklendi.
  • 12.Firmalar arası demirbaş kopyalamada "kopyala (f2)" ve "vazgeç (esc)" klavye kısa yolları eklendi.
  • 13.Müşavir stok hareketlerinde evrak tarihi aynı olan kayıtlarda, enflasyon kaydının evrak kaydından sonra getirilmesi sağlandı.
  • 14.Kurum geçici, kanunen kabul edilmeyen giderlere eklenen kod tablosunun firmalar arası kopyalama özelliği eklendi.
  • 15.Belirsiz süreli iş sözleşmesi raporunda, rapora gelen tarihin belge tarihi alanından alınması sağlandı.
  • 16.E-defter lisansı olan programlarda yeni açılan kullanıcılarda, kullanıcı adı soyadı kısmı zorunlu doldurulacak alan haline getirildi.
  • 17.Bordro hazırlama ekranı personel satırındaki puantaj cetvelinde tüm günleri x: sayılmayan gün olarak giriş yapıldığında prim gününde 1 gün gelme sorunu düzeltildi.
  • 18.Kdv-1 beyannamesi → ekler →107 ve 111 kodlu indirim türleri için bildirimler tablosunda vergi/tc no alanında yazılanı silmek için klavyenin "backspace" tuşu ile silmesi sağlandı.
  • 19.Bordro-personel → personel izin cetvelinde izin baş. Tar.(f1)" klavyeden f1 yapılıp izin gün sayısını girip enter'a basınca; izin bitiş tarihine 30.12.1899 atma sorunu düzeltildi.
  • 20.Muhsgk ve muhsgk2 beyannamelerinde sgk bildirimleri sekmesinde ilk soyadı alanı kaldırıldı.
  • 21.Bordo paketine muhsgk2 beyannamesi eklendi.
  • 22.Genel muhasebe → fiş işlemleri → fiş arama bilgileri ekranına evrak numarası mükerrer olan fişleri listeleme özelliği eklendi.
  • 23.İşletme defteri tam istisna kodu alanına 337 numaralı "türkakım gaz boru hattı projesine ilişkin anlaşmanın (9/h) maddesi kapsamındaki gaz taşıma hizmetleri" seçeneği eklendi.
  • 24.Express aktarımda ctrl+enter özelliği eklenerek boş olan satıra üstteki kaydın kopyalanması sağlandı.
  • 25.İşletme defteri, belge türü: 20-e-müstahsil makbuzu seçeneğinde; alış türü: normal alım, gider kayıt türü: indirilecek giderler, gider kayıt alt türü: çalışan tedavi ve ilaç gideri (gvk 40/2), diğer (gvk 40/1), diğer sarf malzeme giderleri ( gvk 40/1), ofis giderleri(çay, kahve, şeker, temizlik vb.) (gvk 40/1), hal komisyoncusu alımı seçenekleri eklendi.
  • 26.Defter beyan uygulamasına kısmi istisna kodları eklendi.
  • 27.İşletme defteri, belge türü: z raporu seçildiğinde, tam istisna kodu alanı eklendi.
  • 28.Bordro personel meslek kodları güncellendi.
  • 29.Binek otomobil amortisman ve giderlerine getirilen sınırlamalara dair demirbaş modülünde amortisman ve alış kaydında düzenleme yapıldı.
  • 30.Kdv-2 beyannamesi kod tablosuna 10'dan fazla hesap kodu tanımlama alanı eklendi.
  • 31.Muhsgk ve muhsgk-2 beyannamelerinde sgk bildirimleri tablosunda bulunan personelleri düzenle modülüne ctrl+enter tuşları ile üstteki veriyi bulunduğu kolona kopyalama özelliği eklendi.
  • 32.Fiş girişinde; açıklama, stok kodu, şube, masraf merkezi alanlarına ctrl + f5 tuşları ile alt satırlara kopyalama özelliği eklendi.
  • 31.Kıdem tazminatı modülüne, ek ödemeler ile ilgili alanlar eklendi ve ilgili modül geliştirildi.
  • 32.Yeni e-paket sayfası beyanname kontrol bölümünde, renklendirme ve evet hayır seçeneklerinde geliştirme yapıldı.
  • 33.Fiş bölme seçeneği geliştirilerek fiş içerisindeki, farklı evrak tarihlerine göre fiş tarihi oluşacak şekilde; fiş tarihini evrak tarihinden al seçeneği eklendi.
  • 34.Muhsgk ve muhsgk-2 beyannamelerinde sgk bildirimleri tablosu geliştirilerek tüm alanlarda filtreleme yapma özelliği eklendi.
  • 35.Bordro → bildirgeler/raporlar → 35.Firma personel listesi (belirtilen ay) ve 36.Firma personel listesi (genel) raporlarındaki, filtre seçeneklerine 07252 kanun numarası eklendi.
  • 36.Hesap planı cash sistemi değiştirildi. Bazı firmalarda yaşanan hesap bakiyesi gelmeme sorunu düzeltildi.

  Müşavir bölüm

  • İşletme ve Serbest Meslek defterinde evrak numarası tamamlama seçeneği eklendi. (ZRV/17 enter tuşuna bastığınızda otomatik evrak numarasını tamamlayacak ZRV2020000000017)
  • Demirbaş satış muhasebe fişi kesme işleminde, aratma ile seçilen demirbaştaki kaydın konumlandığı demirbaş kısmında düzeltme yapıldı.
  • Smm Modülünde e-smm kullanıcıları için Gib evrak numarası alanı eklendi ve entegresi gib evrak no üzerinden sağlandı.
  • Express aktarımda, kapatılacak hesap kodunu boş satırlara ekleme seçeneği düzeltildi.
  • Banka maaş excel'de ücreti 0 olan personellerden dolayı gelen hata düzeltildi.
  • Ücretsiz İzin bildirimi XML (Covid-19) formunda, bazı datalarda firma unvan ve adres bilgilerinin xml içeriğine eksik gelme sorunu düzeltildi.
  • işten çıkış nedeni, 35-6495SK nedeniyle devlet memurluğuna geçiş ve 38 Doğum nedeniyle işten ayrılma maddelerinin eklenmesi sağlandı.
  • MUHSGK ve MUHSGK-2 beyannamelerinde ekler kısmında bulunan G.V.K. 4691 Madde Kapsamına İlişkin Bildirim tablosunda teknopark bölge adlarına; 158-Zonguldak Teknopark-Zonguldak, 159-Sağlık Bilimleri Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Sağlık Teknokent-İstanbul, 160-Niğde Teknopark-Niğde, 161-Balıkesir Teknokent-Balıkesir, 162-Kapadokya TGB-Nevşehir, 163-Sıtkı Koçman Üniversitesi TGB -Muğla, 164-Kastomonu Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi seçenekleri eklendi.
  • Express aktarımda, seçilen ay harici kayıt getirme sorunu ve bazı ayların gönderilen kısmında veri gelmeme sorunu düzeltildi.

  Müşavir Bölümde Yapılanlar

  • GEKAP Beyannamesi için 6 aylık dönem tipi seçeneği eklendi.
  • Gelir Geçici Beyannamesi beyannamesi 18.sürüm güncellemesi yapıldı.
  • Serbest meslek makbuzu modülünde e-smm kullanıcıları için geliştirmeler yapıldı.
  • Durum kolonunun makbuz numarası kolonunun yanına alınması,
  • Entegre edildi mi: E? kolonunun eklenmesi,
  • İlgili evrakta sağ tuş muhasebe fiş kes seçeneği eklenmesi,
  • Genel makbuz oranlarındaki stopaja yazılan orana göre firmaya özel makbuz oranı kısmının otomatik doldurulması sağlandı.
  • Aylık Sigorta Primleri Bildirgesi raporunda eksik gün kısmındaki veride kçö'yü dahil edecek şekilde rapor düzeltmesi sağlandı.
  • Serbest meslek makbuzu hazırlamada yazılan makbuz açıklaması, smm raporlarındaki açıklama kısmına getirilmesi sağlandı.
  • İşletme defterinde, entegre edilen serbest meslek makbuzunun işletme defteri gelir kaydında, gelir türlerini otomatik olarak atması sağlandı.
  • Bordro - Personel → Sicil bilgileri kısmındaki personel resimlerinde tek resim gelme sorunu düzeltildi.

  Müşavir Bölümde Yapılanlar

  • Serbest meslek makbuzu modülünde e-smm kullanıcıları için geliştirmeler yapıldı.
  • Durum kolonunun makbuz numarası kolonunun yanına alınması,
  • Entegre edildi mi: E? kolonunun eklenmesi,
  • İlgili evrakta sağ tuş muhasebe fiş kes seçeneği eklenmesi,
  • Genel makbuz oranlarındaki stopaja yazılan orana göre firmaya özel makbuz oranı kısmının otomatik doldurulması sağlandı.
  • Aylık Sigorta Primleri Bildirgesi raporunda eksik gün kısmındaki veride kçö'yü dahil edecek şekilde rapor düzeltmesi sağlandı.
  • Serbest meslek makbuzu hazırlamada yazılan makbuz açıklaması, smm raporlarındaki açıklama kısmına getirilmesi sağlandı.
  • İşletme defterinde, entegre edilen serbest meslek makbuzunun işletme defteri gelir kaydında, gelir türlerini otomatik olarak atması sağlandı.
  • Bordro - Personel → Sicil bilgileri kısmındaki personel resimlerinde tek resim gelme sorunu düzeltildi.