Enflasyon Muhasebesi Mevzuatı ve Zirve Müşavir Programında Uygulaması seminerlerimizin tarihlerini buradan takip edin.

Bizi Arayın

Satış | İstanbul

0 (216) 550 65 65

Teknik Destek

0 (312) 473 28 00

Zirve Ticari Paket SQL

Zirve Ticari Paket SQL

Son Versiyon: 01.11.2023 tarihli ve 01112023-05.1 numaralı versiyondur.

  • Faturada cari kodu seçilip farklı bir cari ile değiştirilirse tahsilat kaydında ilk seçilen cari adı ile işlem yapması düzeltildi.
  • Fatura veya irsaliye modülünde seri numaralı stok girişinde satılan stokların listeye gelmemesi sağlandı.
  • Bazı evraklarda irsaliye ile faturayı ilişkilendirememe sorunu düzeltildi.
  • Müstahsil makbuzunda e.Kod 2 seçilmesi sağlandı.
  • Bazı datalarda, irsaliye modülünde sipariş aktaramama sorunu düzeltildi.
  • E-irsaliye taşıyıcı bilgileri ülke listesi güncellendi.
  • Toplu irsaliye oluşturmada carilerin son irsaliyelerini kopyalayamama sorunu düzeltildi.
  • İrsaliye modülünde stok aratırken iki nokta üst üste (:) kullandığında arama yapması sağlandı.
  • İrsaliye ile fatura ilişkilendirildiğinde, aynı stok satırlı irsaliyenin 1 satırında kalan miktarın gözükmeme sorunu düzeltildi.
  • Sipariş modülünde stok aratırken iki nokta üst üste (:) kullandığında arama yapması sağlandı.
  • Bazı siparişlerde kopyalama yapıldığında toplam tutarı kopyalanan siparişten farklı gözükme sorunu düzeltildi.
  • Dövizli sipariş yazdırma işleminde, dövizli tevkifat tutarının yazdırma formuna gelmesi sağlandı.
  • Cari kartta tanımlı risk limiti varsa, limit aşıldığında cari kartın renginin değişmesi sağlandı.
  • Banka kredisi entegrasyon ile oluşan muhasebe fişindeki hata düzeltildi.
  • Dövizli bankaya yatırılan ve çekilen işlemlerde yaşanan dövizli gider tutarı sorunu düzeltildi.
  • Servis, veri aktarımı, fatura aktarımı özelliğinde aktarılacak firmada cari ve stok kayıtlı değilse önce ilgili verinin aktarılması için uyarılar eklendi.
  • Cari hesap ekstresi, detaylı filtresi yapıldığında jpg dosyası oluşturma sorunu düzeltildi.
  • Geçmiş yıllarda stok ekstresi yazdırma hatası düzeltildi.
  • Stok ekstresi, detaylı filtresi yapıldığında jpg dosyası oluşturma sorunu düzeltildi.
  • Stok, 29.Stok sarf listesi raporunda kullanıcı filtresinin çalışması sağlandı.
  • Stok, 29.Stok sarf listesi raporunda departman filtresinin çalışması sağlandı.
  • Banka, 5.Bankadaki çekler/senetler listesi raporunda departman filtresinin çalışması sağlandı.
  • Banka, 5.Bankadaki çekler/senetler listesi raporunda şube kodu filtresinin çalışması sağlandı.
  • Banka, 2.Banka hesapları toplam hareket raporunda departman filtresinin çalışması sağlandı.
  • Stok, 3.Cari hesap kartlarına göre siparişler raporunda alınan teklif ve verilen teklif filtreleri seçilirken rapor alınmama sorunu düzeltildi.
  • Kayıtlı Kullanıcı Listesi geliştirmeleri yapıldı.
  • Faturada cari kodu seçilip farklı bir cari ile değiştirilirse tahsilat kaydında ilk seçilen cari adı ile işlem yapması düzeltildi.
  • Fatura veya irsaliye modülünde seri numaralı stok girişinde satılan stokların listeye gelmemesi sağlandı.
  • Bazı evraklarda irsaliye ile faturayı ilişkilendirememe sorunu düzeltildi.
  • Müstahsil makbuzunda e.Kod 2 seçilmesi sağlandı.
  • Bazı datalarda, irsaliye modülünde sipariş aktaramama sorunu düzeltildi.
  • E-irsaliye taşıyıcı bilgileri ülke listesi güncellendi.
  • Toplu irsaliye oluşturmada carilerin son irsaliyelerini kopyalayamama sorunu düzeltildi.
  • İrsaliye modülünde stok aratırken iki nokta üst üste (:) kullandığında arama yapması sağlandı.
  • İrsaliye ile fatura ilişkilendirildiğinde, aynı stok satırlı irsaliyenin 1 satırında kalan miktarın gözükmeme sorunu düzeltildi.
  • Sipariş modülünde stok aratırken iki nokta üst üste (:) kullandığında arama yapması sağlandı.
  • Bazı siparişlerde kopyalama yapıldığında toplam tutarı kopyalanan siparişten farklı gözükme sorunu düzeltildi.
  • Dövizli sipariş yazdırma işleminde, dövizli tevkifat tutarının yazdırma formuna gelmesi sağlandı.
  • Cari kartta tanımlı risk limiti varsa, limit aşıldığında cari kartın renginin değişmesi sağlandı.
  • Banka kredisi entegrasyon ile oluşan muhasebe fişindeki hata düzeltildi.
  • Dövizli bankaya yatırılan ve çekilen işlemlerde yaşanan dövizli gider tutarı sorunu düzeltildi.
  • Servis, veri aktarımı, fatura aktarımı özelliğinde aktarılacak firmada cari ve stok kayıtlı değilse önce ilgili verinin aktarılması için uyarılar eklendi.
  • Cari hesap ekstresi, detaylı filtresi yapıldığında jpg dosyası oluşturma sorunu düzeltildi.
  • Geçmiş yıllarda stok ekstresi yazdırma hatası düzeltildi.
  • Stok ekstresi, detaylı filtresi yapıldığında jpg dosyası oluşturma sorunu düzeltildi.
  • Stok, 29.Stok sarf listesi raporunda kullanıcı filtresinin çalışması sağlandı.
  • Stok, 29.Stok sarf listesi raporunda departman filtresinin çalışması sağlandı.
  • Banka, 5.Bankadaki çekler/senetler listesi raporunda departman filtresinin çalışması sağlandı.
  • Banka, 5.Bankadaki çekler/senetler listesi raporunda şube kodu filtresinin çalışması sağlandı.
  • Banka, 2.Banka hesapları toplam hareket raporunda departman filtresinin çalışması sağlandı.
  • Stok, 3.Cari hesap kartlarına göre siparişler raporunda alınan teklif ve verilen teklif filtreleri seçilirken rapor alınmama sorunu düzeltildi.
  • Kayıtlı Kullanıcı Listesi geliştirmeleri yapıldı.
  • Tam istisna kod tablosuna, 341-Afetzedelere Bağışlanacak Konutların İnşasına İlişkin İstisna kodu eklendi.
  • Sipariş kopyalamada dip toplama indirim tutarını atmama sorunu düzeltildi.
  • Bazı datalarda fatura modülünde gönderildi durumu olan faturaların durumlarının boş gözükmesi sorunu düzeltildi.
  • Bazı datalarda çek senet modülü durum filtrelemede ciro edilen çeklerin portföyde gözükmesi sorunu düzeltildi.
  • Stok modülünde ana stok kartlarının bakiyelerinin gözükmeme sorunu düzeltildi.
  • Figopara entegrasyon geliştirmeleri tamamlandı.
  • Cari modülde hızlandırma çalışmaları yapıldı.
  • Stok modülünde hızlandırma çalışmaları yapıldı.
  • Fatura modülünde bulunan üst tabloda kolon ayarı yapılabilmesi sağlandı.
  • Fatura yazdırmada, yazdırılan görüntüde cari bakiyesi alanının hatalı gözükme sorunu düzeltildi.
  • Kamu faturasında düzeltmeye alındığında menşei seçimi yapılamama sorunu düzeltildi.
  • e-Dönüşüm uygulamasından fatura ön eki pasife alındıysa faturadaki önek seçimi alanında gözükmemesi sağlandı.
  • Fatura modülün entegrasyon yapılıp sonrasında muhasebe kısmından değiştirilen fişlerde entegrasyon alanında (ED) yazısının gözükmeme sorunu düzeltildi.
  • Fatura türü, SMM Makbuzu seçildiğinde, stok satırın da tevkifat yüzdesi alanının gözükmeme sorunu düzeltildi.
  • Kapalı kesilen gider pusulasının muhasebe fişinde belge türünü atması sağlandı.
  • Cari kodu uzun olan carilerde fatura yazdırmadaki hata düzeltildi.
  • Vadesi gelmiş faturalar ekranında fatura aç özelliği aktif hale getirildi.
  • İrsaliye modülünden toplu faturalandırılan faturaları göndermede gelen hata düzeltildi.
  • Bazı datalarda irsaliye girişinde barkod okutulduğunda ekranın donma sorunu düzeltildi.
  • Siparişi düzeltmeye alınca kapat veya esc kullanıldığında kaydedilsin mi uyarısının gelmesi sağlandı.
  • İndirimli kaydedilen siparişleri kopyalamadaki hata düzeltildi.
  • Gider kartı, virman işleminde F2 kısayol tuşu çalışmama sorunu düzeltildi.
  • Toplu dekont girişinden uygulanan kur alanına virgülden sonra girilen 4 hanenin gözükmesi sağlandı.
  • Cari hareketlerde kredi kartı tahsilatı olduğunda bakiye alanının doğru gözükmeme sorunu düzeltildi.
  • Cari modülü borç / alacak dekontu girişinde girilen saat bilgisi değiştirilip kaydedildiğinde girilen veriyi kaydetmeme sorunu düzeltildi.
  • Fatura girişinde, cari sorgulama yapıldığında otomatik olarak cari kart içeriğine verilerin aktarılması sağlandı.
  • Cari modülü toplu hazırlanan maaş tahakkuku tek cariden silinirse tüm personel carilerinden tahakkukları silme sorunu düzeltildi.
  • Cari borç dekontu yazdırmada borçlu döviz tutarı yazdırmadaki sorun düzeltildi.
  • Cari modülünde Alt+V kısayol tuşu ile dekont kopyalamak istenildiğinde gelen hata düzeltildi.
  • Bazı datalarda portföydeki çekler filtrelendiğinde, portföyde olmayan çeklerin listeye gelmesi sorunu düzeltildi.
  • Fiyat/Kdv değiştir modülünde satış döviz fiyatı değiştirememe sorunu düzeltildi.
  • Firmalar arası stok kartı kopyalamada grup muhasebe kodu alanının kopyalanması sağlandı.
  • Seri numarası takibi yapılan stokta, satış faturası kesilip durumu satıldı olduktan sonra düzeltmeye alınıp başka stok seçildiğinde durumu depoda gözükmemesi sorunu düzeltildi.
  • Seri no takip modülünde, durum değiştirme penceresinin açılmama sorunu düzeltildi.
  • Banka modülü gider fişinde uygulanan kur kısmında uzun değer girildiğinde evrak kaydetmeme sorunu düzeltildi.
  • Yeni eklenen döviz cinsinin, banka kartında ve evraklarda gözükmesi sağlandı.
  • Fatura, Raporlar, 9.Fatura Listesi (Grup ve Özel Kod) raporunda departman filtresinin çalışmama sorunu düzeltildi.
  • Cari, Raporlar, 22. Karşılaştırmalı Cari Hesap Durum Raporunda Cari Kartı Özel Kodu 1 Başlangıç ve Bitiş filtresini uyguladığımızda belirsiz sütun adı 'OZELKOD1' hatası düzeltildi.
  • Cari, Raporlar, 22. Karşılaştırmalı Cari Hesap Durum Raporunda Kapalı/Açık Fatura filtresi aktif hale getirildi.
  • Fatura, 25.Fatura içerik listesi raporuna tevkifat toplamı ve genel toplam alanları eklendi.
  • Fatura, Raporlar, 25.Fatura İçerik listesi raporunda KDV Dahil/Hariç filtresinin çalışmama sorunu düzeltildi.
  • İrsaliye Raporlar, 1, 2, 3, 4 ve 5. Raporlarda, Cari Özel Kod 1 filtresinde başlangıç ve bitiş parametreleri aynı olduğunda raporun boş gelmesi sorunu düzeltildi.
  • Sipariş Raporlar, 2. ve 3. raporda Satır Özel Kodu filtresine girilen değerler Fiş Özel Koduna yazılma sorunu düzeltildi.
  • Sipariş, raporlar, 7.Teslim edilmemiş siparişler listesi ve 8.Teslim alınmamış siparişler listelerinde, teslim edilmiş siparişlerin gözükme sorunu düzeltildi.
  • Gider, raporlar, 2.Gider Hareketleri - Kartlara Göre raporunda KDV'ler bakiyelere dahil olsun filtresinin çalışması sağlandı.
  • Gelir, raporlar, 4.Gelir Hareketleri-Kartlara Göre raporunda evrak numarası alanının tam gözükmeme sorunu düzeltildi.
  • Cari, Raporlar, 1.Cari Hesap Ekstresi raporunda detaylı rapor alındığında bazı stokların birim miktarlarının gelmeme sorunu düzeltildi.
  • Cari, raporlar, 21.Cari Liste/Ekstre raporunda bulunan grup 1,2,3 filtrelerinin çalışmama sorunu düzeltildi.
  • Cari, Raporlar, 23.Borç Yaşlandırma listesi raporunda liste temizleme sonrası rapor görüntülemek istediğimizde gelen hata düzeltildi.
  • Banka hesap ekstresi raporuna, dekont türleri filtresi eklendi.
  • Banka modülü raporlarında excel'e alındığında ilgili dosya konumuna jpg dosyaları atma sorunu düzeltildi.
  • Stok, raporlar, 5.Stok durum raporunda Liste temizleme işleminden sonrası kalite kodu alanında gelen hata düzeltildi.
  • Stok, raporlar, 37.Cari Hesap Satış (Haftalık Gruplu) raporunda depo seçildiğinde gelen hata düzeltildi.
  • Ticari raporlar, Cari durum raporunda cari açılış fişi 1TL den az olan bakiyeli carilerin gözükmeme sorunu düzeltildi.
  • Ticari raporlar, 15.Nakit Hareketleri raporu çalışmama sorunu düzeltildi.
  • Ticari ayarlarda 'Satış Faturasında Reçete Takip Et'' seçeneği seçildiğinde irsaliye modülüne mamul için üretimden giriş fişi , hammaddeler için sarf fişi oluşturması sağlandı.
  • Üretim kayıtları sekmesinden reçete yazdırma işleminde miktar kısmı boş gelme sorunu düzeltildi.
  • Ticari ayarlar, Excel aktarım Ayarları sekmesinde bulunan tür tanımlarına tüm fatura türleri eklendi.
  • Firma bilgilerinde, şubeye bilgi girişi yapılıp kaydedildiğinde Merkez'e geçme sorunu düzeltildi.
  • Döviz Cinsi ekleme alanına 10'dan fazla tanım yapılabilmesi sağlandı.
  • Figopara entegrasyon geliştirmeleri tamamlandı.
  • Cari modülde hızlandırma çalışmaları yapıldı.
  • Stok modülünde hızlandırma çalışmaları yapıldı.
  • Fatura modülünde bulunan üst tabloda kolon ayarı yapılabilmesi sağlandı.
  • Fatura yazdırmada, yazdırılan görüntüde cari bakiyesi alanının hatalı gözükme sorunu düzeltildi.
  • Kamu faturasında düzeltmeye alındığında menşei seçimi yapılamama sorunu düzeltildi.
  • e-Dönüşüm uygulamasından fatura ön eki pasife alındıysa faturadaki önek seçimi alanında gözükmemesi sağlandı.
  • Fatura modülün entegrasyon yapılıp sonrasında muhasebe kısmından değiştirilen fişlerde entegrasyon alanında (ED) yazısının gözükmeme sorunu düzeltildi.
  • Fatura türü, SMM Makbuzu seçildiğinde, stok satırın da tevkifat yüzdesi alanının gözükmeme sorunu düzeltildi.
  • Kapalı kesilen gider pusulasının muhasebe fişinde belge türünü atması sağlandı.
  • Cari kodu uzun olan carilerde fatura yazdırmadaki hata düzeltildi.
  • Vadesi gelmiş faturalar ekranında fatura aç özelliği aktif hale getirildi.
  • İrsaliye modülünden toplu faturalandırılan faturaları göndermede gelen hata düzeltildi.
  • Bazı datalarda irsaliye girişinde barkod okutulduğunda ekranın donma sorunu düzeltildi.
  • Siparişi düzeltmeye alınca kapat veya esc kullanıldığında kaydedilsin mi uyarısının gelmesi sağlandı.
  • İndirimli kaydedilen siparişleri kopyalamadaki hata düzeltildi.
  • Gider kartı, virman işleminde F2 kısayol tuşu çalışmama sorunu düzeltildi.
  • Toplu dekont girişinden uygulanan kur alanına virgülden sonra girilen 4 hanenin gözükmesi sağlandı.
  • Cari hareketlerde kredi kartı tahsilatı olduğunda bakiye alanının doğru gözükmeme sorunu düzeltildi.
  • Cari modülü borç / alacak dekontu girişinde girilen saat bilgisi değiştirilip kaydedildiğinde girilen veriyi kaydetmeme sorunu düzeltildi.
  • Fatura girişinde, cari sorgulama yapıldığında otomatik olarak cari kart içeriğine verilerin aktarılması sağlandı.
  • Cari modülü toplu hazırlanan maaş tahakkuku tek cariden silinirse tüm personel carilerinden tahakkukları silme sorunu düzeltildi.
  • Cari borç dekontu yazdırmada borçlu döviz tutarı yazdırmadaki sorun düzeltildi.
  • Cari modülünde Alt+V kısayol tuşu ile dekont kopyalamak istenildiğinde gelen hata düzeltildi.
  • Bazı datalarda portföydeki çekler filtrelendiğinde, portföyde olmayan çeklerin listeye gelmesi sorunu düzeltildi.
  • Fiyat/Kdv değiştir modülünde satış döviz fiyatı değiştirememe sorunu düzeltildi.
  • Firmalar arası stok kartı kopyalamada grup muhasebe kodu alanının kopyalanması sağlandı.
  • Seri numarası takibi yapılan stokta, satış faturası kesilip durumu satıldı olduktan sonra düzeltmeye alınıp başka stok seçildiğinde durumu depoda gözükmemesi sorunu düzeltildi.
  • Seri no takip modülünde, durum değiştirme penceresinin açılmama sorunu düzeltildi.
  • Banka modülü gider fişinde uygulanan kur kısmında uzun değer girildiğinde evrak kaydetmeme sorunu düzeltildi.
  • Yeni eklenen döviz cinsinin, banka kartında ve evraklarda gözükmesi sağlandı.
  • Fatura, Raporlar, 9.Fatura Listesi (Grup ve Özel Kod) raporunda departman filtresinin çalışmama sorunu düzeltildi.
  • Cari, Raporlar, 22. Karşılaştırmalı Cari Hesap Durum Raporunda Cari Kartı Özel Kodu 1 Başlangıç ve Bitiş filtresini uyguladığımızda belirsiz sütun adı 'OZELKOD1' hatası düzeltildi.
  • Cari, Raporlar, 22. Karşılaştırmalı Cari Hesap Durum Raporunda Kapalı/Açık Fatura filtresi aktif hale getirildi.
  • Fatura, 25.Fatura içerik listesi raporuna tevkifat toplamı ve genel toplam alanları eklendi.
  • Fatura, Raporlar, 25.Fatura İçerik listesi raporunda KDV Dahil/Hariç filtresinin çalışmama sorunu düzeltildi.
  • İrsaliye Raporlar, 1, 2, 3, 4 ve 5. Raporlarda, Cari Özel Kod 1 filtresinde başlangıç ve bitiş parametreleri aynı olduğunda raporun boş gelmesi sorunu düzeltildi.
  • Sipariş Raporlar, 2. ve 3. raporda Satır Özel Kodu filtresine girilen değerler Fiş Özel Koduna yazılma sorunu düzeltildi.
  • Sipariş, raporlar, 7.Teslim edilmemiş siparişler listesi ve 8.Teslim alınmamış siparişler listelerinde, teslim edilmiş siparişlerin gözükme sorunu düzeltildi.
  • Gider, raporlar, 2.Gider Hareketleri - Kartlara Göre raporunda KDV'ler bakiyelere dahil olsun filtresinin çalışması sağlandı.
  • Gelir, raporlar, 4.Gelir Hareketleri-Kartlara Göre raporunda evrak numarası alanının tam gözükmeme sorunu düzeltildi.
  • Cari, Raporlar, 1.Cari Hesap Ekstresi raporunda detaylı rapor alındığında bazı stokların birim miktarlarının gelmeme sorunu düzeltildi.
  • Cari, raporlar, 21.Cari Liste/Ekstre raporunda bulunan grup 1,2,3 filtrelerinin çalışmama sorunu düzeltildi.
  • Cari, Raporlar, 23.Borç Yaşlandırma listesi raporunda liste temizleme sonrası rapor görüntülemek istediğimizde gelen hata düzeltildi.
  • Banka hesap ekstresi raporuna, dekont türleri filtresi eklendi.
  • Banka modülü raporlarında excel'e alındığında ilgili dosya konumuna jpg dosyaları atma sorunu düzeltildi.
  • Stok, raporlar, 5.Stok durum raporunda Liste temizleme işleminden sonrası kalite kodu alanında gelen hata düzeltildi.
  • Stok, raporlar, 37.Cari Hesap Satış (Haftalık Gruplu) raporunda depo seçildiğinde gelen hata düzeltildi.
  • Ticari raporlar, Cari durum raporunda cari açılış fişi 1TL den az olan bakiyeli carilerin gözükmeme sorunu düzeltildi.
  • Ticari raporlar, 15.Nakit Hareketleri raporu çalışmama sorunu düzeltildi.
  • Ticari ayarlarda 'Satış Faturasında Reçete Takip Et'' seçeneği seçildiğinde irsaliye modülüne mamul için üretimden giriş fişi , hammaddeler için sarf fişi oluşturması sağlandı.
  • Üretim kayıtları sekmesinden reçete yazdırma işleminde miktar kısmı boş gelme sorunu düzeltildi.
  • Ticari ayarlar, Excel aktarım Ayarları sekmesinde bulunan tür tanımlarına tüm fatura türleri eklendi.
  • Firma bilgilerinde, şubeye bilgi girişi yapılıp kaydedildiğinde Merkez'e geçme sorunu düzeltildi.
  • Döviz Cinsi ekleme alanına 10'dan fazla tanım yapılabilmesi sağlandı.
  • Yeni Gider - Gelir kartı açmada varsayılan KDV oranı değeri 20 olarak değiştirildi.
  • Ticari Raporlar, Muhasebe Kontrol, Kasa Kartı <-> Muhasebe raporunda filtrelerden kasa kartı seçildiğinde gelen hata düzeltildi.
  • Yeni Gider - Gelir kartı açmada varsayılan KDV oranı değeri 20 olarak değiştirildi.
  • Ticari Raporlar, Muhasebe Kontrol, Kasa Kartı <-> Muhasebe raporunda filtrelerden kasa kartı seçildiğinde gelen hata düzeltildi.
  • Gider / Gelir modül penceresine toplu muhasebe kodu değiştir özelliği eklendi.
  • Stok, Fiyat/KDV değiştir penceresi toplu muhasebe kodu değiştir özelliği eklendi
  • 10.07.2023 tarihinden itibaren uygulanacak yeni KDV oranlarını stok kartlarındaki KDV oranlarını güncellemek için stok modülünde bulunan Fiyat/KDV değiştir modülünün içerisine Hızlı KDV Değiştir uygulaması eklendi.
  • 10.07.2023 tarihinden itibaren uygulanacak yeni KDV oranlarını gelir/gider kartlarındaki KDV oranlarını güncellemek için gelir/gider modülüne Hızlı KDV Değiştir uygulaması eklendi.
  • Aynı evrak numarasına ait alış faturası kaydedeme sorunu düzeltildi.
  • Yeni stok kartı açmada KDV oranı default %20 olarak gelmesi sağlandı.
  • Yeni gelir/gider kartı açmada KDV oranı default %20 olarak gelmesi sağlandı.
  • 10.07.2023 tarihi itibariyle %8 ve %18'lik fatura, irsaliye, sipariş evrakları girilirse bilgilendirme uyarısı eklendi.
  • 10.07.2023 tarihi itibariyle %8 ve %18'lik toplu fatura, toplu irsaliye ve toplu sipariş oluşturma modülünden evrak girişi yapıldığında bilgilendirme uyarısı eklendi.
  • 10.07.2023 tarihi itibariyle %8 ve %18'lik sipariş ve irsaliye modüllerinden kayıtları toplu olarak faturaya aktarmak istediğimizde bilgilendirme uyarısı eklendi.
  • 10.07.2023 tarihi itibariyle %8 ve %18'lik sipariş kayıtlarını toplu olarak irsaliyeye aktarmak istediğimizde bilgilendirme uyarısı eklendi.
  • Fatura, Raporlar, 8.Aylık KDV özeti raporuna %10 ve %20 satırları eklendi.
  • Ticari Ayarlar, İstisna Tanımları sekmesinde bulunan Fatura İstisna Tanım Tablosundaki KDV (%) alanına 10 ve 20 seçenekleri eklendi.
  • e-İrsaliye şubeli seçim ekranının açılmama sorunu düzeltildi.
  • GİB evrak no, Yerel Evrak no otomatik eşitleme yapmak için geliştirme yapıldı.
  • Gönderilmemiş e-belgelerde aradan herhangi bir evrak silindiğinde, evrak numaralarının sıralanması için geliştirme yapıldı.
  • Gelir ve gider kartlarının adı 255 karaktere artırıldı.
  • Faaliyet (Nace) kodu listesi güncellendi.
  • Mut Vergi Dairesi kodu güncellendi.
  • Fatura girişinde tevkifat oranı veya tevkifat tutarı silindiğinde ilgili tevkifat alanlarının silinmesi sağlandı.
  • Fatura Excel aktarımına konaklama vergisi alanı eklendi.
  • Fatura bul ekranında, fatura no filtresinde arama yapmak için geliştirme yapıldı.
  • Farklı makinelerle aynı evrak numarası ile fatura kaydetme işlemi yapıldığında uyarı vermesi sağlandı.
  • Fatura numaralarının sıralı gelmeme sorunu düzeltildi.
  • Fatura modülünde fatura içerisindeki stok satırına çift click yapıldıktan sonra faturalar listesinin ekranda gözükmeme sorunu düzeltildi.
  • e-Arşiv faturada şube değişikliği yapıldığında ön ek değişikliği otomatik olarak yapılması sağlandı.
  • e-Arşiv Fatura (İnteraktif) iade faturaları için iade evrak bilgileri tablosunun doldurulması zorunlu hale getirildi.
  • Birden fazla irsaliye faturayla ilişkilendirildiğinde ilk irsaliyenin faturayla bağlantısının iptal olma sorunu düzeltildi.
  • Gönderilmemiş e-İrsaliyelerde evrak numarasının düzeltilebilmesi sağlandı.
  • e-İrsaliye teslimat adresinin cari karttan otomatik getirilmesi sağlandı.
  • Hatalı-Sistem durumundaki irsaliyede düzelt-kaydet işlemi yapılınca, durumu kısmında irsaliye durumun silinmesi sorunu düzeltildi.
  • e-İrsaliye kopyalama işleminde zorunlu olan alanların kopyalanması sağlandı.
  • İrsaliyede stok seçildiğinde kartta tanımlı olan tevkifat oranın otomatik gelmesi sağlandı.
  • Bazı datalarda stok kart hareketlerinin tarih sıralı gelmeme sorunu düzeltildi.
  • Stok Kartında, Sarf Maliyeti hesaplama yönteminin kart bazlı kaydedilmesi sağlandı.
  • İhracat dosyasına bağlı evrakların toplam bakiyelerini dip toplamda göstermesi sağlandı.
  • Cari sorgulama yapılıp, cari karta bilgiler aktarıldığında mükellef türünü otomatik atması sağlandı.
  • Excel ile Toplu Dekonttan aktarılan evraklar düzeltmeye alındığında kaydedilememe sorunu düzeltildi.
  • Cari sorgulama işleminde, adresin yanlış gelmesi sorunu düzeltildi.
  • Cari modül hareket tablosunda tablo başlıklarında sıralama yapıldığında çık gir işlemi sonrası varsayılan değerlere dönmesi sağlandı.
  • Cari modülde, kart incele düzelt veya yeni cari kart içinde F1 alanından cari seçilmeme sorunu düzeltildi.
  • Cari tablosunda kolon ayarı kaydetmeme sorunu düzeltildi.
  • Bazı datalarda görülen Stok ve Cari kartlarının düzelt kaydet yapılmama sorunu düzeltildi.
  • Bazı datalarda cari bakiye alanının hatalı gözükmesi sorunu düzeltildi.
  • Cari ekstreyi mail gönderme ekranına ilgili carinin kartta bulunan mail adresinin otomatik gelmesi sağlandı.
  • Banka kredisi silindiğinde entegre olan muhasebe fişinin silinmesi sağlandı.
  • Devir işlemi yapıldıktan sonra yeni yılda şirket kredi kartları penceresindeki bakiye sorunu düzeltildi.
  • Banka kredisini silme işleminde, genel muhasebe fiş işlemlerinde fiş onayı veya fiş kilit işlemi varsa uyarı vermesi sağlandı.
  • Banka kredileri modülündeki, genel muhasebe entegrasyonunda ana para tutarının faizli tutar olarak entegre edilmesi sorunu düzeltildi.
  • Fatura, Raporlar, İndirilecek KDV listesi ve Hesaplanan KDV listesi raporlarında evrak numarasının tam gözükmeme sorunu düzeltildi.
  • Fatura, Raporlar, 1.Fatura listesi raporunda kapalı açık filtresi yapıldığında filtreleri temizle butonunda ilgili alanın filtresinin temizlenmeme sorunu düzeltildi.
  • Fatura, Raporlar, 2.Detaylı fatura listesi raporunda kapalı açık filtresi yapıldığında filtreleri temizle butonunda ilgili alanın filtresinin temizlenmeme sorunu düzeltildi.
  • Fatura, Raporlar, 1.Fatura Listesi ve 2.Detaylı Fatura Listesi raporunda KDV Dahil / Hariç seçenekleri filtresi yapıldığında filtreleri temizle butonunda ilgili alanın filtresinin temizlenmeme sorunu düzeltildi.
  • Fatura, Raporlar, 22.ÖTV'li satış listesi raporunda, satıcı filtresinin çalışmama sorunu düzeltildi.
  • Sipariş, Raporlar, 7.Teslim Edilmemiş Siparişler Listesi raporunda tamamı teslim edilen siparişlerin gözükmesi sorunu düzeltildi.
  • Sipariş, Raporlar, 2.stok kartlarına göre siparişler raporunda başlangıç ve bitiş stok kodu girilmediğinde gelen hata düzeltildi.
  • Sipariş, Raporlar, 2.stok kartlarına göre siparişler raporunda alınan teklif ve verilen teklif aynı anda işaretlendiğinde stokların listeye gelmeme sorunu düzeltildi.
  • Sipariş, Raporlar, 3.Cari hesap kartlarına göre siparişler raporunda kısmi teslimler filtresi seçildiğinde Kalan Miktarı olan stoklar gösterilsin seçeneği eklendi.
  • Sipariş, Raporlar, 4.Sipariş durum raporunda şube kodu seçilirse, ent kodu ve kullanıcı filtrelerinin çalışmama sorunu düzeltildi.
  • Cari, Raporlar, 18.Cari hesap durum listesi raporunda Sadece Cari kartın Takip Para Birimi kutucuğu seçilip rapor alınmama sorunu düzeltildi.
  • Kasa, Raporlar, 10.Kasa- Gelir raporunda başlangıç ve bitiş filtrelerinin çalışmama sorunu düzeltildi.
  • Banka, Raporlar, 2.Banka hesapları toplam hareket raporunda şube kodu filtresinin çalışmama sorunu düzeltildi.
  • Banka, Raporlar, 4.Kayıtlı bankalar listesi raporuna İBAN alanı eklendi.
  • Stok, Raporlar, 1.Stok ekstresi raporunda irsaliye özel kodu 2 başlangıç ve bitiş filtresi kullanıldığında gelen hata düzeltildi.
  • Stok,Raporlar,3.Stok hareketleri listesi raporunda sevk tarihi filtresinin çalışmama sorunu düzeltildi.
  • Stok, Raporlar, 10.Cari Hesap / Mal Dağılımı (Satış) raporunda depo seçimi yapılarak rapor alınamama sorunu düzeltildi.
  • Stok, Raporlar, 29.Stok Sarf Listesi raporunda şube kodu filtresinin çalışmama sorunu düzeltildi.
  • Stok, Raporlar, 29.Stok Sarf Listesi raporunda, özel kod 1 ve özel kod 2 filtrelerinin çalışmama sorunu düzeltildi.
  • Gelir/Gider raporları, 2.Gider hareketleri - Kartlara göre ve 4.Gelir hareketleri - Kartlara göre raporlarında döviz cinsi filtresi alanına hepsi seçeneği eklendi.
  • Ticari Raporlar, 8.Stoklara göre Satışlar raporunda bazı stokların toplamlarının gözükmeme sorunu düzeltildi.
  • Üretim yapıldığında aynı zamanda yan ürün üretimide varsa ham madde için mükerrer kayıt atması sorunu düzeltildi.
  • Bazı datalarda toplu üretim kısmından yapılan üretim reçetesinde birim fiyatlarının yanlış gelmesi sorunu düzeltildi.
  • Toplu üretim kısmından yapılan toplu fiyat güncelleme işleminde tümünü güncelle işleminin çalışmama sorunu düzeltildi.
  • İş emrinden toplu reçete üretildiğinde, üretim kayıtları yazdırma raporunda sarf edilen miktarların raporda yanlış gelmesi sorunu düzeltildi.
  • Bir mamule ait birden fazla reçete varsa iş emrinde reçete kodu değişikli yapıldığı halde sarf edilen ürünleri güncellememe sorunu düzeltildi.
  • Bazı datalarda stok açılış fişlerinin devri yapıldığında programın kitlenmesi sorunu düzeltildi.
  • Mail ayarlarında hotmail tanımlaması yapıldığında hostname alanının otomatik olarak smtp.office365.com gelmesi sağlandı.
  • Firma listesi yazdırmada, Aktif firmalar ve Firma Şubeleri Yazılmasın aynı anda seçildiği zaman gelen hata düzeltildi.
  • e-Arşiv fatura (4400/500) başlıkları, e-Arşiv Fatura (İnteraktif) olarak düzenlendi.
  • Ajanda modülünde, etkinlikler ve görevler için aktif yıl gösterme seçeneği eklendi.
  • Ajanda modülünde, haftalık gösterime geçildiğinde sağ taraftaki takvimin 2022 yılına geçmesi sorunu düzeltildi.
  • Ana menüye Zirve Drive planlayıcı butonu eklendi.
  • Zirve Drive şimdi yedek al butonu aktif hale getirildi.
  • Zirve Drive planlayıcı üzerinden yedeklerin tekrar yüklenmeme sorunu düzeltildi.
  • Gider faturasında konaklama vergisi girildiğinde, genel muhasebe fiş entegrasyonundaki hata düzeltildi.
  • Fatura modülünde stok satırlarında girilen konaklama vergisi oranı alanında satırlarda farklı oranlar seçilmesi sağlandı.
  • Cari kart tipi üye seçildiğinde, cari modül penceresinde cari tipi alanının boş gözükme sorunu düzeltildi.
  • e-fatura, e-Arşiv kapsamında gönderilmiş olan faturaların entegrasyonu yapıldıktan sonra, Bu evrak e-Fatura/e-Arşiv Fatura kapsamındadır yazısının kalkmaması sağlandı.
  • Ticari raporlar, faaliyet raporları, 8.Stoklara göre satışlar raporunda bazı stokların toplamlarının gözükmeme sorunu düzeltildi.
  • Firma Bilgileri, şahıs ortak bilgileri penceresinde bazı datalarda unvanı alanındaki verilerin gözükmeme sorunu düzeltildi.
  • Firma bilgilerinde bulunan il alanında bazı illerin gözükmemesi sorunu düzeltildi.
  • Kamu fatura bilgisi alanında unvan seçimi yapılmama sorunu düzeltildi.
  • Kamu faturasını düzeltmeye alıp tekrar unvan ve vergi no alanına tıklandığında oluşan hata düzeltildi.
  • Özel hesap dönemi kullanılan firmalarda cari üst tablo ve alt tablo arasındaki bakiye uyuşmama sorunu düzeltildi.
  • Kamu fatura bilgisi alanında unvan seçimi yapılmama sorunu düzeltildi.
  • Kamu faturasını düzeltmeye alıp tekrar unvan ve vergi no alanına tıklandığında oluşan hata düzeltildi.
  • Özel hesap dönemi kullanılan firmalarda cari üst tablo ve alt tablo arasındaki bakiye uyuşmama sorunu düzeltildi.
  • Virman fişinde ikinci bir işlem yapıldığında tarihin aktif gün gelme sorunu düzeltildi.
  • Virman fişinde ikinci bir işlem girildiğinde virman yapılan carinin otomatik seçilmesi sorunu düzeltildi.
  • Fatura girişinde cari seçim alanında, cari bakiyelerin farklı gelmesi sorunu düzeltildi.
  • Bazı datalarda, cari modülden fatura işlemleri butonuna tıklandığında işlem yapmama sorunu düzeltildi.
  • Cari Maaş tahakkuku, tüm personellere uygula seçeneğinde, tahakkuk fişi kesilen ikinci personelden itibaren tarihin aktif gün gelme sorunu düzeltildi.
  • Fatura listesindeki sıralamanın modül kapatılıp tekrar açıldığında sıralamanın karışması sorunu düzeltildi.
  • Dekont işlemlerinde ikinci bir işlem yapıldığında tarihin aktif gün gelme sorunu düzeltildi.
  • Cari raporlar Excel'e alındığında, Excel'e cari adı atmama sorunu düzeltildi.
  • Kapalı kesilen gider faturasında düzelt kaydet yapmadan açıklama kısmı banka/kasa modülüne yansımama sorunu düzeltildi.
  • Ödeme planı girişi yapılan carilerde yaşanan bakiye sorunu düzeltildi.
  • Firma bilgilerinde Ticaret Sicil No alanına '-' girişi yapılmasına izin verildi.
  • İrsaliye kesmede kolon ayarı kullanan kullanıcılardaki satırlar arası işlem yapamama sorunu düzeltildi.
  • Faturada kolon ayarları kullanan kullanıcılarda stok seçimi yapamama sorunu düzeltildi.
  • Cari kartlarda yapılan yetki kısıtlamasının çalışması sağlandı.
  • Bazı datalarda cari genel ve cari detay tablolarındaki bakiyelerin farklı gözükmesi sorunu düzeltildi.
  • İrsaliyeden faturaya aktarım yapıldığında irsaliyede bulunan tevkifat oranının faturaya aktarılmama sorunu düzeltildi.
  • Cari arama kısmında * ile arama yapamama sorunu düzeltildi.
  • Gider faturası cari seçimi yapmadan kaydedildikten sonra düzeltme yapılamama sorunu düzeltildi.
  • Gelen fatura aktarımıyla kaydedilen faturalarda muhasebe fişi kesmeme sorunu düzeltildi.
  • Alış faturasında konaklama vergisi varsa entegrasyon işleminde konaklama bedelini borç ve alacağa atma sorunu düzeltildi.
  • Serbest döviz kullanılsın seçildiğinde, faturada birim fiyat döviz alanının gözükmeme sorunu düzeltildi
  • Caride faturaya çift tıklandığında ilgili faturaya konumlanması sağlandı.
  • Maaş tahakkunda cari kartın içerisine yazılan maaş tutarı gelmeme sorunu düzeltildi.
  • Çek senet modülü yazdırma ayarlarında çek senet bordro dizaynı varsa çek senet işlemlerinde yazdırma yapamama sorunu düzeltildi.
  • Cari aramada bazı datalarda yaşanan yavaşlık sorunu düzeltildi.
  • Firma bilgileri modülü yenilendi.
  • Ajanda modülü yenilendi.
  • Ticari sekmesine mevzuattr butonu eklendi.
  • Fatura modülü için optimizasyon çalışmaları ve cxgrid çevrimi yapıldı.
  • Cari modülü için optimizasyon çalışmaları ve cxgrid çevrimi yapıldı.
  • Fatura satırında bulunan mal kabul no alanı, fatura genel bilgilerinin girildiği alana taşındı.
  • Stok adı bağımsız seçeneği seçildiğinde, siparişten faturaya aktarılan stoğun adının değiştirilememesi sorunu düzeltildi.
  • Faturada bulunan satır açıklaması alanı 500 karaktere yükseltildi.
  • İrsaliyede tevkifat alanları eklendi.
  • Şube alanı boş olarak irsaliye kaydedilmek istendiğinde ilgili alanının doldurulması ile ilgili uyarı eklendi.
  • Bazı datalarda, irsaliye modülünden sipariş aktar yapıldığında kısmı teslim alanının gözükmeme sorunu düzeltildi.
  • Bazı datalarda siparişin tamamı faturalandırıldığında, siparişin kısmi gözükmesi sorunu düzeltildi.
  • Sipariş'e tevkifat alanları eklendi.
  • Bazı datalarda gider kartına tıklandığında gelen hata düzeltildi.
  • Cari kartta bulunan posta kodu alanına veri giriş kontrolü eklendi.
  • Cari maaş tahakkuku, tüm personellere uygula seçeneğinin çalışmama sorunu düzeltildi.
  • Cari kartta bulunan, şube bilgileri sekmesindeki posta kutusu başlığı gib posta kutusu etiketi olarak değiştirildi.
  • Stok reçetesinde miktar alanındaki kuruş haneleri, virgülden sonra rakam girildiğinde gözükmeme sorunu düzeltildi.
  • Banka gider dekontunda ithalat / ihracat dosyası seçili olmasına rağmen stok kısmında bulunan ithalat / ihracat dosyasına gider ödemesi olarak aktarımı sağlandı.
  • Firmalar arası stok kartı kopyalamada varsa stok reçetesinin de aktarılması sağlandı.
  • İş emrinde kullanılan özellik alanının üretim kaydına aktarılması sağlandı.
  • Cari kart üzerinde sağ klik detaylı ekstre yazdır seçeneği eklendi.
  • Cari hesap ekstresine, bakiyeli, bakiyesiz hesapları göster filtresi eklendi.
  • Cari hesap ekstresi raporunda bakiye alt sınır, üst sınır filtresinin çalışması sağlandı.
  • Cari -> çek / senet işlemleri-> tutar göremez yetkisi verildi ise cariye ait bakiye gözükmesi sorunu düzeltildi.
  • Cari -> raporlar -> 27.Aylık tahsilat/ödeme raporunda filtreleri temizle butonunun çalışması sağlandı.
  • Fatura->raporlar->22.Ötv'li satış listesi raporunda iptal edilen faturaların rapora gelmemesi sağlandı.
  • Stok -> raporlar -> 4-mevcut stok değeri raporunda stok türü filtresinin çalışmama sorunu düzeltildi.
  • Stok -> raporlar -> 4-mevcut stok değeri raporunda özel kod filtresinin çalışması sağlandı.
  • Stok->raporlar->4.Mevcut stok değeri raporunda stok kartı özel kodu 2 başlangıç ve bitiş filtresinin çalışması sağlandı.
  • Stok -> raporlar -> 4-mevcut stok değeri raporunda stok grup filtresinin çalışması sağlandı.
  • Stok->raporlar->4.Mevcut stok değeri raporunda stok kartı görünsün filtresinin çalışması sağlandı.
  • Stok -> raporlar -> 28.Satışların maliyeti raporunda şube kodu/departman/kullanıcı filtresi yapıldığında gelen hata düzeltildi.
  • Kasa->raporlar ->10.Kasa gelir raporunda, rapor göster(f2) > esc (kapat) işleminden sonra yer işareti geçersiz hatası düzeltildi.
  • Çek senet raporlarına filtreleri temizle butonu eklendi.
  • Sipariş-> raporlar-> 7.Teslim edilmemiş siparişler listesi ve 8.Teslim alınmamış siparişler listesi raporunda gelen veri sipariş durumuna göre düzenledi.
  • Windows11 kullanıcılarında scroll barların gözükmeme sorunu düzeltildi.
  • Yoğun datalarda cari listesi açılırken oluşan yavaşlık sorunu düzeltildi.
  • E-irsaliye teslimat adresi alanındaki ülke seçeneklerine 'karadağ' eklendi.
  • İrsaliyeden, faturaya evrak aktaramama sorunu düzeltildi.
  • Konaklama hizmeti ve birlikte sunulan diğer hizmetler için verginin faturalandırılması hakkında fatura tablosuna ilgili alanlar eklendi. (Not: Ticari ayarlar -> Fatura Ayarları - > Konaklama Vergisi kullanılsın)
  • 2000/5000TL e-Arşiv fatura değerleri, 4400/5000TL e-arşiv olarak güncellendi.