Depremden etkilenip zarar gören Mali Müşavirlerimize, 2023 yılı sonuna kadar Zirve Nova 2.0 Online Muhasebe Programı’nın kullanımını ücretsiz olarak sunacağız. Detaylar için tıklayın.
Bizi Arayın
Satış | Ankara

0 (312) 473 30 33
Satış | İstanbul
0 (216) 550 65 65
Teknik Destek
0 (312) 473 28 00

Zirve Müşavir Paketi SQL

Zirve Müşavir Paketi SQL

Son Versiyon: 06.03.2023 tarihli ve 06032023-06.6 numaralı versiyondur.

  • Gelir vergisi beyannamesi 21.Versiyon geliştirmeleri yapıldı.
  • Beyanname kontrol'e tarih aralığı eklendi.
  • İşe giriş ve işten çıkış yapılan personellerde meslek kodlarının otomatik aktarılmama sorunu düzeltildi.
  • Gelir vergisi beyannamesinde, kazanç bildirim detayı, ücretlere ilişkin bildirim tablosuna İnd. / Kanunla Kur. Emkli Snd. ile 506.Say. Sos.Sig.Kan. Gec.20.Mad. Blrtlen Sndk. Ödenen Diğer Aidat ve Primler alanı eklendi.
  • Müşavir banka entegrasyonu, banka eklememe ve eklenmiş bankalarda sorgulama yapılmama sorunu düzeltildi.
  • Ba/bs formaları 8.Versiyon güncellemesi yapıldı.
  • Turizm beyannamesi 2.Versiyon güncellemesi yapıldı.
  • BA/BS Formaları 8.Versiyon güncellemesi yapıldı.
  • Turizm Beyannamesi 2.Versiyon güncellemesi yapıldı.
  • İvedik vergi dairesi eklendi.
  • Meslek kodları listesi güncellendi.
  • Express aktarım, Mikrogrup özel entegratörlüğünden indirilen faturalarda reddedilen ticari faturaları ve iptal edilen e-Arşiv faturaların listeye gelmemesi sağlandı.
  • Sgk kontrol alanında işe giriş- çıkış bildirge kontrolünü yaparken personellerin listeye gelmeme sorunu düzeltildi.
  • Bordro modülünde asgari ücret devir vergisi matrahını ilgili aya eklememe sorunu düzeltildi
  • Express aktarım, zirve portaldan aktarılan bazı faturalarda evrak numarası gelmeme sorunu düzeltildi.
  • Teknoloji geliştirme bölgeleri listesine, 170-171-172-173-174-175-176 kodları eklendi.
  • Bordro-> izin cetveli, yıl seçim alanına 2021 ve 2022 yılları eklendi.
  • Mizan alma seçeneklerinden alt hesaplar görünmesin ve bakiyesiz hesaplar görünmesin seçildiğinde, mizandaki filtreleme sorunu düzeltildi.
  • Bordroda personel durumuna geçersiz karakter girişi yapıldığında, yeni personel girişi yapılırken programın hataya düşmesi sorunu düzeltildi.
  • Kdv4 beyannamesinde beyan edilecek bilgim bulunmamaktadır seçeneği ile beyanname kaydedememe sorunu düzeltildi.
  • İşletme defterinde "ctrl + sol yön tuşuna" basıldığında satır başına konumlanmama sorunu düzeltildi.
  • Muhsgk ve muhsgk2 beyannamesi 044 tür kodu eklendi.
  • 2023 yılı resmi tatil günleri eklendi.
  • Muhtasar beyannamesi çalışan bilgileri tablosunda, vergi 3 aylık ve şubeli firma olan datalarda gelir vergisi kesintisi toplamındaki sorun düzeltildi.
  • Kdv 1 beyannamesi -> ekler -> tam ve kısmi istisnalara ilişkin bildirim tablosunda, 0 (sıfır) ile başlayan vkn girişindeki sorun düzeltildi.
  • Kdv 1 beyannamesinde, kısmı tevkifat uygulaması kapsamındaki işlemlere ait bildirim tablosunda, otomatik doldur ile kayıtlı olan fişlerden tek fişi listeye getirme sorunu düzeltildi.
  • Kdv 1 beyannamesi yurtiçi alımlara ilişkin kdv alanında hatalı tutar gelme sorunu düzeltildi.
  • Turizm beyannamesinde, seyahat acenteleri işletmeleri bildirimdeki hesaplanan turizm payı değeri düzeltildi.
  • Yeni e-paket sayfasında beyanname kontrol ekranında bazı firmaların çift gözükme sorunu düzeltildi.
  • Beyanname pdf indirme işlemi yapılırken muhsgk olmayan firmalarda şubelerin atlatılması sağlandı, böylece şube muhtasarı ayrı işaretli olan firmalarda işaretli şube sayısı kadar beyanname ve tahakkuk indirme sorunu düzeltildi.
  • Yeni e-paket sayfasından, firmaya ait beyannameleri ve tahakkukları tek e-postada göndermesi sağlandı
  • Hızlı menü çubuğundan turizm beyannamesi açıldığında farklı konumda açma problemi düzeltildi.
  • Belge türü 12 (geçici 20.Madde sandık) kodu eklendi.
  • Bordro -> sgk kontrol, eski izin listesi, bordro ve nafaka ekranları cx grid'e çevrilerek yenilendi.
  • Meslek kodları listesi güncellendi.
  • Şubeler arası personel kopyalama işleminde a.Ü. Devir vergi matrahı alanının kopyalanması sağlandı.
  • Ayın 15'i ile bir sonraki ayın 14'ü arası bordro hazırlamada 27103 kanun numarasından yararlanan personelde işveren sgk istisnasındaki sorun düzeltildi.
  • Kıdem ve ihbar tazminatında net günlük ücret alan personellerin hesaplama sorunu düzeltildi.
  • Eksik gün nedeni girildiği alanlarda rakamsal değerler dışındaki karakterlerin veri girişi engellendi.
  • Bordro modülünde eksik çalışma saati girilmiş personelin bordrosunu hazırlanmış bordroyu düzelt kaydet işlemi yapıldığında prim günü değişmesi sorunu düzeltildi.
  • Halk bankası maaş excel'inde, icra kesintisi olan personellerde hatalı tutar değeri atma sorunu düzeltildi.
  • Karşıt inceleme tutanağında önceki yıllara ait tutanak varsa tutanağın üzerine tıklanınca tarihlerin silinme sorunu düzeltildi.
  • İşletme defteri, hesap özeti, beyannamede dönemi kısmında temmuz, ağustos, eylül seçildiğinde, gelir geçici beyannameye yapıştır ve gelir geçici beyannameye geç butonları pasif yapıldı.
  • İşletme defteri -> gider işlemleri-> gümrük beyanname no alanı 18 karaktere çıkartıldı.
  • Hesap planında hesap kodu detay e/h kısmı evet olarak değiştirildiğinde programın hataya düşme sorunu düzeltildi.
  • Fiş işlemlerinde bulunan fiş detay tablosundaki kolonların yer değiştirmesi sağlandı.
  • Hesap planında vergi/tc no alanı seçilip, carileri internetten sorgula denildiğinde açılan sorgulama ekranında vergi/tc no değerinin otomatik gelmesi sağlandı.
  • Genel muhasebe fiş işlemleri shift ile toplu fiş seçimi yapıp yazdırma işlemi yapıldığında gelen hata düzeltildi.
  • Genel muhasebe, fiş girişi ekranında ctrl+a kısayolu ile fiş açıklaması alanının açılmama sorunu düzeltildi.
  • Hesap planında bulunan boş hesapların shift ile seçip silme işleminde geliştirme yapıldı.
  • Hesap planında aylık özet alındığında "ilk harfe göre arama özelliğini düzenle" kısmı işaretli ise hesap kodu alanına sürekli 100 kasa gelme sorunu düzeltildi.
  • Banka excel aktarımında garanti bankası pdf aktaramama sorunu düzeltildi.
  • Banka excel aktarımında vakıf katılım bankası pdf aktaramama sorunu düzeltildi.
  • Banka excel aktarımında şeker bank pdf aktaramama sorunu düzeltildi.
  • Banka excel aktarımında albaraka pdf aktaramama sorunu düzeltildi.
  • İnternet vergi dairesi fatura aktarımında, her fatura ayrı fiş seçeneğinde bazı faturaları birleştirerek muhasebe fişi kesme sorunu düzeltildi.
  • Dönem sonu stok değeri tablosunda, otomatik hesapla butonunun çalışmama sorunu düzeltildi.
  • KDV 1 beyannamesinde, Kısmı Tevkifat Uygulaması Kapsamındaki İşlemlere Ait Bildirim Tablosunda, Otomatik Doldur ile kayıtlı olan fişlerden tek fişi listeye getirme sorunu düzeltildi.
  • KDV 1 beyannamesi yurtiçi alımlara ilişkin KDV alanında hatalı tutar gelme sorunu düzeltildi.
  • Dönem sonu stok değeri tablosunda, otomatik Hesapla butonunun çalışmama sorunu düzeltildi.
  • KDV1 beyannamesinde bulanan 627-Demir-Çelik Ürünlerinin Teslimi tevkifat kodu 5/10 olarak güncellendi.
  • KDV2 beyannamesinde bulanan 227-Demir-Çelik Ürünlerinin Teslimi tevkifat kodu 5/10 olarak güncellendi.
  • İşletme defterinde hesap kodu seçilip, bir alt satıra geçildiğinde farklı bir hesap kodu girilse de önceki kayıttaki bilgileri getirme sorunu düzeltildi.
  • Hesap kodu bilgi girişi tablosunda, kdv hesap kodu alanındaki filtreleme sorunu düzeltildi.
  • Hesap planında yeni hesap açtıktan sonra, hesap kodu alanına hesap kodu bilgi girişi /düzeltme penceresi haricinde düzeltme yapılamaması sağlandı.
  • Cari modülde bulunan muhasebe hesap kodu alanının da f1 ile hesap planına bağlanıp yeni hesap açılmak istediğinde hesap açmama sorunu düzeltildi.
  • Express aktarım paraşüt modülünde, satır bazlı tevkifat değerlerinin alınması ve muhasebeleştirilmesi sağlandı.
  • Express aktarım paraşüt modülünde, eksik kayıt indirme sorunu düzeltildi.
  • Karlılığa göre dönem sonu stok hesabı penceresinde dönem seçip pencereyi kapatıp tekrar açtığımızda dönem bilgilerinin gözükmeme sorunu düzeltildi.
  • Dövizli mizan alma seçeneğinde filtreleme yapınca programda yaşanan kilitlenme sorunu düzeltildi.
  • Irgat'a firma gönder modülünde firmalar listesine aktif olan firmaların getirilmesi sağlandı.
  • Irgat'a firma gönderme modülünde, firma unvanının tamamı ve mükellefiyet türü alanının gönderimi sağlandı.
  • Kurum geçici vergi beyannamesi, matrah bildiriminde bulunan üretim kazanç alanının xml içerisindeki satırı düzenlendi.
  • Gib e-beyanname paket gönderme duyurusuna istinaden, e-beyanname paket gönderme geliştirmeleri yapıldı.
  • Express aktarım paraşütten indirilen faturalarda bazı günlerde fatura indirmeme sorunu düzeltildi.
  • Genel muhasebe ->hesap planı -> aylık özette seçilen hesabın aylık hesap özetinin yazdırılamama sorunu düzeltildi.
  • Veri yoğunluğu olan firmalarda hesap planında hesap arama kısmı hızlandırıldı.
  • 627-demir çelik ürünlerinin teslimi tevkifat oranı 5/10 olarak güncellendi.
  • Fiş işlemlerinde bulunan fiş açıklaması alanına, fişi düzeltmeye almadan işlem yapılabilmesine izin verildi.
  • Fiş işlemleri ekranında, fiş ayrıntısı tablosunda başlıklara tıklandığında yaşanan donma sorunu düzeltildi.
  • Fiş işlemlerinde bulanan Fiş Kilitli mi? Kolonuna E/H değerlerinin yazılmama sorunu düzeltildi.
  • Fiş işlemlerinde, 10 Günlük Fark uyarı fiş tablosunda, fiş bölme işleminde konumlanmama sorunu giderildi.
  • Fiş işlemleri, fiş arama kısmında fişi seçip yazdır işlemi yapıldığında tüm fişleri yazdırma sorunu düzeltildi.
  • Fiş işlemleri, fiş arama kısmında fişi seçip ödeme şekli verildiğinde tüm fişlere ödeme şekli atma sorunu düzeltildi.
  • Genel muhasebe hesap planında, yeni hesap açıldığında hesap kodu sonunda boşluk varsa otomatik silmeme sorunu düzeltildi.
  • Muavin -> Excel (Ctrl+Shift+L) ile Muavin excel'e alındığında bakiye alanının gelmeme sorunu düzeltildi.
  • Express Aktarım, Mikrogrup portaldan aktarım seçeneğinde ihracat faturalarının inmeme sorunu düzeltildi.
  • İşletme defteri fiş girişinde, hesap planında tanımlanan değerleri atmama sorunu düzeltildi.
  • Kıdem tazminat bordro sayfasında, personel değişiminde tutarın farklı gelme sorunu düzeltildi.
  • Firma bilgileri -> e-işlemler butonu altında "ırgat'a firma gönder" modulü eklendi.
  • Express aktarım, zirve drive fatura özelliği eklendi.
  • Müşavir banka entegrasyonu, banka tablosuna döviz cinsi kolunu eklendi.
  • Müşavir banka entegrasyonu, banka tanım tablosuna hesap kodu alanı eklendi.
  • Müşavir banka entegrasyonu, hareketler tablosuna bakiye alanı eklendi.
  • Express aktarım modüllerinde sağ klik fatura göster özelliği eklendi.
  • Express aktarım, gönderilen faturada gelir vergisi olan faturaların muhasebeleştirme sorunu düzeltildi.
  • Express aktarım (paraşüt), kategorisiz (evrak numarası olmayan) evrakları listeye getirmemesi sağlandı.
  • Express aktarım (stoksuz) entegre edilen fiş açıklamalarında düzeltmeler yapıldı.
  • Express aktarımdan kaydedilen fişlerde düzeltmeye alınınca, kapatılacak hesap koduna son satırdaki hesap kodu gelmesi sorunu düzeltildi.
  • Express aktarım, paraşüt sitesine giriş yapılabilmesi sağlandı.
  • Express aktarım (zirve), gelen faturaların aktarımında rüsum tutarının indirilmesi sağlandı.
  • Express aktarım (zirve), gelen faturaların aktarımında rüsum tutarı muhasebe kodu alanı açıldı.
  • Muhsgk-2 otomatik e-paket gönderme işlemindeki sorun düzeltildi. (firma bilgilerini güncelle (f11) işlemi yapılmalı.)
  • Bordro modülünde ayarlar bölümünde eklenen ek ödeme tanımlarında "e-bildirge gönderiminde maaşa mı ilave edilecek e/h" kısmında evet seçeneği seçildiğinde, hayır seçilen tanımlamaları muhsgk beyannamesinde "ek ödeme" sütununa getirmeme sorunu düzeltildi.
  • Bordro bölümünde icra kesintisi yaparken bes tutarını düşmeden önce hesaplanan net ücreti üzerinden 1/4 oranında icra kesintisi yapması sağlandı.
  • Ayın 15'i ile bir sonraki ayın 14'ü arası bordro hazırlamada asgari ücret devir vergisi istisnasını hatalı hesaplama sorunu düzeltildi.
  • Kdv1 beyannamesi modülünde firma değiştir yapıldığında ihraç kayıtlı teslimler tablosunun doldurulma işleminin çalışması sağlandı.
  • İnternet vergi dairesinden indirilen evrakların, haftalık seçeneği ile fiş kesilmesi sağlandı.
  • Fiş işlemleri modülü cxgrid'e çevrilerek yenilendi.
  • Fiş girişinde hesap kodunda caps lock kapalıyken, ayarlarda işaretlenen seçeneğe göre büyük küçük harf duyarlılığı yapılması sağlandı.
  • Genel muhasebe banka excel aktarımında döviz kurları tablosunda işaretlenen kurun getirilmesi sağlandı.
  • Muavin yazdırmada kağıt şekli dik, font boyutu 7 seçildiğinde evrak numarası sığmama sorunu düzeltildi.
  • Genel muhasebe -> ayarlar -> 2. Ayar bilgileri, firmaya özel kaydedilebilsin seçeneği aktif hale getirildi.
  • Genel muhasebe –> muavin den herhangi bir hesap koduna çift tıkladıktan sonra ctrl shift x ile excele attığımız zaman borç-alacak kısımlarının doğru gelmesi sağlandı.
  • İşletme defterinde kayıt sırasında belge türü girişi yapmadan satış türü girişi yapılmaması sağlandı.
  • İşletme defterinde gelir kısmına stopaj kodu el ile yazıldığında stopaj tutarını atması sağlandı.
  • İşletme firmasında ayar ve tuş bilgileri sütun atlama seçeneklerinin doğru çalışması sağlandı.
  • İşletme defteri hızlı fiş girişinden hemen sonra enter tuşu aktif halde çalışması sağlandı.
  • İşletme defterinde ctrl + f5 tuşu çalışması sağlandı.
  • İşletme modülünde belge türü, satış türü, kayıt türü bölümlerinde 2 haneli seçim kodlarının kaydedilmesi sağlandı.
  • İşletme defterinde hesap planındaki tevkifat kodları ile gelir kaydındaki tevkifat kodları arasındaki farklılıklar giderildi.
  • Amortisman hesaplama kısmında, enflasyon düzeltmesi yapılmış demirbaşın değeri hesaplanırken demirbaş kartında yazan oran kullanılması sağlandı.
  • Aynı dönem içinde alınmış ve satılmış olan kıst amortisman olan demirbaşın amortisman ayrılmama sorunu düzeltildi.
  • Kayıt aktar uygulamasında, luca'dan alınan işletme defteri kayıtlarının aktırılamama sorunu düzeltildi.
  • Kayıt aktar uygulamasında, luca'dan alınan personel kayıtlarının aktırılamama sorunu düzeltildi.
  • Pos kontrol işleminde sorgulanan değerin 0.00 tl gelmesi sorunu düzeltildi.
  • E-arşiv 2000/5000 fatura aktarımında tevkifatlı faturaların muhasebeleştirilmesindeki hata düzeltildi.
  • POS kontrol işleminde sorgulanan değerin 0.00 TL gelmesi sorunu düzeltildi.
  • e-Arşiv 2000/5000 fatura aktarımında tevkifatlı faturaların muhasebeleştirilmesindeki hata düzeltildi.
  • POS kontrol işleminde sorgulanan değerin 0.00 TL gelmesi sorunu düzeltildi.
  • 1.Ayın 15'i ile bir sonraki ayın 14'ü arası bordro hazırlamada asgari ücret devir vergisi istisnasını hatalı hesaplama sorunu düzeltildi.
  • 2022 /2. Dönem yeniden değerleme oranları güncellendi.

  • Kdv 1 beyannamesinde "kısmı tevkifat uygulaması kapsamındaki işlemlere ait bildirim" tablosunda şahıs firmaları için eklenen vkn kontrolü kaldırıldı.

  • %100 DPI ölçeğinde tam ekran yapıldığında, fontların büyüme oranı düşürüldü.
  • Kurum Geçici Vergi Beyannamesi, güncellemeleri yapıldı.
  • Bordro hazırlama sayfasına Asgari Ücret Devir Vergi Matrahı alanı eklendi.
  • İnternet Vergi Dairesi sayfası otomatik giriş sorunu düzeltildi.
  • İşletme defteri, hesap planı yoğun olan datalardaki yavaşlık sorunu düzeltildi.
  • İşletme defteri, express aktarım butonu eklendi.
  • Genel muhasebe -> fiş işlemleri ekranına e-defter fiş kontrolü butonu eklendi.
  • Muhsgk beyannamesi -> ekler -> işyeri bilgileri sekmesinde ticaret sicil müdürlüğü alanı seçilebilir liste haline getirildi.
  • Express aktarım mikrogrup portal seçeneği eklendi.
  • Mikrogrup portal seçeneğinde durumu hatalı sistem olan faturaların listeye gelmemesi sağlandı.
  • Express aktarım(stoksuz) modülüne indirilen faturaların alt satırda kayıt sayısı ve tutar toplamları satırı eklendi.
  • Express aktarım paraşüt fatura aktarımı modülünde faturaları indirip aktarım yaptıktan sonra açıklama kısmının hatalı gelmesi sorunu düzeltildi.
  • Express aktarım mikro' da giden e-arşiv faturalarını programa eksik aktarma sorunu düzeltildi.
  • E-defter fiş kontrolü modülüne nasıl yapılır butonu eklendi.
  • E-defter fiş kontrolünde belge türü 8 ve evrak numarası olmayan evraklar için uyarı vermesi sağlandı.
  • İnternet vergi dairesi e-arşiv fatura modülüne indirilen faturalar için toplam satır eklendi.
  • E-arşiv 2000 - 5000 fatura aktarım modülünde faturaları indirdikten sonra şubat ayında on günlük ve on günlük ( 31.Günüde son fişe dahil et) denildiğinde muhasebeleşmesi sağlandı.
  • Halkbank banka pdf aktarımı yeni şablona göre güncellendi.
  • Muhsgk ve muhsgk2 beyannameleri, sgk bildirimleri sekmesinde, puantaj 1 ve puataj 2 de olan ek ödemelerin listeye gelmesi sağlandı.
  • Kdv beyannamesinde damga vergisi tutarının ilgili tahakkuka getirmesi sağlandı.
  • Kdv 1 beyannamesi -> tablo 2 'kısmı tevkifat uygulanan işlemler' kısmına manuel veri girişi yapıldığında sonuç hesaplarına yansımama sorunu düzeltildi.
  • Yevmiyeyi excele almada tutarların detay kısmına gelme sorunu düzeltildi.
  • E-arşiv fatura aktarılmak istenildiğinde bazı datalarda faturalarda eşleştirme yapılmadığı için çift gelme sorunu düzeltildi.
  • Hesap planı, cari bilgi girişi ekranı yenilendi.
  • Hesap planı, hesap kodu bilgi girişi ekranı yenilendi.
  • Hızlı fiş oluşturamama hatası düzeltildi.
  • Üstad fiş aynı evrak numarası kontrolü hata olarak değil uyarı olarak gösterildi ve kapatılma butonu eklendi.
  • Bazı datalarda yevmiye defterini excel'e aktarıldığında gelen 'varchar değeri '31.12.1899' int veri türüne dönüştürülürken işlem başarısız oldu' hatası düzeltildi.
  • Özel hesap dönemi olan firmalarda bordro tahakkukunu döneme göre doğru yıla fiş oluşturması sağlandı.
  • İşletme defteri -> indirilecek kdv listesi raporunda alınan mal hizmet miktarı değerinin rapora gelmesi sağlandı.
  • İşletme defterinde delete tuşuna basıldığında kaydın silineceğine dair uyarı verildi.
  • İşletme defterinde ayarlardan stopaj kısmı alanını açıldığı halde gelir kaydı yaparken stopaj oranı kısmı görünmeme hatası düzeltildi.
  • İşletme defteri stopaj kodu alanına 066-tam mükellef sermaye şirketlerince kendi hisse senetlerinin veya ortaklık paylarının iktisap edilmesi (gvk md 94) kodu eklendi.
  • İnteraktif vergi dairesinden borç ödeme işlemi gerçekleştirilememe hatası düzeltildi.
  • Dpı %200 olunca giriş ekranında düğmelerin görüntülerinin bozulması düzeltildi.
  • Faaliyet kod tehlike sınıfları eklendi.
  • Çift ekran çalışırken ekranlar eşit değilse program açılırken yukarıda konumlanma durumu düzeltildi.
  • 2022 yılı temmuz ayı ücret istisnalarına ilişkin düzenlemeler yapıldı.
  • Gelir geçici vergi beyannamesi 20.versiyon güncellemesi yapıldı.
  • Online banka entegrasyonunda ekle butonuna basıldığında oluşan hata düzeltildi.
  • Tevkifat kodları ve tam istisna kod listesi güncellendi.
  • Dövizli fişlerde kur tablosunda satış seçildiğinde, fişlerde alış kur değeri gelmesi sorunu düzeltildi.
  • Ayın 15 ile bir sonraki ayın 14'ü arası bordro hazırlamada, hayat ve sağlık sigortasından kaynaklı vergi indiriminin eksi gelme sorunu düzeltildi.
  • Bazı datalarda kıdem tazminatı bordrosu veya ihbar tazminatı bordrosu hazırlandığında programda görülen kilitlenme sorunu düzeltildi.
  • E-defter fiş kontrolü modülünde belge türü 8-diğer seçilen ve evrak numarası olmayan fiş ile ilgili uyarı vermesi sağlandı.
  • Kurum geçici beyannamesinde ekler indirimli kurumlar vergisi tablosundaki hata düzeltildi.
  • Kurum geçici vergi beyannamesi 31.Versiyon güncellemesi yapıldı.
  • Genel muhasebe, ayarlar/kısa yollar modülü yenilendi.
  • Express aktarım, tevkifatlı satış muhasebe kaydında yaşanan sorun düzeltildi.
  • Express aktarım (stoklu) modülde fiş kesme biçimi alanında son kullanılan değerin hafızada kalması sağlandı.
  • Express aktarım (paraşüt) sağ klik fatura göster özelliği eklendi.
  • Express aktarım (zirve), indirimli faturaların muhasebeleştirilmesindeki hata düzeltildi.
  • Express aktarım modülünde, geçmiş yıllardan hesap kodlarını kopyalama seçeneği eklendi.
  • 5000/30000 tl e-arşiv buton adları 2000/5000 tl olarak güncellendi.
  • Ziraat katılım pdf aktarım için banka pdf seçeneklerinde bulunan ziraat pdf-2 seçeneği güncellendi.
  • Halk bankası, banka pdf aktarılmama sorunu düzeltildi.
  • Albaraka, banka pdf seçeneği eklendi.
  • Bordroda sabit oranlı gelir vergisi seçilerek hazırlanan bordrolarda net ücret alan personellerin brütündeki hesaplama sorunu düzeltildi.
  • Bordro personel modülünde, izin cetveli raporunda yıl seçimi filtresine 2021 yılı eklendi.
  • Personel seçildikten sonra, bordro sayfasında başka modül açılıp kapandığında aynı personel konumunda kalması sağlandı.
  • Ücret pusulası raporunda, saatlik personeller için çalışma günü ve sigorta saati alanına gelen değerlerdeki hata düzeltildi.
  • Maaş tipi ayın 15'i ile bir sonraki ayın 14'ü arası seçeneğinde damga vergisindeki hesaplama hatası düzeltildi.
  • Bordro personel modülü, sabit oranlı gelir vergisi alanına 15 seçeneği eklendi.
  • Raporlu personel kontrolü modülünde, zirveye rapor kaydı ekle butonu aktif hale getirildi.
  • 7326 matrah artırımı modülündeki, değerleme öncesi net aktif değer (c) hesaplama düzeltildi.
  • Bazı datalarda fiş işlemlerinde gezinirken yaşanan yavaşlık sorunu giderildi.
  • Bazı datalarda fiş yazdırmadaki kitlenme sorunu düzeltildi.
  • Fiş yazdırma ayarlarına “açıklamaya döviz kuru eklensin” seçeneği eklendi.
  • Kdv 1 beyannamesinde muhasebe fişi oluşturma işleminde fiş onayı varsa, muhasebe fişi oluşturması engellendi.
  • Hesap planında, hesap kodu bilgi girişi/düzeltme sayfasında stopaj belge türü s.M.M. Makbuz seçildiğinde ilgili verinin kaydetmeme sorunu düzeltildi.
  • İşletme defteri, tevkifat oranı satırında f1 ile açılan tablodaki tevkifat kodları güncellendi.
  • İşletme defteri internet vergi dairesinden faturaların aktarımında, firma defter türü serbest meslek ise 161 değeri yazılacak şekilde düzenlendi.
  • İşletme defteri modülünde hesap planı kullanan firmaların kayıt işlemlerinde yavaşlık sorunu düzeltildi.
  • E-beyanname indirirken muhsgk “hizmet” ve “tahakkuk” pdf dosya isimleri şubelere ait ise merkez yerine şubenin ismi yazması sağlandı.
  • Personel kartına, asgari ücret istisnası uygulanmasın seçeneği eklendi.
  • Kurumlar vergisi beyannamesi 24.versiyon güncellemesi yapıldı.
  • 2022 yılı geri kazanım katılım payı beyannamesi tutarları ve 4.versiyon güncellemesi yapıldı.
  • Gelir geçici vergi beyannamesi 19.versiyon güncellemesi yapıldı.
  • E-defter fiş kontrolü modülü eklendi. E-defter oluşturmadan önce, yevmiye kayıtlarına ait hata ve uyarıların tespit edilebilmesi ve bu düzeltmeleri nasıl yapabileceğine dair bilgilerin sunulduğu modüldür.
  • Gelir vergisi beyannamesi -> ekler -> ortaklar -> ticari kazanç / serbest meslek tablolarında teşebbüs veya ortaklığın unvanı alanına kazanç bildirim detayına göre veri gelmesi sağlandı.
  • Gelir vergisi beyannamesi -> kazanç bildirim detayı ->diğer kazanç ve iratlara ilişkin bildirim detayı tablosunda bulunan safi kazanç ve irat alanını xml'e atmama sorunu düzeltildi.
  • Gelir vergisi beyannamesi -> konut kira bedeli detayı tablosunu xml'de doğru satıra atması sağlandı.
  • Asgari ücretli, engelli personellerde ek ödeme veya fazla mesai olduğunda vergi indirimi uygulamama sorunu düzeltildi.
  • 27103 kanun numarası ve belge türü 32 olan saatlik ücret alan personelin işveren sgk hissesini yanlış hesaplaması sorunu düzeltildi.
  • Bordro yazdırma -> standart bordro -> sürekli form (geniş) raporunda yazdırılan gelir vergisi alanındaki hata düzeltildi.
  • Bordro yazdırma -> bordro, puantaj cetveli ve ücret pusulası raporunda, saatlik ücret alan personeller için gün ve saat alanındaki hata düzeltildi.
  • Demirbaş satış fişinde aynı yıl içerisinde alınıp satılması durumunda; satış tarihi değerleme yaptığı ayın son gününe denk geliyorsa bir önceki döneme göre değerleme yapma hatası düzeltildi.
  • Amortisman tipi azalan seçilmiş olan bir demirbaşın amortisman hesaplatma sorunu düzeltildi.
  • 7326 yeniden değerleme muhasebe fişi kesildiğinde fiş tarihi ve evrak tarihinin farklı yıl tarihli kesilmesi düzeltildi.
  • Gelir vergisi beyannamesi 20.versiyon güncellemesi yapıldı.
  • İşletme defteri, gider sayfasında bulunan kolon filtreleme alanında bulunan 100 yazısı Belge Türü (F1) olarak düzeltildi.
  • MUHSGK Beyannamesi, Arge tablosu doluysa beyanname göndermede gelen hata düzeltildi.
  • %100 dpi ekran ayarında, tam ekranda yaşanan kayma sorunu düzeltildi.
  • Demirbaş 2021 yılı aralık ayı tefe oranı 19,08 olarak güncellendi.
  • Muhsgk beyannamesi yazdırma formuna, işyeri çalışan bilgileri eklendi.
  • Muhsgk beyannamesinde, 4691 tablosunda prim ve bölge içi 30 günden az olan personelin terkin hesaplamasındaki hata düzeltildi.
  • Muhsgk beyannamesinde bulunan 4691 madde kapsamına ilişkin bildirim tablosuna, bordroda bulunan 5746 takip modülünden teknopark ve proje adının otomatik olarak doldurulması sağlandı.
  • Muhsgk beyannamesinde bulunan ödemeler sekmesinde tür kodu 140 seçildiğinde kesinti tutarına sıfır yazamama sorunu düzeltildi.
  • Gekap beyannamesi yazdırma formuna 3 aylık beyanname seçenekleri eklendi.
  • Gekap beyannamesi yazdırma formuna, yurt içinde üretilecek piyasaya arz edilen ürünlere ilişkin gekap bildirim, ithal edilerek yurt içinde piyasaya arz edilen ürünlere ilişkin gekap bildirim, önceki dönem depozito kaynaklı oluşan gekap bildirim, mahsup edilecek gekap (plastik poşet hariç), gekap 11.Tahsil edilmeyecek ürünler ve sonuç hesapları sekmeleri eklendi.
  • Gelir tablosunu geçici vergi beyannamesine yapıştırma işleminde gelen "mahsup edilecek geçmiş yıl zararları" uyarısı yenilendi.
  • Kurum geçici vergi beyannamesi -> ekler › kanunen kabul edilmeyen giderler kod tablosunda klavyede bulunan aşağı yön tuşu ile ilerlemede 'bağış ve yardımlardan' sonra bir altındaki seçeneklere geçmiyor sorunu düzeltildi.
  • Stoklu express aktarım muhasebeleştirme penceresine bilgi(i) butonu eklenerek renk açıklamaları ve kullanım bilgileri penceresi eklendi.
  • Express aktarımda dövizli ve kdv siz faturaların muhasebeleştirme hatası düzeltildi.
  • E-arşiv fatura indirme modülünde önceden aktarılan kayıtları kontrol et işleminde hem vkn hem de tckn ye göre kontrol etmesi sağlandı.
  • Fiş işlemleri -> fiş/fişleri yazdır (f12) -> döküm tipi windows(yeni) -> evrak no ve tarihi ayrı göster” seçeneği eklendi.
  • Genel muhasebe -> fiş yazdırma -> windows (yeni) döküm tipine belge türü görünsün filtre seçeneği eklendi.
  • Genel muhasebe -> muavin -> sıralı muavin ekranında başlangıç bitiş tarih aralığı filtreleme seçeneği eklendi.
  • İşletme defteri beyan edilecek kdv alanı ayarlarda bulunan 6-tevkifat alanını aç seçeneğine bağlandı.
  • Bordro hazırlama ekranında sıhhi izin tipi alanına "her rapor için 2 prim gününü işveren karşılar" seçeneği eklendi.
  • Bordro modülünde sıhhi izin 2 kayıt olarak girildiğinde ve 2 prim gününü işveren karşılar seçildiğinde ücret gününü 32 olarak getirme sorunu düzeltildi.
  • Personel kartında çalışma günü, 30 günden az evet ise bordro hazırlamada işe giriş ve işten çıkış tarihine göre gün sayısı getirmesi sağlandı.
  • Bordro - personel ->maaş excel modülüne yapı kredi bankası excel formatı eklendi.
  • Bordro, puantaj cet. Ve ücret pusulası raporunda günlük brüt ücret alanının 0 gelme sorunu düzeltildi.
  • Bordro -> muhasebe (hesap kodu) bilgileri sekmesinde bulunan başka personelden hesap kodu kopyalama işleminde icra kesintisi hesap kodu alanında kopyalanması sağlandı.
  • Bazı datalarda karşılaşılan bordro yazdırma işleminde personellerin mükerrer şekilde rapora gelme sorunu düzeltildi.
  • Ayın 15'inden 14'üne şeklinde hazırlanan bordrolarda ücret pusulası 2 yazdırmada çocuk sayısının iki katı gelme sorunu düzeltildi.
  • Bordro -> personel kartında bulunan otomatik bes / özel sigorta sekmesine poliçe başlangıç bitiş tarihi alanları eklendi bu alanların bordro yazdırmada bulunan excel'e aktar seçeneklerine eklenmesi sağlandı.
  • Müşteri cari takip -> raporlar -> cari hesap ekstresi raporundaki kuruş hatası düzeltildi.
  • İşletme defteri, indirilecek kdv listesi raporuna ggb tescil no'su ve belgenin indirim hakkının kullanıldığı kdv dönemi alanları eklendi.
  • Kdv-1 beyannamesinde bulunan tablolar, cxgrid'e çevrilerek yenilendi.
  • İşletme defteri hesap planı cxgrid'e çevrilerek yenilendi.
  • Gelir geçici beyannamesinde bulunan tablolar, cxgrid'e çevrilerek yenilendi.
  • Kurum geçici beyannamesinde bulunan tablolar, cxgrid'e çevrilerek yenilendi.
  • Genel muhasebe -> otomatik dönem sonu işlemleri -> mali tablolar ->satışların maliyeti modülü cxgrid'e çevrilerek yenilendi.
  • Bordro -> bildirgeler raporlar -> 9.Eksik gün bildirim formu modülü cxgrid'e çevrilerek yenilendi.
  • Silinen fişler listesi cxgrid'e çevrilerek yenilendi.
  • Firma bilgileri -> firma listesi yaz modülündeki şablon adları tablosu cxgrid'e çevrilerek yenilendi.
  • Online banka entegrasyonu banka ayar formu yenilendi.
  • Finansbank, banka pdf aktarım şablonu güncellendi.
  • Fibabank, banka pdf aktarım şablonu güncellendi.
  • Akbank pdf aktarım şablonu güncellendi.
  • Genel kurul kararı raporunda imza kısmına ortakların gelmesi sağlandı.
  • Genel kurul toplantı tutanağı raporunda imza kısmına ortakların gelmesi sağlandı.
  • Firma bilgilerinde şube kodu, adı kısmına kaydırma çubuğu eklendi ve şube adı uzun olan kayıtların görüne bilirliği sağlandı.
  • Üretim ve finansman paketlerinde firma girişinden sonra ticari yerine muhasebe yada üretim sayfalarının da varsayılan modda açılması, otomatik olarak son sekme kaydedilmesi sağlandı.
  • Bordro hazırlama ekranında sıhhi izin tipi alanına "her rapor için 2 prim gününü işveren karşılar" seçeneği eklendi.
  • E-paket sayfasında pdf indirmeme sorunu için geliştirme yapıldı.
  • Faaliyet (nace) kodları güncellendi.
  • Muhsgk beyannamesi 14.Versiyon güncellemesi yapıldı.
  • Muhsgk2 beyannamesi 6.Versiyon güncellemesi yapıldı.
  • KDV2 beyannamesi 11.Versiyon güncellemesi yapıldı.
  • Gelir Geçici Vergi Beyannamesinin Matrah Bildirimi Kulakçığında yer alan İndirimler kısmına "KVK Geçici Mad. 14/1-a kapsamında değerlemeden doğan kazanç istisnası" satırı eklendi.
  • Sabit oranlı gelir vergisi seçeneği seçili olan bordrolardaki hesaplama sorunu düzeltildi.
  • Kurum geçici beyannamesi, zarar olsa dahi indirilecek istisna ve indirimler tablosuna 370-kvk geçici mad. 14/1-a kapsamında değerlemeden doğan kazanç istisnası kodu eklendi.
  • Bazı datalarda gelir tablosunu geçiciye yapıştırma işleminde gelen update failed hatası giderildi.
  • 7349 sayılı kanunu ile 193 sayılı gelir vergisi kanununda 2022 yılı ücret istisnalarına ilişkin düzenlemeler yapıldı.
  • Taşıt kiralama gider kısıtlaması 2022 yılı için 8.000TL olarak güncellendi.
  • 2022 yılı için binek otomobil demirbaş kısıtlamasındaki tutarlar güncellendi.
  • Yeniden değerleme oranları güncellendi.
  • İşletme defterinde, yön tuşları ile tevkifat tutarı alanına gelip f1 yapıldığında cariler tablosunun açılma sorunu düzeltildi.
  • İşletme defteri gider kaydında demirbaş KDV'si kodunda KDV oranı değiştirilememe sorunu düzeltildi.
  • Muhsgk beyannamesi tür kodu tablosunda bulunan 020 kodu "Muhtarlar/Elçiliklerde Çalışan Personel/GVK23/11 Kapsamında Çalışanlar/Diğer" olarak güncellendi.
  • 812299 - Başka yerde sınıflandırılmamış diğer bina ve endüstriyel temizlik faaliyetleri (binaların dışı, pencere, baca, fırın, kalorifer kazanı, havalandırma kanalı, egzoz ünitesi, sanayi makinesi temizliği vb. uzmanlaşmış temizlik faaliyetleri) (sterilizasyon faaliyetleri hariç) faaliyet (Nace) kodu eklendi.
  • 006283-Ankara Kurumlar Vergi Dairesi Müdürlüğü eklendi.
  • İşletme defterinde 'd' harfi ile kdv dahil/hariç değiştirme kısa yolunda, hesaplama yapmama sorunu düzeltildi.
  • İşletme defterinde '*' tuşu ile hesap makinesi açmama sorunu düzeltildi.
  • İşletme defteri gelir, gider sayfalarında bulunan kod alanında f1 ile kod listesinin açılmama sorunu düzeltildi.
  • İşletme defteri, hesap planında bulunan defter beyan türleri alanında '...' ile açılmama sorunu düzeltildi.
  • Muavin modülünde fatura kontrolü işleminde, ilgili sayfanın arka planda gelmesi sorunu düzeltildi.

  06.12.2021-09.1 Güncelleme İçeriği

  • İşletme defterinde satılan mal/hizmet alanından CTRL + Enter tuşlarına tıklanınca, KDV %'sini hizmet alanına atma sorunu düzeltildi.
  • Bordro hazırlama ekranında ek kesinti tutarı yazılıp bordro hazırlandığında (kesinti tanımında işçi sigorta prim tutarı evet ise) sair kesinti alanına kesintinin 2 katı gelmesi sorunu düzeltildi.
  • Detay hesap kodu girmek istiyorum seçeneği kaldırıldığında, evrak numarasına bir sonraki numara kısayolu olan (+) tuşuna basınca tarih atıyor sorunu düzeltildi.
  • İşletme defteri excel aktarım hatası düzeltildi
  • İşletme defterinde hesap makinesinden F2 ile rakam aktarma sorunu düzeltildi.
  • Standart bordro raporunda, saatlik çalışan personellerde prim günü ve çalışma günü alanları düzeltildi.

  06.12.2021-06.1 Güncelleme İçeriği

  • MUHSGK Beyannamesi 13.Versiyon güncellemesi yapıldı.
  • MUHSGK2 Beyannamesi 5.Versiyon güncellemesi yapıldı
  • Demirbaş modülüne, 7326 sayılı kanun taşınmazların ve amortismana tabi iktisadi kıymetlerin yeniden değerlemesine ilişkin düzenlemeler modülü eklendi.
  • 7326 sayılı kanun taşınmazların ve amortismana tabi iktisadi kıymetlerin yeniden değerlemesine ilişkin düzenlemeler modülüne muhasebe fişi entegrasyonu sağlandı.
  • TÜRMOB e-Birlik VKN sorgulama servisi alanı eklendi. Ayarlar kısmında TÜRMOB entegrasyon anahtar kodu kaydetme alanı eklendi.
  • 2022 yılı resmi tatil günleri bordro hesaplamalarına eklendi.
  • MUHSGK › Ekler › G.V.K geçici 80. Madde tablosu › bulunduğu il/ilÇe alanına “07100 - Kırıkkale” eklendi.
  • 01.10.2021 tarihinden itibaren kira stopaj oranı %20 olacak şekilde güncellendi.
  • KDV1 Beyannamesi › Ekler › Tam ve Kısmi İstisnalara İlişkin Bildirim tablosundaki belge sahibinin vergi kimlik numarası kolonunda girilen verilerde başında sıfır giriliyorsa silinme sorunu düzeltildi.
  • KDV1 beyannamesinde ihraç kayıtlı satış varsa ödenmesi gereken kdv alanındaki hesaplama sorunu düzeltildi.
  • KDV beyannamesinde tecil edilecek kdv tutarı varsa, ilgili tutarın "bu dönemde ödenmesi gereken KDV" alanından düşmesi sağlandı.
  • MUHSGK beyannamesinde, şubede bordrosu hazırlanmamış personeller var ise uyarı vermesi sağlandı.
  • 5000/30000 e-arşiv faturaları muhasebeleştirme işleminde dövizli faturaları sıfır olarak aktarma sorunu düzeltildi.
  • Express Aktarım fatura ekranında fiş türü “1” veya “2” seçilip ilgili kayıtlar muhasebeye aktarıldığında tüm kayıtların fiş numarası “000000001” olarak aktarma sorunu düzeltildi.
  • Express Aktarım (Mikro portaldan) indirilen faturalarda kamu faturalarının indirilmesi sağlandı.
  • Express Aktarımda bir faturada birden fazla KDV var ise yevmiye fişinde yaşanan borç alacak tutarsızlığı sorunu düzeltildi.
  • Express Aktarım (Paraşüt) toplam tutar ve ödenecek tutarın aynı gelmesi sorunu düzeltildi.
  • Rasyolar analizi tablosunda hesaplama yapıldığında gelen access hatası düzeltildi.
  • Bordro hazırlama ekranında icra kesintisi ve nafaka kesintileri tanımlarına manuel veri girişi ile bordro hazırlamada kesintilerin net ücretten düşmeme sorunu düzeltildi.
  • Bordro hazırlama ekranında, prim gününün tamamını sgk karşılar seçeneğindeki hata düzeltildi.
  • Meslek kodları tablosu güncellendi.
  • 2 prim gününü işveren karşılar seçeneği, her rapor için ayrı ayrı çalışması sağlandı.
  • Fazla mesai verilerek oluşturulan bordro yazdırıldığında net mesai ücretinin vergi dilimlerine göre oranlama yapması sağlandı.
  • Sabit gelir vergisi oranı seçilerek hazırlanan bordrolarda, ücret şekli net ücret olan personellerdeki hesaplama hatası düzeltildi.
  • İşe giriş bildirgesi kontrolünde yoğun firmalarda gelen hata düzeltildi.
  • Kıdem ve ihbar tazminatı bordrolarının işletme defteri entegrasyonu sağlandı.
  • İbraname raporunda ek ödeme brüt veya net, iki durumda da raporda yazacak şekilde geliştirmesi yapıldı.
  • Eksik gün bildirim formunda, personelin belge türü 29, 30, 31, 32 ise işe giriş tarihinden itibaren forma gelmesi sağlandı.
  • İzin cetveli tablosunda 50 yaş üzeri izin gün sayısı şartı eklendi.
  • Bordro, puantaj cetveli ve ücret pusulası raporunda, ilgili personel şubede ise SGK işyeri numarasının şubeye göre gelmesi sağlandı.
  • Puantaj 2 den özel ödeme bordrosu hazırlamama sorunu düzeltildi.
  • Kebir defteri yazdırma seçeneklerinde bulunan belge türü yazılmasın seçeneği işaretliyken, raporda belge türü yazma hatası düzeltildi.
  • Yeni açılan kullanıcıda BA-BS form ayarlarının boş gelme sorunu düzeltildi.
  • Müşavir stok envanter raporunda aynı tarihli alış ve satış girilmiş ise tutar kısmının yanlış hesaplaması düzeltildi.
  • İşletme defteri cxGrid, güncellemeleri yapıldı.
  • İşletme defterine, kısmi istisna kodu kolonu eklendi.
  • İşletme defterinde girilen kısmi istisna kodlarının, KDV beyannamesinde kısmi istisna kapsamına giren işlemler tablosuna otomatik olarak aktarılması sağlandı.
  • İşletme defterine, ödeme tür kodu kolonu eklendi.
  • İşletme defterinde girilen ödeme tür kodlarının, KDV2 beyannamesine otomatik olarak aktarılması sağlandı.
  • İşletme defterinde, diğer işlemler KDV beyannamesi seçildiğinde kdv beyannamesinde diğer işlemler tablosuna otomatik olarak aktarılması sağlandı.
  • İşletme defteri; tevkifatlı gider kayıtlarının, KDV2 beyannamesine otomatik aktarması sağlandı.
  • İşletme defteri; belge türü gümrük beyannamesi seçildiğinde vergi / TC No alanına otomatik 1111111111 verisi getirildi.
  • İşletme defteri; belge türü gümrük beyannamesi seçildiğinde fatura alanında değer varsa 16 hane girilmelidir uyarısı eklendi.
  • İşletme defteri; gümrük beyanname no alanı eklendi.
  • İşletme defteri; belge türü gümrük beyannamesi seçilen kayıtların, KDV1 beyannamesi indirimler sekmesi, ithalde ödenen KDV alanına otomatik aktarması sağlandı.
  • KDV-1 Beyannamesi 34. versiyon güncellemesi yapıldı.
  • KDV-4 Beyannamesi 4. versiyon güncellemesi yapıldı.
  • Kurum Geçici Beyannamesi, ekler sekmesi, kanunen kabul edilmeyen giderler tablosuna 7326 Sayılı Kanun kapsamında oluşan kkeg satırı eklendi.
  • TÜRMOB e-Birlik VKN sorgulama servisi alanı eklendi. Ayarlar kısmında TÜRMOB entegrasyon anahtar kodu kaydetme alanı eklendi.
  • Demirbaş modülüne, 7326 Sayılı Kanun taşınmazların ve amortismana tabi iktisadi kıymetlerin yeniden değerlemesine ilişkin düzenlemeler modülü eklendi.
  • Yeniden değerleme oranı güncellendi.
  • Kurum Geçici Vergi Beyannamesi 30. versiyon güncellemesi yapıldı.
  • Kurum Geçici Vergi Beyannamesine "Gerçek Faydalanıcı Bildirimi" alanı eklendi.
  • SGK borcu yoktur modülü yenilendi.
  • Ba-Bs Formunda Muhtelif Satıcılar / Alıcılar kısmında xml düzeltmesi yapıldı.
  • Ziraat Bankası pdf aktarım şablonu güncellendi.
  • Halkbank pdf aktarım şablonu güncellendi.
  • Anadolu Bank pdf aktarım şablonu güncellendi.
  • 5000/30000 TL e-Arşiv fatura aktarım modülünde, işletmeye entegre olan kayıtları otomatik arşivleme yapması sağlandı.
  • KDV-1 Beyannamesi ->Kısmi Tevkifat Uygulanan İşlemler tablosunda bulunan 650 işlem kodu kaldırıldı.
  • Ba-Bs Mutabakat mektubu raporunda kağıt belge, e- belge ve toplam belge ayrımları yapıldı.
  • Ba-Bs yazdırma raporunda kağıt belge, e- belge ve toplam belge ayrımları yapıldı.
  • MUHSGK -> SGK Bildirimi sekmesinde kanun numarası 6111 ve 5510 olan iki satır olarak listeye gelen personellerde oranlama yapıldı.
  • MUHSGK -> Ekler -> istihdam teşvikine ilişkin bildirim tablosunda prim günü 30 günden az olan personellerdeki hesaplama hatası düzeltildi.
  • Express aktarım stoklu ve stoksuz modüllerinde (Zirve, Mikro) ve (Paraşüt) ayrımı yapıldı.
  • Express aktarımda paraşütten aktarım yaptığımızda cari unvanını ve VKN/TC bilgilerinin gelmeme sorunu düzeltildi.
  • Belge türü 32 olan personellerde işveren SGK hissesi hesaplama sorunu düzeltildi.
  • Bordro-> Bildirge/Raporlar -> 27a-Aylık iş gücü çizelgesi-İŞKUR raporunda Yönetim grubunun listeye gelmemesi sağlandı.
  • Bordro-> Bildirge/Raporlar -> 19- Kısmı süreli İş sözleşmesi Raporunda bulunan 4.maddedeki eksik yazı düzeltildi.
  • Ücret Pusulası 2 raporunda saatlik personellerde gün / saat kısmında saat bilgisi yazması sağlandı.
  • Personel kartında sabit oranlı seçimi yapıldı ise sporcu e/h alanının ve spor dalları seçim alanları eklendi.
  • Firma şube sayısı çok olan firmalarda bordro modülünde yaşanan yavaşlık sorunu düzeltildi.
  • Bazı datalarda fiş bölme işlemi sonucu boş fiş oluşturma sorunu düzeltildi.
  • Yevmiye ve kebir defteri yazdırmada belge türü yazılsın seçeneği aktif olduğu halde raporda belge türü yazmama sorunu düzeltildi.
  • Demirbaş modülünde, yeni alınan demirbaş 3 ay geçmeden satılırsa amortisman ayırmama sorunu düzeltildi.
  • Bazı kullanıcılarımıza e-SMM modülü açılışında gelen "müşavir bilgilerinde cep tel boş olamaz" hatası giderildi.
  • MUHSGK Beyannamesi 024 tür kodu eklendi.
  • Personel kartına sabit gelir vergisi seçeneği eklendi. (sporculara özel olarak sabit oranlı gelir vergisi ile bordro hesaplama)
  • Express aktarım modülünde hesap adına göre arama seçeneği eklendi.
  • Express aktarım stoksuz (paraşüt), tevkifat oranlarının gelmeme sorunu düzeltildi.
  • 5000/30000 tl e-arşiv fatura aktarım modülünde bulunan faaliyet (nace) kodu alanına 'ctrl+f5' ile alt satırlara ilgili kodu otomatik yazma ve 'ctrl+enter' üst satırdaki veriyi bulunduğu satıra yazma fonksiyonları eklendi.
  • Banka Excel modülünde vergi/ TC no tahmin et ile eşleşen satırları, fişi aktarırken VKN/TC no alanına ilgili değeri otomatik olarak atması sağlandı.
  • Ziraat banka PDF -> PDF-2 seçeneğinde bazı PDF’leri aktaramama sorunu düzeltildi.
  • Yeniden değerleme oranları güncellendi.
  • Bordro -> puantaj bilgilerini dosyadan doldur -> Excel'den seçeneğinde ücret gününün yanlış aktarılması sorunu düzeltildi.
  • Hızlı menü aktifken, işe giriş yapıldığında programın kapanma sorunu düzeltildi.
  • Bordro, puantaj cet. Ve ücret pusulası raporuna; hesap pusulasındaki ibare filtresi eklendi.
  • Değer çarpan kullanılarak hazırlanmış bordrolarda; hazırlanmış bordroyu düzeltme/yenileme yapıldığında hatalı hesaplama yapma sorunu düzeltildi.
  • Muhsgk beyannamesi puantajların birleştir seçeneği ile beyanname hazırlama işleminde gelen bordrosu hazırlanmamış personeller var uyarısı düzeltildi, sgk bildirimleri sekmesine ilgili personelleri atması sağlandı.
  • Bordro, puantaj ct. Ve ücret pusulası raporunda çalışma günü, kanun numarası görsel formatları düzenlendi ve departman filtresi aktif hale getirildi.
  • Maaş excel modülünde, firmalara dair bilgilerin girileceği ek alanlar eklendi.
  • Eksik gün nedeni 28 ve 29 bordro hazırlama ekranından kaldırıldı, muhsgk beyannamelerinde ilgili kodlara uyarı eklendi.
  • Kapalı fatura genel muhasebe entegrasyonu sonrası, fatura silindiğinde fiş kayıtlarından ödeme fişinin silinmesi sağlandı.
  • Bazı datalarda otomatik evrak numarası vermede gelen hata düzeltildi.
  • E-smm entegrasyon fişinde mükellefin giderine 13.E-serbest meslek makbuzu olarak atması sağlandı.
  • Fiş girişinde verg/tc no alanına kopyala yapıştır ile girilen veride, vkn/tc cari kayıtlarında bulunamadı. Cari kayıtlarına eklensin mi? uyarısına evet denildiğinde açılan cariler tablosuna ilgili vkn/tc nin otomatik olarak gelmesi sağlandı.
  • Müşavir stok modülünde küçük harf stok açma, ayarlarda bulunan 5.Büyük harf duyarlı yazılsın seçeneğine bağlandı.
  • Hesap planında bulunan hesap adı kısmında 'ctrl' ile düzeltme yapılabilmesi sağlandı.
  • Modüller simge durumunda küçültüldüğünde, mouse ile ilgili modülün üstüne gelindiğinde modül açıklaması gözükmesi eklendi.
  • Program kurulumlarına, imzager uygulaması eklendi.
  • Zirve Drive planlayıcı exesinin logo ve icon'u yenilendi.
  • e-Arşiv Fatura ve e-Serbest Meslek Makbuzu modüllerine "İtiraz Et" seçeneği eklendi.
  • e-Fatura ve e-Arşiv fatura modüllerinde ön ek tanımlama alanında bulunan "Diğer entegratörde kesilen son fatura no" alanındaki hata giderildi.
  • Bazı kullanıcılarımızda modüllerin açılışında gelen "Web Servis Hatası" giderildi.
  • e-Fatura ve e-İrsaliye modüllerinde, gelen evrakı programa aktarırken daha önceden seçilen stoğun değiştirilememesi durumu düzeltildi.
  • e-İrsaliye modülüne beton sektöründe faaliyet gösteren kullanıcılarımız için "Ebis Qr kod" oluşturma seçeneği eklendi.
  • e-İrsaliye keserken girilen sevk saatinde saniyenin yanlış gelmesi durumu düzeltildi.
  • Cari şube seçilerek kesilen e-irsaliyede cari şube adresinin irsalite görüntüsüne gelmemesi durumu düzeltildi.
  • e-Fatura modülünde "e-fatura kayıtlı kullanıcı listesi" sekmesinde iyileştirmeler yapıldı.
  • e-Arşiv Fatura modülünde kalan kontör bilgisi sekmesi ekranında iyileştirmeler yapıldı.
  • Bazı kullanıcılarımızda e-Fatura modülünde, gelen faturayı Zirve programına aktarma ekranında alt kısımda bulunan kaydet butonunun görünmemesi durumu düzeltildi.
  • Matrah artırımı modülünde, KDV Matrah artırımı sekmesinde bulunan dönemlerin Hesaplanan KDV alanına; KDV Beyannamesi-> Hesaplanan KDV alanındaki değerler getirildi.
  • 7103-17103-27103 kanun maddesi ile hazırlanan bordroların, MUHSGK beyannamesi->Ekler-> İstihdam Teşvikine İlişkin Bildirim tablosunda personellerin, hesaplanan gelir vergisi tutarını yanlış atması sorunu düzeltildi.
  • BA hazırlama formunda VKN alanında 3333333333 yazıyorsa; cari adı alanına Muhtelif Satıcılar (7326 sayılı Kanun Madde 6/1), BS hazırlama formunda VKN alanında 4444444444 yazıyorsa; cari adı alanına Muhtelif Alıcılar (7326 sayılı Kanun Madde 6/2) verisinin otomatik olarak getirilmesi sağlandı.
  • İşletme defteri tutan firmalarda, bordro personelde şubede çalışan personel varsa muhasebe fişi kesmede yaşanan donma sorunu düzeltildi.
  • Ba/bs formu 7.Versiyon güncellemesi yapıldı.
  • Ba/bs hazırlama modülü yenilendi. (e-belge sayısı, e-belge tutarı, kağıt belge sayısı, kağıt belge tutarı, toplam belge sayısı ve toplam belge tutarı alanları eklendi)
  • Ba hazırlama formunda vkn alanında 3333333333 yazıyorsa; cari adı alanına muhtelif satıcılar (7326 sayılı kanun madde 6/2), bs hazırlama formunda vkn alanında 4444444444 yazıyorsa; cari adı alanına muhtelif alıcılar (7326 sayılı kanun madde 6/2) verisinin otomatik olarak getirilmesi sağlandı.
  • Ba/bs formuna e-belge toplamı alanı eklendi. (not: eklenen alan bilgi amaçlı toplam e-belge tutarını göstermektedir.)
  • İnternet vergi dairesi e-arşiv fatura indirme sorunu düzeltildi.
  • 2021 asgari geçim indirimi ekleme geliştirmeleri yapıldı.
  • Bordro -> maaş excel modülüne denizbank excel seçeneği eklendi.
  • Online banka entegrasyonu (ziraat bankası) kayıt sorgulamada "banka servisinden bilgi alınamadı" hatası düzeltildi.
  • Express aktarım (stoklu) modülü -> entegrasyon ayarları -> diğer ayarlar sekmesine, enerji ve haberleşme faturalarının muhasebeleştirmesi için kdv ve diğer vergiler hesap kodu alanları eklendi.
  • Express aktarım (paraşüt), bazı firmalarda kdv rakamlarının gelmeme sorunu düzeltildi.
  • Express aktarım (zirve), bazı firmalarda gelen faturaları indirmede yaşanan access hatası düzeltildi.
  • Express aktarım modülüne masraf merkezi kolunu eklendi.
  • Gelir geçici vergi beyannamesinde sonraki döneme devreden hesaplanan geçici vergi alanı eklendi.
  • Muhsgk beyannamesinde ekler bölümünde 80.Madde kapsamında gelir vergisi stopajı teşviki tablosuna kanun numarası 16322 olan personellerin gelmesi geliştirmesi yapıldı.
  • Şubeli muhtasar ayrı seçeneği ile muhsgk beyannamesi hazırlamada, istihdam teşvikine ilişkin bildirim tablosunda personel ücretlerinin gelmeme sorunu düzeltildi.
  • Bordro, puantaj cet.Ve ücret pusulası raporunda işten çıkış tarihinin raporda görünmesi sağlandı.
  • Bordro personel modülünde 7103-17103-27103 kanun maddesi ile bordro hazırlamada, gelir vergisi istisnası bulunduğu ayı dikkate al seçeneğine göre bordro hazırlamadaki hata düzeltildi.
  • Bordro yazdırmada, 2 prim günü işveren tarafından karşılansın seçeneği ile hazırlanan bordrolarda ücret gününü hatalı getirmesi sorunu düzeltildi.
  • Bazı datalarda hesap planından muavine geçişte kayıtların gelmeme sorunu düzeltildi.
  • Bazı yoğun datalarda fiş birleştirmede yaşanan yavaşlık sorunu düzeltildi.
  • Kebir defteri yazdırmada, evrak numarası 16 hane olan evrakların eksik numara gösterme sorunu düzeltildi.
  • Mizan modülünde, mutabakat mektubu yazdırma işleminde geliştirmeler yapıldı. (detay e olan hesap seçili ise sadece ilgili hesabın dökümü, detay h olan hesap seçili ise ana hesaba bağlı tüm hesapların rapor olarak alınması sağlandı.)
  • Fiş işlemlerinde bulunan kullanıcı adı kolonu karakter sayısı 50 karaktere yükseltildi.
  • Yevmiye defteri sayıştay csv formatı güncellendi.
  • İnternet vergi dairesi e-Arşiv Fatura aktarma modülünde, fatura indirememe sorunu düzeltildi.
  • Şahıs firmasına e-Serbest Meslek Makbuzu kesildiğinde alıcı TCKN bilgisinin makbuz görüntüsünde çıkmaması durumu düzeltildi.
  • İnternet Vergi Dairesi e-Arşiv fatura aktarma modülünde muhasebe entegrasyonunda, bazı faturalarda yaşanan fiş açıklamalarındaki satır kayma sorunu düzeltildi.
  • Express Aktarım, Zirve portal seçeneğinde bazı kullanıcılarda yaşanan fatura indirememe sorunu düzeltildi.
  • İnternet vergi dairesi e-Arşiv Fatura aktarma modülünde indirilemeyen kullanıcılar için geliştirme yapıldı.
  • Express Aktarım, Zirve portal seçeneğinde eksik fatura indirme sorunu düzeltildi.
  • KDV-1 Beyannamesi, sonuç hesapları sekmesinde bulunan sonraki döneme devreden katma değer vergisi alanının farklı aya geçiş yapıp tekrar ilgili aya geçildiğinde gözükmeme sorunu düzeltildi.
  • Sigortalı Meslek Kodu 2654.23 Sahne Uzmanı olarak güncellendi.
  • Stoklu Express Aktarım modülü geliştirildi.
  • KDV-1 Beyannamesi 33.Versiyon güncellemesi yapıldı.
  • KDV-4 Beyannamesi 3.Versiyon güncellemesi yapıldı.
  • Gekap Beyannamesi 3.Versiyon güncellemesi yapıldı.
  • Express aktarım Paraşüt'ten gelen faturaları indirme sorunları giderildi.
  • 5.000/30.000 TL e-Arşiv fatura kolon ayarları için özelleştirme seçenekleri eklendi.
  • 5.000/30.000 TL e-Arşiv fatura dövizli fiş kaydetme geliştirmesi yapıldı.
  • 5000/30.000 TL e-Arşiv faturaların PDF'e çevrilmesi ve PDF'in gösterilmesi özelliği eklendi.
  • Bordro yazdır -> bordro, puantaj cetveli ve ücret pusulası seçeneğinde sıralama tipi menüsü aktif hale getirildi.
  • Raporlu personel kontrolü modülünde, web servisten kontrol seçenekleri eklendi.
  • Personel kartına 6322 gelir vergisi istisnası 1-bulunduğu ayı dikkate al ve 2-ocak ayını dikkate al seçenekleri eklendi.
  • Bordro, personel kartında kısmi süreli çalışma evet ve gün sayısı seçildi ise bordro hazırlama ekranına eksik gün sayısı ve eksik gün nedenini otomatik olarak getirilmesi sağlandı.
  • Bordro modülünde personel grubunda belge türü 29 seçili olan personelde 30 gün ücretsiz izinli şekilde bordro hazırladığında işveren SGK istisnasının hatalı gelmesi düzeltildi.
  • Belge türü alanlarına 56-geçici 20 işs. Hariç ve 57-geçici 20 işs.Har emekli türleri eklendi.
  • 2021 kurum geçici 2.Dönemden itibaren geçici vergi oranı %25 olarak güncellendi.
  • Ba-bs modülleri içinden firma değiştirip yazdır işlemi yapıldığında bir önceki firma verilerini gösterme sorunu düzeltildi.
  • Ba-bs yazdırma seçeneklerine kuruşları göster seçeneği eklendi.
  • Muhtasar beyannamede, ödeme türü alanında 301-302-303 manuel giriliyor ise tevkifata ilişkin damga vergisi tutarına yansımama sorunu düzeltildi
  • KDV-1 beyannamesi -> ekler -> KDV kanunu 13/f maddesi kapsamında yüklenici firmalara yapılan teslim ve hizmetlere ait liste sekmesinde bulunan fatura no alanı 16 karaktere yükseltildi.
  • Genel muhasebe -> mali tablolar -> enflasyon düzeltmesinde muhasebe fişi kesilmeme sorunu düzeltildi.
  • Genel muhasebe -> muavin -> ba-bs modülünden fiş işlemlerine geçildiğinde, fişi düzelt kaydet işlemindeki kayıt yapmama sorunu düzeltildi.
  • Firma bilgileri -> faaliyet bilgileri kısmında "listeyi güncelle" butonuna basıldığında tehlike sınıflarının silinmesi düzeltildi.
  • e-SMM makbuzu kesme işleminde, ön ek takibi ile ilgili geliştirmeler yapıldı.
  • Online banka entegrasyonu Vakıfbank’ta hareketlerin gelmeme sorunu düzeltildi.
  • Online banka entegrasyonu Türkiye İş Bankası bilgilerini kaydetme sorunu düzeltildi.
  • Banka Excel -> Akbank PDF aktarımında açıklama alanlarının eksik aktarılması sorunu düzeltildi.
  • KDV-1 beyannamesi 33.Versiyon güncellemesi yapıldı.
  • KDV-4 beyannamesi 3.Versiyon güncellemesi yapıldı.
  • Gekap beyannamesi 3.Versiyon güncellemesi yapıldı.
  • KDV Matrah Artırımı 2020 değerini hesaplama sorunu düzeltildi.
  • MUHSGK beyannamesi hazırlamada personellerin tümü ücretsiz izine ayrıldı ise xml hazırlamama sorunu düzeltildi.
  • MUHSGK 12.versiyon güncellemesi yapıldı.
  • MUHSGK2 4.versiyon güncellemesi yapıldı.
  • 5000/30000TL e-Arşiv faturalarının sağ click fatura indir ve göster özelliği ile faturaların gösterilmesi ve indirilmesi sağlandı. (zirvenet/zirvedata/firma adı/5000_30000_EArsiv)
  • BES Excel listesine Türkiye Hayat Emeklilik BES başvuru formu eklendi.
  • Bordro → Personel kartında bulunan Çalışma 30 günden az evet ise gün sayısı seçim alanı eklendi.
  • Raporlu Personel Kontrolü modülü web servise bağlanarak stabil hale getirildi.
  • Bordro personel → Bildirge ve Raporlar → 24.İbraname raporunda bulunan işten çıkış nedenleri alanı güncellendi.
  • Belge türü 29 olan personellerin işveren SGK hissesi hesaplamasının; belge türü 29'a tabi olan günlerin işveren SGK hissesi 21,5'ten, belge türü 01'e tabi olan günlerde işveren SGK hissesi 20,5'den hesaplanması sağlandı.
  • Bordro→5746 takip sayfasında bulunan teknokent bölgeleri güncellendi.
  • Ücret pusulası-2 raporunda 12 taneden fazla ek ödeme varsa ödeme adlarının rapora gelmeme sorunu düzeltildi.
  • Bordro, Puantaj cetveli ve Ücret pusulası raporunda bulunan fazla mesai alanlarına net ve brüt alanları eklendi.
  • MUHSGK hazırlamada, personel 5746 kanuna tabi, prim günü ve ücret alanı sıfır ise beyanname hazırlayamama sorunu düzeltildi.
  • MUHSGK Beyannamesinde; bordrosu hazır olmayan personel varsa uyarı gelmesi sağlandı.
  • MUHSGK Beyannamesi vergi üç aylık seçeneğinde, mayıs ayında vergilerin gelmesi sorunu düzeltildi.
  • Personel bordrosunda sıhhi izin var ise MUHSGK→SGK Bildirimleri sekmesine Raporlu Olduğu Günlerde Çalışmadı (E) kolonuna veri atması sağlandı.
  • 5000/30000TL e-Arşiv faturalar, işletme defterine kaydedildikten sonra otomatik arşivlenmesi sağlandı.
  • 5000/30000TL e-Arşiv faturalar işletme entegrasyon ayarlarında firmalar arası kopyalama geliştirmesi yapıldı.
  • 5000/30000TL e-Arşiv, Express aktarım Mükelleften Aktarım, genel muhasebe entegrasyon ayarlarında bulunan tevkifata ait matrah hesap kodlarının tanımlanabileceği alanlar eklendi.
  • MUHSGK Beyannamesi, istihdam edilen hizmet erbabının ücreti tablosunda asgari ücret üzerinden gelir vergisi hesaplamada gün sayısına göre hesaplama yapması sağlandı.
  • KDV-1 beyannamesi → Yazdır → Yeni Görünüm raporunda 650 işlem türünün raporda gözükmeme sorunu düzeltildi.
  • Banka serviste, hesapların ters gelme sorunu düzeltildi.
  • Bazı datalarda, muavin kısmında hesap kodları arasında yön tuşları geçişinde yaşanan kitlenme sorunu düzeltildi.
  • İşletme defteri tevkifat tutarı alanı eklendi.
  • İşletme defteri KDV özeti raporuna tevkifat tutarı alanı eklendi.
  • Ctrl + Shift + F9-F10-F11'de gelen araç kiralama ve gider ayrımı uyarılarının sırası değiştirildi.
  • Kira listesi yazdırma raporu yenilendi.
  • Banka Excel VKN Tahmin et butonu aktif hale getirildi.
  • Kur farkı modülünde, hesaba göre kur değerleri tablosunu kullan seçeneğindeki hesaplamalar düzeltildi.
  • Ürün logoları güncellendi.
  • Demirbaş, binek oto amortisman işlemlerinde geliştirmeler yapıldı.
  • Defter Beyan exesi güncellendi.
  • e-Defter exesi güncellendi.
  • 5.000/30.000 tTL e-Arşiv Fatura entegrasyonunda açıklama kısmında bulunan cari adını diğer fişlere atma sorunu düzeltildi.
  • Muhsgk personel sayıları tablosunda düzeltme yapıldı.
  • KDV-2 Beyannamesi tevkifat tablosunda matrah rakamlarının gelmemesi sorunu düzeltildi.
  • Beyannamelerde xml oluştur butonunda gelen hata düzeltildi.
  • Programın hızlandırılması için geliştirmeler yapıldı.
  • 03294 Sosyal Yardım Alanların İstihdamı bordro kanun numarası eklendi.
  • 07316 (4447 Sayılı Kanun Geçici 30.madde) Faaliyetine Ara Verilen Sektörler bordro kanun numarası eklendi.
  • 5000/30000 TL e-Arşiv faturalarının indirilmesi ve işletme defterine aktarım modülü geliştirildi.
  • 5000/30000 TL e-Arşiv fatura modülüne, arşivle seçeneği eklendi.
  • 5000/30000 TL e-Arşiv fatura modülüne, 10 günlük fiş kesme seçeneğine 31.gün son fişe dahil edilsin seçeneği eklendi.
  • 5000/30000 TL e-Arşiv fatura modülüne, önceden aktarılanları kontrol et butonu eklendi.
  • 5000/30000 TL e-Arşiv fatura aktarmada bulunan fiş kesme biçimi seçenekleri düzenlendi.
  • İnternet V.D e-Arşiv fatura aktarma modülünde, matrah hesap kodu alanında bulunan KDV %0 alanına tanımlanan hesap kodunun satırlara eklememe sorunu düzeltildi.
  • Express aktarım, Zirve Entegratörden aktarılan faturalarda iptal edilen faturaların listeye gelmesi sorunu düzeltildi.
  • Express aktarım, Zirve Entegratörden aktarılan faturalarda indirim tutarının listeye gelmemesi sorunu düzeltildi.
  • Express aktarım, Zirve Entegratörden aktarılan faturalarda tevkifat oranının listeye gelmemesi sorunu düzeltildi.
  • Express Aktarım, Paraşütten aktarılan faturalarda indirim tutarının listeye gelmemesi sorunu düzeltildi.
  • Express aktarım modülünde tevkifat oranı alanına 4/10 seçeneği eklendi.
  • Express aktarım modülünde indirim hesabını, muhasebe fişine ters atması sorunu düzeltildi.
  • Banka Excel modülünde aktarım yapılan alanda ctrl+enter yapıldığında gelen uyarı düzeltildi.
  • İNG banka pdf seçeneği güncellendi.
  • KDV-4 Beyannamesinde bazı datalarda görülen Toplam Hasılat (Kümülatif) alanındaki rakamın yanlış gelmesi sorunu düzeltildi.
  • MUHSGK ve MUHSGK2 beyannameleri, SGK bildirimleri sekmesinde Excele gönder butonu ile excel hazırlandığında, ücret kısmında bazı satırların kuruş hanelerinde görülen sorun düzeltildi.
  • KDV 2 beyannamesi tevkifat bölümünde yer alan matrahlardaki kuruş farkı sorunu düzeltildi.
  • Yeni e-paket sayfasında beyanname indirmede gelen "Unable to create directory" hatası düzeltildi
  • İşletme Defterine, "Kayıt tarihi" ve "Kullanıcı" alanları eklendi
  • İhbar tazminatı hesaplama alanında 4.vergi dilimine göre hesaplama yapmama sorunu düzeltildi.
  • Avivasa, Bes Başvuru Excelinde içerik kısmında oluşan, sütunlardaki kayma sorunu düzeltildi.
  • Bordro-Personel → Bordro Yazdır →Ücret Pusulası-2 çizgili seçeneğindeki rapora Meslek Adı ve Meslek Kodu alanları eklendi.
  • Bordro-Personel → Personel kartı → Muhasebe (Hesap Kodu) Bilgileri sekmesine İcra Kesintisi alanı eklendi.
  • Ücretsiz izin bildirimi (covid-19) tablosuna bazı personellerin listeye çift gelmesi ve işten çıkış yapan personellerin ilgili listeye gelmesi sorunu düzeltildi.
  • e-SMM evraklarının, GİB evrak numarası üzerinden entegre edilmesi sağlandı.
  • Ofis Otomasyonu "Dosya Yapıştır (e-Mail)" işleminde gelen access hatası düzeltildi.
  • Hesap Planı → Hesap kodu bilgi girişi → KDV işlem türü kısmına 624 ve 625 tür kodları eklendi.
  • Genel Muhasebe → Mizan → Mutabakat Mektubu raporu alındığında raporun döngüye girmesi sorunu düzeltildi.
  • Fiş girişinde, "Ctrl+Shift+N" seçeneği ile vergi numarasından cari sorgulatıp kaydetme işlemini arka arkaya yapıldığında görülen kitlenme sorunu düzeltildi.
  • Şablon Mizan yazdırma düzeltildi.
  • Hesap kodu bilgi girişi kısmında bulunan KDV işlem türü tevkifat oranları güncellendi.
  • Yevmiye defteri yazdırmada, fişte girildiği gibi filtresi seçilip excel'aktar yapıldığında borç-alacak sütunlarının kayma sorunu düzeltildi.
  • Ba-Bs Formu fast report'a çevrilerek yenilendi.
  • Firma bilgilerine, 5000/30000 listede görünsün seçeneği eklendi.
  • Ekranların DPI ayarlarına göre, programda bulunan pencerelerin geliştirmesi yapıldı.
  • İşten çıkış nedeni seçenekleri güncellendi.
  • Muhsgk ve muhsgk2 Beyannamelerinde 4691 ve arge bildirim tablolarında otomatik hesaplama geliştirmeleri yapıldı.
  • 5000/30000 TL e-Arşiv fatura aktarım modülünde geliştirmeler yapıldı.
  • Bordro, puantaj cetveli ve ücret pusulası raporunda içerik kısmında gelmeyen bazı alanlarda düzeltmeler yapıldı ve ilgili rapor geliştirildi.
  • Kdv2 Beyannamesi kısmi tevkifat uygulanan işlemlere ait bildirim tablosuna 224, 225 ve 226 işlem türleri eklendi.
  • İşten çıkış nedeni seçenekleri güncellendi.
  • Muhsgk ve muhsgk2 beyannamelerinde 4691 ve Arge bildirim tablolarında otomatik hesaplama geliştirmeleri yapıldı.
  • 5.000/30.000tl e-Arşiv fatura aktarım modülünde geliştirmeler yapıldı.
  • Bordro, puantaj cetveli ve ücret pusulası raporunda içerik kısmında gelmeyen bazı alanlarda düzeltmeler yapıldı ve ilgili rapor geliştirildi.
  • KDV-2 beyannamesi kısmi tevkifat uygulanan işlemlere ait bildirim tablosuna 224, 225 ve 226 işlem türleri eklendi.
  • Yıllık Kurumlar vergisi beyannamesi 23.versiyon düzenlemeleri yapıldı.
  • KDV 1 beyannamesi 32.versiyon düzenlemeleri yapıldı.
  • KDV 2 beyannamesi 10.versiyon düzenlemeleri yapıldı.
  • MUHSGK beyannamesi 11.versiyon düzenlemeleri yapıldı.
  • MUHSGK 2 beyannamesi 3.versiyon düzenlemeleri yapıldı.
  • GEKAP beyannamesi 3.versiyon düzenlemeleri yapıldı.
  • Gelir Geçici beyannamesi 19.versiyon düzenlemeleri yapıldı.
  • Kurum Geçici beyannamesi 29.versiyon düzenlemeleri yapıldı.
  • 5000/30000TL e-Arşiv faturalarının indirilmesi ve genel muhasebe fiş işlemlerine entegresi için otomatik aktarım modülü geliştirildi. (Genel Muhasebe → Express Aktarım → e-Arşiv 5000/30000 Aktar)
  • Geçici vergi oranı (Kurumlar) 2021 yılı için %20 olarak güncellendi.
  • Kurum geçici beyannamesi ''KVK'nın 32/A Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine (Geçiciye) Tabi Matrah'' satırına bir değer girilmiş ise ekler sekmesinde yer alan ''İndirimli Kurumlar Vergisi'' sekmesinin de doldurulması ile ilgili uyarı eklendi.
  • KDV-1 beyannamesi yazdırmada, veri dairesi bilgisinin dolu ise faaliyet bilgilerindeki KDV1 ve KDV2 Beyannamesi için Vergi Dairesi Kodu alanından getirilmesi sağlandı.
  • Yeni e paket sayfasında yazdır ve e posta gönder butonundaki çalışmama sorunu düzeltildi.
  • Vedop işlemleri (Ctrl+Shift+V) modülü, İnternet vergi dairesi sayfasına otomatik giriş işlemi sağlandı.
  • İnteraktif Vergi Dairesi e-Arşiv aktarımında kapatılacak hesap kodunu otomatik getirme işleminde ilgili carinin hem 120 hem 320 hesabı var ise 320 li hesabı otomatik olarak getirme geliştirmesi yapıldı.
  • Genel muhasebe araç kira gideri ayırma işleminde KDV dahil olarak girilen matrahlardaki hesaplama hatası düzeltildi.
  • Genel muhasebe KKEG ayırma işleminde KDV dahil olarak girilen matrahlardaki hesaplama hatası düzeltildi.
  • Fiş işlemleri detayı açıkken, hesap makinesi açıldığında fiş içeriğinin gözükmeme sorunu düzeltildi.
  • 19.Fiş arama modülünde evrak numarası alanına GIB/25 yazıldığında otomatik evrak numarası (GIB2021000000025) tamamlama seçeneği eklendi
  • Hesap kodu bilgi girişi ekranına tevkifat oranları ve güncel kodlar eklendi.
  • Özel hesap dönemi olan firmalarda bazı datalarda yaşanan günlük olarak fiş bölme seçeneğinde gelen hata düzeltildi.
  • Bordro yazdırma seçeneklerine; Bordro, Puantaj Cetveli ve Ücret pusulası raporlarını tek sayfada alınabilecek yeni rapor seçeneği eklendi.
  • 2021 yılı resmî tatil günleri bordroya entegre edildi.
  • Yıllık izin cetveli modülüne 1 yılı doldurmayan personele izin yansıtması sorunu düzeltildi.
  • Maaş Excel’de bulunan Vakıfbank ve Garanti bankası raporlarında, toplam ödenecek tutar alanının '0.00' gelmesi sorunu düzeltildi.
  • SGK meslek kodları güncellendi.
  • Kur farkı işlemleri modülü yenilendi, Hesaba göre kur değerleme ve Merkez bankası döviz kuru değerleri tablosu eklendi.
  • Hesap kapatma fiş bilgileri modülüne evrak numarası ve belge türü alanı eklendi
  • Serbest Meslek Makbuzu Aracılık Sözleşmesi sayı No alanı 30 karaktere çıkartıldı.
  • Ofis otomasyonunda tahakkuk/tahsilat ödeme ve iş planları sekmelerindeki kilitlenme sorunu düzeltildi.
  • MUHSGK Beyannamesi indirmede şubeli olan firmalarda beyanname indirme çalışmama sorunu düzeltildi.
  • Müşavir stok → Sonraki yıla devir yap işlemi için filtre alanına tüm stokları devret seçeneği eklendi.
  • Genel Muhasebe → Hesap planında bulunan ana hesaplardan muavin geçişi yapıldığında ana hesap muavini alma işlemi geliştirildi.
  • Kira modülü entegrasyonunda bazı datalarda karşılaşılan "Firma SMD türü tespit edilemedi" hatası düzeltildi.
  • Sayıştay Birleşik Veri Aktarım Sistemi için olan, Yevmiye ve Kebir defterleri CSV raporları yenilendi.
  • 36.Sayıştay Birleşik Veri Aktarım Sistemi için olan, Bilanço, Gelir tablosu ve Mizan CSV formatı eklendi.
  • Bilanço, Gelir tablosu ve Mizan raporlarını, Irgat'a Gönder seçeneği eklendi.
  • Puantaj cetveli raporu, Irgat'a Gönder seçeneği eklendi.
  • Bordro, Puantaj Cetveli ve Ücret pusulası raporunu, Irgat'a Gönder seçeneği eklendi.
  • 40.İşletme defterinde gider ayırma işlemleri, işletme defteri modülünde bulunan firma değiştir işlemi yapılıp ilgili firmaya geçtiğinde gider ayırmama sorunu düzeltildi.
  • İşletme defteri tevkifat oranı seçeneklerine 2/10 ve 4/10 seçenekleri eklendi.
  • Defter beyan modülünün, firma bilgilerinde VKN alanına 11 hane yazıldığında arka planda açılma sorunu düzeltildi.
  • e-Arşiv fatura aktarım modülü, fiş kesme biçimi on günlük seçildiğinde 31.gün son fişe ekle seçeneği eklendi.
  • Express Aktarım Fatura modülüne 2/10 ve 4/10 tevkifat seçenekleri eklendi
  • Express aktarımda e-Fatura ve e-Arşiv Faturaların ayrı ayrı indirilebilmesi için seçenek eklendi.
  • Express aktarımda bazı kullanıcılarda yaşanan gelen ve gönderilen faturaları indirememe sorunu düzeltildi.
  • 202015, 202016, 561022 ve 561023 faaliyet kodları eklendi. 452008 faaliyet kodu açıklaması güncellendi.
  • Banka servis modülüne sağ click 'Kayıtları Kontrol et' seçeneği eklendi.
  • Banka entegrasyonunda gelen uyarı mesajları düzenlendi.
  • Banka Excel modülü, fiş kesme biçimi on günlük seçildiğinde 31.günü son fişe ekle seçeneği eklendi.
  • Yapı kredi banka PDF seçeneği güncellendi.
  • Finansbank banka PDF seçeneği güncellendi.
  • Denizbank banka PDF seçeneği güncellendi.
  • TEB banka html seçeneği güncellendi.
  • Enpara banka PDF seçeneği güncellendi.
  • 4691 sayılı teknoloji geliştirme bölgeleri kanunu ve 5746 sayılı araştırma, geliştirme ve tasarım faaliyetlerinin desteklenmesi hakkında kanunda yapılan değişikliklere istinaden MUHSGK Beyannamesinde düzenlemeler yapılmıştır.
  • Bazı kullanıcılarda yeni e-paket sayfasında MUHSGK Bbeyannamesi indirmede gelen access hatası düzeltildi. Yıllık gelir vergisi beyannamesi 19. versiyon düzenlemeleri yapıldı.
  • Bordro modülünde teknoloji geliştirme bölgelerinde istihdam edilen personellerin maaş hesabına ilişkin düzenlemeler yapıldı.
  • Ayın 15 inden bir sonraki ayın 14 arası bordro hazırlama seçeneğinde yıl geçişlerinde ek kesintileri puantaj 1 de toplamama sorunu düzeltildi.
  • Bordro izin cetveli modülünde işten ayrılanlar seçeneği işaretlendiğinde raporun boş gelme sorunu düzeltildi.
  • Kilitli olan bordrolar silmek istenildiğinde gelen uyarılar düzenlendi.
  • MUHSGKbeyannamesi › SGK bildirimleri sekmesine personelleri topluca silmek için "SGK bildirimlerini sil" butonu eklendi.
  • KDV-1 beyannamesi kod tablosunda 84t,86t ve 88t de girilen verilerde, 10'dan fazla hesap kodu giriş kısmındaki girilen hesapları dikkate alması sağlandı.
  • Kurum geçici beyannamesi › vergi bildirimi sekmesi › geçici dönemi içerisinde faaliyet kodu itibariyle brüt kazanç dağılımı alanındaki kod tablosunda detay olmayan hesapların bakiyesini getirmesi sağlandı.
  • Gekap beyannamesi yazdırma raporunda dönem tipi alanı aylık yazma sorunu düzeltildi, firma bilgilerinde seçili olan seçeneğe göre dönem tipinin rapora getirilmesi sağlandı.
  • Gekap beyannamesi › istisna ve mahsup › gekap tahsil edilmeyecek ürünler sekmesinde gekap yönetmeliği madde 5/12 kapsamında olan 6 adet dayanak maddelerinin birim tutar ve toplam tutar alanlarının sıfır gelmesi sağlandı.
  • Beyanname kontrol seçeneklerine, 6 aylık gekap beyannamesi kontrol seçeneği eklendi.
  • Banka excel aktarımı yapıldıktan sonra, aktarılan alanda mouse ile sağ tıklamada borç / alacak yer değiştir seçeneği eklendi.
  • İnternet hizmetleri başvuru formu tüzel ek-3 formu düzeltildi.
  • Fiş işlemlerine hızlı geçiş (ctrl+f) yapıldığında bazı datalarda oluşan fiş bölmeme sorunu düzeltildi.
  • Otomatik/dönem sonu işlemleri› otomatik poliçe mahsup fişi alanında muavin (yevmiye) açıklaması alanına 'ö' harfi yazamama sorunu düzeltildi.
  • Otomatik dönem sonu işlemleri › hesap kapatma fişleri modülüne belge türü filtresi eklendi.
  • Özel hesap dönemi olan firmalarda kdv tahakkuk fişini dönemine uygun yıla atması sağlandı.
  • Şifre işlemleri penceresi, lisans bilgileri olarak değiştirildi. Modüllerinizi, aboneliklerinizi ve ygd listenizi ilgili pencereden takip edebilmeniz sağlandı.
  • Müşavir stok modülünde, yoğun datalarda yaşanan yavaşlık sorunları giderildi.
  • 1.TÜRMOB kart ekstresi için Ayarlar › SM, SMMM, YMM bilgileri alanında TÜRMOB Kart bilgileri / şifresi butonu eklendi.
  • 2.TÜRMOB kart ekstresi dökümünü görmek için serbest meslek makbuzu modülüne TÜRMOB ekstre butonu eklendi.
  • 3.Irgat programına veri gönderimi için ayarlar › SM, SMMM, YMM bilgileri alanında Irgat bilgileri / şifresi butonu eklendi.
  • 4.Irgat programına veri (standart bordro, ücret pusulası, ücret pusulası-2 ve gelir tablosu ve bilanço) gönderme seçenekleri için bordro yazdır kısmına Irgat'a gönder butonu eklendi.
  • 5.Irgat programına veri (gelir tablosu ve bilanço) gönderme seçenekleri için bilanço ve gelir tablosu ekranlarına Irgat'a gönder butonu eklendi.
  • 6.İnternet Vergi Dairesi e-Arşiv Fatura indirme sorunu düzeltildi.
  • 7.İşletme defteri, e-Arşiv aktarım ekranında bulunan önceden aktarılan kayıtları kontrol et butonu aktif hale getirildi.
  • 8.İnternet Vergi Dairesi e-Arşiv Fatura indirme modülüne fiş türü alanı eklendi.
  • 9.Express Aktarım'da bazı kullanıcılarda gelen yoğunluk uyarısı ile ilgili geliştirme yapılarak sorun giderildi.
  • 10.Express Aktarım (Zirve) tevkifat tutarlarının indirilen listede gelmesi sağlandı.
  • 11.Express Aktarım'da, red edildi durumunda olan faturaları indirilmemesi sağlandı.
  • 12.Defter beyan, amortisman gider türü: meslek mensubunun kendi mülkü olan işyeri amortisman gideri ( gvk 68/1) seçeneği eklendi.
  • 13.Defter beyan, e-bilet belge türü seçeneği eklendi.
  • 14.Defter beyan, mal satış iadesi gider kayıt türü seçeneği eklendi.
  • 15.Muhsgk beyanname indirmelerinde, hizmet listesi indirememe sorunu düzeltildi.
  • 16.Ba-bs formları hazırlama ekranında bazı firmalarda oluşan donma sorunu giderildi.
  • 17.Muhsgk beyannamesi tür kodları alanına, 148 "esnaf muaflığından yararlananlara internet ve benzeri ortamlar üzerinden yapılan satışlar karşılığı yapılan ödemeler (gvk md. 9/10)" kodu eklendi
  • 18.Muhsgk › SGK bildirimleri sekmesinde bazı firmalarda görülen boş satır oluşma sorunu düzeltildi.
  • 19.Kurum geçici beyannamesi › ekler › kanunen kabul edilmeyen giderler tablosundaki, g.V.K 40. Mad. Gereği binek otomobil gider, amortisman ve kiraların gider yazılmasına ilişkin sınırlama kapsamında oluşan kkeg yazısı güncellendi.
  • 20.Puantaj bilgilerini dosyadan doldur tablosuna eksik gün nedeni alanı eklendi.
  • 21.Raporlu personel kontrolünde, kontrolde gelen personelin diğer firmalarda da gelmesi sorunu düzeltildi.
  • 22.Kıdem tazminatı hesaplanırken ek ödeme tutarları yazıldığında, hesaplanan kıdem tazminatı alanına girilen ek ödemeleri dahil etmeme sorunu giderildi.
  • 23.Toplu işe giriş ve toplu işten çıkış modülleri cxgrid'e çevrilerek seçilen kolonlarda filtreleme ve sıralama özellikleri eklendi.
  • 24.Kıdem tazminatı hesaplama alanına ücretsiz izinleri toplam çalıştığı süre kısmından düşmesi için buton eklendi.
  • 25.6486 sayılı teşvikteki hesaplama hatası düzeltildi.
  • 26.6645 sayılı teşvikteki hesaplama hatası düzeltildi.
  • 27.Standart bordro raporunda, prim günü 0 olan personellerde ek ödemelerin sair ödeme kısmında gözükmesi sağlandı.
  • 28.Bordro-personel › bordro yazdır› ücret pusulası-2 › çizgisiz seçilen raporda; işveren SGK hissesi, içs. Sigorta kesintisi (işv.), görevi ve sıra no alanları eklendi.
  • 29.Özel hesap dönemi olan firmalarda bordro tahakkuk fişini dönemine uygun yıla atması sağlandı.
  • 30.Özel hesap dönemi olan firmalarda evrak tarihinde yıl kısmında yaşanan sorun düzeltildi.
  • 31.Yeniden değerleme oranları güncellendi.
  • 32.Banka servis aktarımında bulunan banka hesap kodu alanının f1 ile hesap planına geçişi sağlandı.
  • 33.Muavin alırken bakiyeli hesapları göster seçeneği işaretli olmadan muavin alındığında, yoğun datalarda oluşan donma sorunu giderildi.
  • 34.İndirilecek KDV listesi GİB formatına uygun hale getirildi.
  • Zirve Yazılım müşavir masaüstü programları v7 11.01.2021-01.4 güncelleme içeriği
  • 1.07252 (4447sayılı kanun geçici 26. madde) süre uzatılması için 07252 için Ay ve Gün penceresine yeni aylar eklendi.
  • 2.17256 (4447 sayılı kanun geçici 27.Md.) kanun numarası eklendi.
  • 3.27256 (4447 sayılı kanun geçici 28.Md.) kanun numarası eklendi.
  • 4.İşletme defteri, binek otomobil gider kısıtlaması geliştirmesi yapıldı.
  • 5.İşletme defteri, araç kira gider kısıtlaması geliştirmesi yapıldı.
  • 6.Yevmiye ve Kebir defterlerini .CSV formatında alma seçeneği eklendi.
  • 7.İnternet V.D.'ne giriş yapılan işlemler sonrasında programdan başka bir alandan internet V.D. İşlemi yapılırsa güvenli çıkış yapılamadı sorunu düzeltildi.
  • 8.Banka Excel Aktarım modülünde fiş oluşturma şekli her evrak için ayrı fiş özelliği eklendi.
  • 9.Muavinde çoklu fiş seçerek hesap kodu değiştirmek istenildiğinde, ekranda oluşan kayma sorunu düzeltildi.
  • 10.Ofis Otomasyonu → Tahakkuk / Tahsilat / Ödeme sekmesindeki yazdırma dizayn yenilendi.
  • 11.İnternet V.D. e-Arşiv Fatura Aktar modülünde bulunan önceden aktarılan kayıtları kontrol et butonunda bazı firmalarda gelen hata düzeltildi.
  • 12.Bordro Personel → İzin, Ödeme, Avans tablosunda; 3-Ücretsiz izin seçildiğinde, eksik gün nedeni 26 seçince gelen hata düzeltildi.
  • 13.Express Aktarımda fatura satırına masraf merkezi alanı eklendi.
  • 14.Maaş excel → İş Bankası excel raporunda bulunan toplam tutar alanının "0,00" gelme sorunu düzeltildi.
  • 15.Firma Bilgileri → Defter tasdik bilgileri → defter teslim tutanağı butonuna tıklayınca yaşanan donma sorunu düzeltildi.
  • 16.Express aktarımda bulunan muhasebe fişi kesme seçenekleri hafızada tutularak bir sonraki girişinizde de aynı değerlerin otomatik olarak getirilmesi sağlandı.
  • 17.Defter beyan sistemine, gider pusulası göndermede gelen hata düzeltildi.
  • 18.Defter beyan sistemine, e-Arşiv Fatura göndermede gelen hata düzeltildi.
  • 19.Express aktarımda, 1/8/18 Kdv oranlarına göre verilerin ayrı ayrı getirilmesi sağlandı.
  • 20.İşe giriş ve çıkış kontrollerinde, bilgisayara kaydet seçeneği işaretliyken olan kontrol hatası düzeltildi.
  • 21.Kdv Beyannamesi → Kod tablosunda No84t, No86t, No88t alanlarına detay olmayan hesap kodlarını tanımlama ve Tablo-10 İhraç Kaydıyla Teslimler tablosuna rakamların otomatik olarak getirilmesi sağlandı.
  • 22.Anadolu Hayat BES başvuru ve tahsilat excel formatları yenilendi.
  • 23.MuhSgk beyannamesindeki SGK bildirimleri tablosunda oranlama ile ilgili gelen hatalar düzeltildi.
  • 24.Fiş yazdırma seçeneklerine, yeni şablon eklendi. Fiş Şekli; Detaylı (Sıralı)
  • 25.e-Devlet'e giriş sorunu düzeltildi.
  • 26.Geçici Vergi Beyannamesi damga vergisi güncellendi.
  • 27.Binek oto demirbaş değerleri 2021 yılına göre güncellendi.
  • 28.Bordro-Personel→ Sicil Bilgileri → Sigorta Sicil No alanına Ctrl + V ile yapıştırma özelliği eklendi.
  • 29.İnternet vergi dairesi e-Arşiv Fatura aktarım modülünde, bazı faturaların mükerrer gelmesi sorunu düzeltildi.
  • 30.Fiş İşlemleri → Otomatik Evrak Numaralandırma işleminde, belge türü 9 seçilmiş ise evrak numarası atma sorunu düzeltildi.
  • 31.İzin cetveli modülünde yıllık izin hesaplamadaki sorunlar giderildi.
  • 32.Bordro-Personel→ Sicil Bilgileri → Adı alanı 50 karaktere yükseltildi.
  • 1.Toplu işe giriş ve toplu işten çıkış ekranlarında sgk şifrelerinin otomatik olarak gelmeme sorunu düzeltildi.
  • 2.Muavin, hesap adı ve hesap kodu arama kısmı geliştirildi.
  • 3.Raporlu personel kontrolünde bazı kullanıcılarda yaşanan kontrol etmeme sorunu düzeltildi.
  • 4.Muhsgk beyannamesi → ekler → ar-ge kapsamında gelir vergisi stopajı teşvikine ilişkin bildirim tablosunda, terkin edilecek tutara ilişkin bilgiler (5746) tablosu cxgrid'e -çevrilerek yenilendi.
  • 5.Yardım butonu aktif hale getirildi.
  • 6.Adres etiket modülüne, unvana göre arama seçeneği eklendi.
  • 7.Programa girişteki kullanıcı adı karakter sayısı, 20 karaktere yükseltildi.
  • 8.E-smm'deki muhasebe fişi kesme uyarıları yenilendi. "gib''e iletilmemiş evraklar muhasebeleştirilemez. Belgenin başarılı (döküman imzalandı) durumundan sonra muhasebe fişi kes diyerek muhasebe fişinizi oluşturabilirsiniz."
  • 9.Bordro-personel → izin cetveli → raporlar → izin ve fazla mesai cetveli raporunda, izin kaydında listelenen tüm ayların rapora getirilmesi sağlandı.
  • 10.Muhsgk ve muhsgk-2 beyannameleri sgk bildirimleri tablosuna 52, 53, 54 ve 55 belge türleri eklendi.
  • 11.Bordro - personel modülünde bazı firmalarda gelen "per_bil_query: field 'sayilikanun7161kapsamında' not found" hatası giderildi.
  • 12.Fiş açıklama satırında altgr tuşu ile "₺€£$" işaretlerinin yazılabilmesi sağlandı.
  • 13.Banka excel → akbank txt formatı aktarım seçeneğinde yaşanan aktarılamama sorunu düzeltildi.
  • 14.İşletme defterinde tek satır olarak girilen bazı kayıtların defter beyan modülünde çift satır gelme sorunu düzeltildi.
  • 15.Giriş ekranına bağlı terminal sayısının görülmesi için alan eklendi.
  • 16.Muhsgk ve muhsgk-2 beyannameleri tahakkuk fişi ve hizmet listesi indirme ve ofis otomasyonunda gözükmeme sorunu düzeltildi.
  • 17.Muhsgk ve muhsgk-2 beyannameleri sgk bildirimleri tablosunda beyannameleri tekrar hazırladıktan sonra, bazı personellerde yaşanan g.V. Kesintisi alanın eksi gelme sorunu düzeltildi.
  • 18.Demirbaş modülü → demirbaş satış fişi kestikten sonra demirbaş listesindeki yenileme sorunu düzeltildi.
  • 19.2020 yılı üçüncü dönemde uygulanacak yeniden değerleme oranı ve tefe oranları eklendi.
  • 20.Express aktarımda dövizli faturaların, döviz tutarları kur değeri ile muhasebe fişine entegre edilmesi sağlandı.
  • 21.Muhsgk ve muhsgk-2 beyannameleri sgk bildirimleri tablosunda s.Sicil numarası ve t.C. Kimlik no alanlarına harf girişi engellendi, sadece sayı girişi yapılması sağlandı.
  • 22.Bordro - personel → bildirgeler/raporlar → 20. Belirsiz süreli iş sözleşmesi raporunda farklı şubenin sgk numarası gelme sorunu düzeltildi.
  • 23.Serbest meslek makbuzu entegrasyonunda stopaj oranının işletme defteri gider sekmesinde ilgili evrak satırındaki stopaj alanına otomatik getirilmesi sağlandı.
  • 24.Muavinde "fiş satırındaki hesap kodunu değiştir" butonundan işlem yapıldığında farklı bir hesabın hareketlerinin listeye gelmesi sorunu düzeltildi.
  • 25.Muavin ekranında fişleri toplu olarak seçip "fiş satırındaki hesap kodunu değiştir" işlemi yapıldığında ekranda oluşan donma ve bazı kolonlardaki beyaz görünme sorunu düzeltildi.
  • 26.Muhsgk ve muhsgk-2 beyanname sil işlemi yapıldığında sgk bildirimleri ek tablosunun silinmeme sorunu düzeltildi.
  • 27.Firma bilgileri → sayfa numaralandırma işlemindeki yazıcıdan çıktı alamama sorunu düzeltildi.
  • 28.Bordro → izin, ödeme, avans → personel izin cetveli kısmında ücretsiz izin girildiğinde eksik gün nedeni 26 seçilememe sorunu düzeltildi.
  • 29.Giriş ekranda bulunan uzak destek (ctrl + alt + t) butonuna uzak destek yeni ve eski versiyon seçenekleri eklendi.
  • 30.Zirve drive planlayıcı açılmama sorunu düzeltildi.
  • 31.Sgk işe giriş ve işten çıkış sayfalarına erişim sorunu düzeltildi.
  • 1.Demirbaş maliyet bedeli artırımı raporu aktif hale getirildi.
  • 2.Bordro tahakkuk fişinde, personel ücreti 0 ise boş fiş kaydetme ve diğer şubelere geçememe sorunu düzeltildi.
  • 3.E-smm firmasında yapılan tahakkukta mükellef giderine belge türü alanına 13- e-serbest meslek makbuzu, müşavirin gelir kaydına 10 - e-serbest meslek makbuzu olarak otomatik getirmesi sağlandı.
  • 4.Firmalar arası demirbaş kopyalama modülünde, kopyala ve değişiklikleri güncelle geliştirmesi yapıldı.
  • 5.Banka maaş excel listesine ziraat bankası eklendi.
  • 6.Kdv beyannamesinin "istisnalar - diğer iade hakkı doğuran işlemler" kulakçığının "tam istisna kapsamına giren işlemler" tablosuna 337 numaralı "türkakım gaz boru hattı projesine ilişkin anlaşmanın (9/h) maddesi kapsamındaki gaz taşıma hizmetleri" satırı eklendi.
  • 7.Nafaka ve icra takibi modüllerinde dosya açılış tarihine bugünden farklı bir tarih girildiğin de bilgisayar tarihine çevirme sorunu giderildi.
  • 8.Gelir kayıt alt türü; "yıllara yaygın inşaat ve onarım hakediş bedeli" seçeneği eklendi.
  • 9.Gider kayıt alt türü; "motorlu taşıtlar vergisi (gvk/40/5)" seçeneği eklendi.
  • 10.Muhsgk beyannamesi hazırlarken, bordrosu hazır olmayan personel var ise uyarı vermesi eklendi.
  • 11.Demirbaş kopyalama da kopyalanan demirbaşta; sabit kıymet kodu, sabit kıymet adı, birikmiş amortismanın tutarı ve yılı, satılan firma, satılan firma vergi/tc no alanları demirbaş kopyalama özelliğine eklendi.
  • 12.Firmalar arası demirbaş kopyalamada "kopyala (f2)" ve "vazgeç (esc)" klavye kısa yolları eklendi.
  • 13.Müşavir stok hareketlerinde evrak tarihi aynı olan kayıtlarda, enflasyon kaydının evrak kaydından sonra getirilmesi sağlandı.
  • 14.Kurum geçici, kanunen kabul edilmeyen giderlere eklenen kod tablosunun firmalar arası kopyalama özelliği eklendi.
  • 15.Belirsiz süreli iş sözleşmesi raporunda, rapora gelen tarihin belge tarihi alanından alınması sağlandı.
  • 16.E-defter lisansı olan programlarda yeni açılan kullanıcılarda, kullanıcı adı soyadı kısmı zorunlu doldurulacak alan haline getirildi.
  • 17.Bordro hazırlama ekranı personel satırındaki puantaj cetvelinde tüm günleri x: sayılmayan gün olarak giriş yapıldığında prim gününde 1 gün gelme sorunu düzeltildi.
  • 18.Kdv-1 beyannamesi → ekler →107 ve 111 kodlu indirim türleri için bildirimler tablosunda vergi/tc no alanında yazılanı silmek için klavyenin "backspace" tuşu ile silmesi sağlandı.
  • 19.Bordro-personel → personel izin cetvelinde izin baş. Tar.(f1)" klavyeden f1 yapılıp izin gün sayısını girip enter'a basınca; izin bitiş tarihine 30.12.1899 atma sorunu düzeltildi.
  • 20.Muhsgk ve muhsgk2 beyannamelerinde sgk bildirimleri sekmesinde ilk soyadı alanı kaldırıldı.
  • 21.Bordo paketine muhsgk2 beyannamesi eklendi.
  • 22.Genel muhasebe → fiş işlemleri → fiş arama bilgileri ekranına evrak numarası mükerrer olan fişleri listeleme özelliği eklendi.
  • 23.İşletme defteri tam istisna kodu alanına 337 numaralı "türkakım gaz boru hattı projesine ilişkin anlaşmanın (9/h) maddesi kapsamındaki gaz taşıma hizmetleri" seçeneği eklendi.
  • 24.Express aktarımda ctrl+enter özelliği eklenerek boş olan satıra üstteki kaydın kopyalanması sağlandı.
  • 25.İşletme defteri, belge türü: 20-e-müstahsil makbuzu seçeneğinde; alış türü: normal alım, gider kayıt türü: indirilecek giderler, gider kayıt alt türü: çalışan tedavi ve ilaç gideri (gvk 40/2), diğer (gvk 40/1), diğer sarf malzeme giderleri ( gvk 40/1), ofis giderleri(çay, kahve, şeker, temizlik vb.) (gvk 40/1), hal komisyoncusu alımı seçenekleri eklendi.
  • 26.Defter beyan uygulamasına kısmi istisna kodları eklendi.
  • 27.İşletme defteri, belge türü: z raporu seçildiğinde, tam istisna kodu alanı eklendi.
  • 28.Bordro personel meslek kodları güncellendi.
  • 29.Binek otomobil amortisman ve giderlerine getirilen sınırlamalara dair demirbaş modülünde amortisman ve alış kaydında düzenleme yapıldı.
  • 30.Kdv-2 beyannamesi kod tablosuna 10'dan fazla hesap kodu tanımlama alanı eklendi.
  • 31.Muhsgk ve muhsgk-2 beyannamelerinde sgk bildirimleri tablosunda bulunan personelleri düzenle modülüne ctrl+enter tuşları ile üstteki veriyi bulunduğu kolona kopyalama özelliği eklendi.
  • 32.Fiş girişinde; açıklama, stok kodu, şube, masraf merkezi alanlarına ctrl + f5 tuşları ile alt satırlara kopyalama özelliği eklendi.
  • 31.Kıdem tazminatı modülüne, ek ödemeler ile ilgili alanlar eklendi ve ilgili modül geliştirildi.
  • 32.Yeni e-paket sayfası beyanname kontrol bölümünde, renklendirme ve evet hayır seçeneklerinde geliştirme yapıldı.
  • 33.Fiş bölme seçeneği geliştirilerek fiş içerisindeki, farklı evrak tarihlerine göre fiş tarihi oluşacak şekilde; fiş tarihini evrak tarihinden al seçeneği eklendi.
  • 34.Muhsgk ve muhsgk-2 beyannamelerinde sgk bildirimleri tablosu geliştirilerek tüm alanlarda filtreleme yapma özelliği eklendi.
  • 35.Bordro → bildirgeler/raporlar → 35.Firma personel listesi (belirtilen ay) ve 36.Firma personel listesi (genel) raporlarındaki, filtre seçeneklerine 07252 kanun numarası eklendi.
  • 36.Hesap planı cash sistemi değiştirildi. Bazı firmalarda yaşanan hesap bakiyesi gelmeme sorunu düzeltildi.

  Müşavir bölüm

  • İşletme ve Serbest Meslek defterinde evrak numarası tamamlama seçeneği eklendi. (ZRV/17 enter tuşuna bastığınızda otomatik evrak numarasını tamamlayacak ZRV2020000000017)
  • Demirbaş satış muhasebe fişi kesme işleminde, aratma ile seçilen demirbaştaki kaydın konumlandığı demirbaş kısmında düzeltme yapıldı.
  • Smm Modülünde e-smm kullanıcıları için Gib evrak numarası alanı eklendi ve entegresi gib evrak no üzerinden sağlandı.
  • Express aktarımda, kapatılacak hesap kodunu boş satırlara ekleme seçeneği düzeltildi.
  • Banka maaş excel'de ücreti 0 olan personellerden dolayı gelen hata düzeltildi.
  • Ücretsiz İzin bildirimi XML (Covid-19) formunda, bazı datalarda firma unvan ve adres bilgilerinin xml içeriğine eksik gelme sorunu düzeltildi.
  • işten çıkış nedeni, 35-6495SK nedeniyle devlet memurluğuna geçiş ve 38 Doğum nedeniyle işten ayrılma maddelerinin eklenmesi sağlandı.
  • MUHSGK ve MUHSGK-2 beyannamelerinde ekler kısmında bulunan G.V.K. 4691 Madde Kapsamına İlişkin Bildirim tablosunda teknopark bölge adlarına; 158-Zonguldak Teknopark-Zonguldak, 159-Sağlık Bilimleri Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Sağlık Teknokent-İstanbul, 160-Niğde Teknopark-Niğde, 161-Balıkesir Teknokent-Balıkesir, 162-Kapadokya TGB-Nevşehir, 163-Sıtkı Koçman Üniversitesi TGB -Muğla, 164-Kastomonu Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi seçenekleri eklendi.
  • Express aktarımda, seçilen ay harici kayıt getirme sorunu ve bazı ayların gönderilen kısmında veri gelmeme sorunu düzeltildi.

  Müşavir Bölümde Yapılanlar

  • GEKAP Beyannamesi için 6 aylık dönem tipi seçeneği eklendi.
  • Gelir Geçici Beyannamesi beyannamesi 18.sürüm güncellemesi yapıldı.
  • Serbest meslek makbuzu modülünde e-smm kullanıcıları için geliştirmeler yapıldı.
  • Durum kolonunun makbuz numarası kolonunun yanına alınması,
  • Entegre edildi mi: E? kolonunun eklenmesi,
  • İlgili evrakta sağ tuş muhasebe fiş kes seçeneği eklenmesi,
  • Genel makbuz oranlarındaki stopaja yazılan orana göre firmaya özel makbuz oranı kısmının otomatik doldurulması sağlandı.
  • Aylık Sigorta Primleri Bildirgesi raporunda eksik gün kısmındaki veride kçö'yü dahil edecek şekilde rapor düzeltmesi sağlandı.
  • Serbest meslek makbuzu hazırlamada yazılan makbuz açıklaması, smm raporlarındaki açıklama kısmına getirilmesi sağlandı.
  • İşletme defterinde, entegre edilen serbest meslek makbuzunun işletme defteri gelir kaydında, gelir türlerini otomatik olarak atması sağlandı.
  • Bordro - Personel → Sicil bilgileri kısmındaki personel resimlerinde tek resim gelme sorunu düzeltildi.

  Müşavir Bölümde Yapılanlar

  • Serbest meslek makbuzu modülünde e-smm kullanıcıları için geliştirmeler yapıldı.
  • Durum kolonunun makbuz numarası kolonunun yanına alınması,
  • Entegre edildi mi: E? kolonunun eklenmesi,
  • İlgili evrakta sağ tuş muhasebe fiş kes seçeneği eklenmesi,
  • Genel makbuz oranlarındaki stopaja yazılan orana göre firmaya özel makbuz oranı kısmının otomatik doldurulması sağlandı.
  • Aylık Sigorta Primleri Bildirgesi raporunda eksik gün kısmındaki veride kçö'yü dahil edecek şekilde rapor düzeltmesi sağlandı.
  • Serbest meslek makbuzu hazırlamada yazılan makbuz açıklaması, smm raporlarındaki açıklama kısmına getirilmesi sağlandı.
  • İşletme defterinde, entegre edilen serbest meslek makbuzunun işletme defteri gelir kaydında, gelir türlerini otomatik olarak atması sağlandı.
  • Bordro - Personel → Sicil bilgileri kısmındaki personel resimlerinde tek resim gelme sorunu düzeltildi.